VII. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRE VE SERGİSİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 08 Ekim 2015 Perşembe - 14:30 - 10 Ekim 2015 Cumartesi - 14:30
Yer: ESKİŞEHİR

VII. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

VII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi; 8-10 Ekim 2015 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası adına Eskişehir Şube yürütücülüğünde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde, "Bakım Mühendisliği" ana teması ile gerçekleştirilmiştir.

Kongremizin son günü olan 10 Ekim‘de, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB‘nin çağrısı ile Ankara‘da Sıhhiye‘de yapılacak olan Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, Barış ve Demokrasi Mitinginin kortejleri yürüyüşe hazırlanırken patlatılan iki bomba üzerine 103 kardeşimiz yaşamlarını kaybetti, yüzlerce kardeşimiz yararlandı. Kongremiz yaşamlarını kaybeden yurttaşlarımızın aileleri, yakınları ve arkadaşlarına baş sağlığı, bütün yaralılarımıza acil şifalar dilemiştir. Bu katliam, Gezi Parkı Direnişi ve 7 Haziran seçimlerinden bu yana ülkemizi kan gölüne çeviren siyasal iktidarın sorumluluğu altında gerçekleşmiştir. Kongremiz insana ve ülkemize düşman güçlerin yaptığı bu katliamı nefretle kınamıştır. Acımız ve isyanımız büyüktür. Hiçbir güç ve hiçbir zorbalık, bizi emeğin, barışın, demokrasinin savunusundan ve bu uğurda mücadeleden alıkoyamayacaktır.

Kongre 32 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiştir. Kongre boyunca 1 ana salon ve 4 yan salonda, 12 oturumda 39 bildiri sunulmuş, "Bakım Mühendisliği" konulu açılış paneli ile birlikte 4 adet kurs, 13 adet seminer düzenlenmiştir. Kongre süresince düzenlenen sergiye, sektörde ürün ve hizmet üreten 24 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 80 kayıtlı delege olmak üzere 500‘ü aşkın mühendis, teknik eleman, üniversite öğrencisi izlemiş, sergi 890 kişi tarafından ziyaret edilmiş, kurslara 178 kişi katılmıştır. Bakım Mühendisliğinin önemi, anlamı ve toplam verimli bakıma dikkat çeken kongreyi uluslararası düzeye taşıma yönünde adım atılmış ve adına dünya çapında uzman bir konuşmacı kongreye katkıda bulunmuştur.

Bilindiği üzere, mühendislerin çoğunluklu bir bölümü, tesis ve işletmelerde "bakım mühendisi" olarak çalışmaktadır. Bir işletme veya sistemin güvenirliği, "bakım mühendisliği", "güvenilirlik mühendisliği" gibi yeni terimlerle de tanımlanabilmektedir.

Ülkemiz açısından, makine ve üretim ara girdilerinde dışa bağımlılığın ve işletme maliyetlerinin arttığı, teknolojideki gelişmelerin takibinin vazgeçilmez olduğu, rekabetin uluslararası planda kızıştığı günümüzde, makine ve tesislerin arızasız, sorunsuz, verimli, uzun ömürlü çalıştırabilmesi, doğru ve planlı bir bakım yaklaşımıyla olanaklıdır.

Türkiye‘nin bakım faaliyetlerine harcadığı kaynağın Gayri Safi Yurtiçi Hâsılanın yaklaşık olarak yüzde 1`i civarında olduğu dikkate alındığında, bakımın başlı başına üretken bir ekonomik faaliyet olduğu; Bakım Mühendisliği ve yönetimi konularında atılacak adımlar ve getirilerinin hiç de azımsanmayacak bir boyutta olduğu görülmektedir.

Günümüzün vahşi rekabet ortamı içinde sistemlerde oluşan arızalar ve aksaklıklar büyük mal ve can kayıplarıyla birlikte çevre felaketlerine de sebep olabilmektedir. İşletmelerin sürekliliğinin sağlanması ve kayıpların en aza indirilmesi ile çevre felaketlerinin önlenmesi açısından bakım büyük önem kazanmış olup, bu alanda eğitilerek belgelendirilmiş Bakım Mühendisi ve personeline her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Zira denetim mekanizması olmadan bakımsız bir makina veya sistemden dolayı oluşmuş sorunlar ile can, mal ve iş kayıplarının önlenmesi mümkün değildir. Bir sistemi bakımını yaparak işletmek, insan ve kamu çıkarını gözetmenin temel ilkelerinden biridir.

