Hukuk Birimi

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İzmir Şubesi

Hukuksal Konularda Yalnız Değilsiniz

Üyelerimiz, çalışma yaşamında çeşitli zorluklar ve özlük hakları açısından önemli sorunlarla (haksız yere işten çıkarmalar, mobbing, taciz, ücret ödememe vb.) karşılaşmaktadırlar.

Meslektaşlarımıza, karşılaştıkları bu zorluk ve sorunlar ile başa çıkmaları doğrultusunda destek olmanın, Şubemizin önemli görevleri arasında yer aldığını düşünmekteyiz. Bu çerçevede üyelerimiz, çalışma yaşamında karşılaşılan sorunların birlikte çözümü ve hakların korunması amacıyla Şubemizden ücretsiz olarak hukuki danışmanlık desteği alabilecek, Şubemizin de hukuk danışmanlığını yapan hukuk bürosu ile iletişime geçebileceklerdir.

Yaşadığınız sorunlara dair danışmanlık desteği alabileceğiniz avukatımızla görüşmek için lütfen hukuk.izmir [at] mmo.org.tr e-mail adresinden iletişime geçiniz. 


ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR ŞEHİR PLANCILARI VE ÇALIŞMA YAŞAMI BROŞÜRÜ

Toplumun tüm kesimleri gibi, mühendis, mimar ve şehir plancılarının da çalışma yaşamına ilişkin önemli sorunları bulunmaktadır. İş güvencesine sahip olmamak, çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, yetersiz ücret, işsizlik tehlikesi, sigortasız çalıştırılma, insan onuruna yaraşır emeklilik sürecini yaşayamama bunlardan bazılarıdır. Özellikle ekonominin kötüye gittiği dönemlerde fatura tüm ücretli çalışanlarla birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarına kesilmek isteniyor, ücretlerin alım gücü düşüyor, işten atmalar artıyor.  Öte yandan ülkemizde çalışma yaşamını düzenleyen yasa, tüzük ve yönetmelikler neo-liberal politikalar çerçevesinde son yıllarda hızlı bir değişikliğe uğramaktadır. Sermayenin ihtiyaç ve çıkarlarına gore yapılan bu değişiklikler çalışanların ise kazanılmış haklarını gaspediyor. Zorunlu bireysel emeklilik sigortası ve kıdem tazminatları ile ilgili yapılmak istenen değişlikler de bunların en bilinenlerinden.

Daha once TMMOB tarafından Kasım 2009‘da hazırlanan ve değişen mevzuata göre güncellediğimiz bu broşürümüzle; bugünün Türkiye'sinde mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının çalışma yaşamında yasalardan kaynaklanan hakları ve yasal sorumlulukları özetlenmeye, akıllardaki soruların yasal karşılıkları tanımlanmaya çalışıldı.

Diliyoruz bu broşür meslektaşlarımızın hak kayıplarını önlemede bir kılavuz işlevi görsün. 

 

 

          ŞUBEMİZDEN ÜYELERİMİZE COVID-19 BİLGİLENDİRME METNİ 

              Bilindiği gibi Çin’de başlayan ve şu an tüm dünyada ülkesel karantinayı
              gerektirecek kadar yaygınlaşan Koronavirüs salgını, ülkemizde de ciddi
              seviyelerde etki yaratmaktadır. Bu doğrultuda son 30 gün içerisinde
              salgının önlenmesi ve kamusal düzenin sağlanması için birçok alanı
              etkileyen yasal düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Bu bilgilendirme metninde,
              yapılan düzenlemelerin çalışma hayatına etkileri ele alınarak hem iş yerinde
              alınması gereken tedbirler hem de işveren ve işçinin çalışma hukuku açısından
              hakları ve sorumlulukları değerlendirilmektedir.

 

 

 

İŞ YERİNDE MOBBİNG
İŞ YERİNDE TACİZ

Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu tarafından hazırlanan bu broşürde, günümüzde iş yerlerinde en sık karşılaşılan sorunlardan olan mobbing ve taciz üzerinden durularak, bu sorunlarla mücadelede çalışanların nasıl bir tutum takınmalarının faydalı olacağı ve bunlara karşı hukuken nasıl bir yol izlenebileceği bulunulabileceği konusunda rehber olmak amaçlanmıştır.

 

ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI VE ÇALIŞMA YAŞAMI BROŞÜRÜ