Üye İlişkileri

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İzmir Şubesi

Üye kayıt, üye sicil takip, üyelik belgesi hazırlama, üyelikle ilgili Oda Merkeziyle yazışmalarının takibi, üyelik mevzuatıyla ilgili değişikliklerin takibi, büro tescil ve yetki belgelerinin düzenlenmesi çalışmalarını yapar. Üyeden gelen her türlü soru ve sorunun kısa zamanda yanıtlanmasını sağlar. Yönetim Kurulu yazışmalarını ve takibini yapar. Oda Merkez ve Şubeleriyle yazılı iletişimi yürütür. Ayrıca, yapılan tüm çalışmaların yazışmalarını arşivler.

Üyelik işlemleriyle ilgili her türlü bilgi için başvurulacak birimdir.

İletişim: (0232) 462 33 33 / 205-204-203

SÜREKLİ İLETİŞİM İÇİN

Üyelerimizin, Oda ve Şube etkinliklerinden yararlanabilmeleri için öncelikle Şube Bültenini ve web sitesini takip etmeleri gerekmektedir. Oda üye iletişiminin sağlıklı yürüyebilmesi için üyelerimizin iletişim adreslerini güncel tutmaları, her değişiklikte Şubemizin üye ilişkileri birimine bilgi vermeleri gerekmektedir.

Ayrıca temel iletişim bilgilerinizi ilişkin güncellemeleri http://uye.mmo.org.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz.

ODA ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLERE MERKEZ İNTERNET SAYFAMIZDAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Makina Mühendisleri Odasına, yurt içinde ve yurt dışında Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Teknik Metod, Üretim ve Mekatronik Mühendisliği, İmalat, Otomotiv, Üretim Sistemleri ve Enerji Sistemleri öğretimi yapan üniversitelerin fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma almış Türkiye sınırları içinde mesleklerini uygulamaya yasal engeli olmayan tüm mühendisler üye olabilirler.

Yasada 1982`de yapılan değişikliğe göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşekküllerinde çalışanlar dışında kalan tüm mühendislerin mesleklerini icra edebilmek için meslek Odalarına üye olmak zorunluluğu bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mühendislerin üyelikleri 12 Eylül döneminde yapılan Anayasa değişikliğiyle isteğe bağlıdır. Yabancı mühendislerin odaya üyelik başvuruları bir komisyon tarafından değerlendirilir ve Türkiye`de çalışacakları süreye bağlı olarak geçici üyelikleri yapılır.