Bakım Kongresi ve Sergisi "Bakım Mühendisliği" kavram ve bilincini geliştirerek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile çevre duyarlılığının ön planda olduğu çalışma ortamının hazırlanmasını ve dolayısıyla ülke sanayisine katkı sağlamayı amaçlamıştır.

Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi kapsamında yapılan panel ve oturumlarda sunulan bildiriler ile yapılan tartışma ve öneriler sonucu ortaya çıkan aşağıdaki görüş ve önerilerin kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

1. Bakım mühendisliği konusunda ortak bir dil geliştirilmesi ve işletmelerin sürekliliği için büyük önem kazanan bakımın temin edilebilmesi için bu alanda eğitilerek belgelendirilmiş bakım mühendisi ve personeline ihtiyaç, tartışılmaması gereken bir konudur. Bakım mühendisi ve her kademedeki bakım personeli, teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak sürekli olarak eğitilmeli, mesleki gelişime önem verilmelidir. Bakım konusundaki çalışmaların kavramlaştırılması, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması ve uygulanması için gerekli mesleki eğitim faaliyetleri desteklenmelidir. Bu anlamda "Bakım Mühendisliği Belgelendirmesi"ne yönelik çalışmalar sürdürülmeli, endüstride çalışan tecrübeli bakım mühendislerinden de faydalanarak uygulamalı eğitim programı oluşturulmasında aktif çalışma yapılmalı ve akreditasyon kapsamında yapılacak çalışmalara hız verilmelidir.

2. Tüm makina ve cihazların bakımlarının kayıt altında tutulduğu ve denetlendiği, bunun, alanın ehli olan uzmanlarca yapılması gerektiği, İş Yasası‘na bağlı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde, bu kontrollerin "TMMOB‘ye bağlı ilgili meslek odalarınca yapılması" ibaresi mutlaka yer almalıdır.

3. Lisans eğitiminde, bakım programları oluşturulmalı,  üniversite ders müfredatlarında alanın uygulama ihtiyaçlarını karşılayacak geçişler yapılmalıdır. Lisansüstü programlarda ise "bakım yönetim sistemleri" konusunda programlar oluşturulmalıdır. Bu programlarda endüstride çalışan konunun uzmanlarından eğitimci olarak yararlanılmalıdır.

4. Hem Üniversite hem de Meslekiçi Eğitimler uygulamalı ve uygulanabilir olmalıdır.

5. Bakım Teknolojileri Kongrelerinin yaygınlaştırılması ve üniversitelerde düzenlenmesi sağlanmalı, öğrenciler bu tür etkinliklere katılmaya teşvik edilmelidir.

6. Bakım Mühendisliği konusunda; Oda, sanayi, üniversite işbirliği ile bir faaliyet planı oluşturulmalı Ve bu kapsamda bakım ve bakım mühendisliğiyle ilgili bilgi gereksinimine, özellikle uygulamaya yönelik yayınlar artırılmalıdır.

7. Bakım faktörü, yalnızca üretim açısından ele alınmamalı; bağlantılı olduğu sistemin verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması için bakım yönetim sistemlerinin yürürlüğe girmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, enerji verimliliği, çevre ve benzeri faktörler açısından da önemsenmelidir.

8. "Tamirci" veya yalnızca arızaya müdahale etmek şeklinde anlaşılan "Bakım Mühendisliği" anlayışı terk edilmeli, mühendis üretkenliği sağlanmalı, önleyici faaliyetler sistematik nitelikli olmalıdır.

9. Bakım çalışmalarını maliyet unsuru olarak gören anlayış terk edilmeli, kuruluşlar güvenliğe ve üretime dair riskleri en aza indirgeyecek planlı ve kontrollü bakım politikaları geliştirmelidir.

10. Bakım Mühendislerinin "Bakım Mühendisliği zor zanaattır" düşüncesini ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmalı, çalışma koşulları düzeltilmeli ve sorunlarına çözümler üretilmelidir.

11. Türkiye`deki KOBİ`lerin büyük bir kısmında mühendis istihdamı mevcut değildir. Dolayısıyla bu işletmelerde bakım yönetim sistemi mevcut değildir. Bu işletmeleri kurumsal ve kurumsallaşmış bakım yönetim sistemi uygulayan firmalar seviyesine getirmek için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

12. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisinin uluslararası seviyede düzenlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI