BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE SERGİSİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 16 Ekim 2003 Perşembe - 14:15 - 18 Ekim 2003 Cumartesi - 14:15
Yer: DENİZLİ

SONUÇ BİLDİRGESİ

Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi ülkemizde ilk kez 16-19 Ekim 2003 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası adına Denizli Şubesi yürütücülüğünde Denizli‘de düzenlenmiştir. Etkinlik, Denizli Kongre ve Kültür Merkezinde Vali Münir Raif Güney, Özay Gönlüm ve Turan Bahadır Salonları başta olmak üzere toplam 5 salonda ve fuayelerdeki sergi alanlarında gerçekleştirilmiştir. Kongre; 20 Kurum ve Kuruluş tarafından desteklenmiş, Kongre boyunca iki ayrı salonda ve toplam 13 oturumda 34 adet bildiri sunulmuştur. Kongre süresince 1 panel, 3 seminer ve 11 kurs gerçekleştirilmiştir. Kongre boyunca düzenlenen sergiye, sektörde ürün ve hizmet üreten 23 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 631‘i kayıtlı delege olmak üzere, 900‘ü aşkın mühendis, teknik eleman ile üniversite öğrencisi izlemiş, sergi de yaklaşık 1950 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Oturumlarda, bakım teknolojisi alanındaki bilimsel ve teknik gelişmeler ile AR-GE kapsamında sektörde yapılan çalışmaların tanıtıldığı, sektörel yenilik, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı özgün bildiriler sunulmuştur.

Panelde ise; "Bakımın Üretime Katkısı ve Bakım Ekonomi İlişkisi" konusu tüm ayrıntıları ile ilgili Kurum ve Kuruluş temsilcilerince tartışılmış, görüş ve öneriler paylaşılmıştır.

Kongremizde, ayrıca 3 farklı konuda daha seminerler düzenlenmiştir. "Hidrolik Sistemlerde Yenilikler ve Çözüm Önerileri", " Buhar Kazanları Bakımında Blöf Sistemlerinin Yararları", "Kaynak Makinalarındaki Teknolojik Gelişmeler" konu başlıklarındaki seminerlere 91 meslektaşımız katılmıştır.

Seminerlerin yanı sıra Kongremizde 11 farklı konuda kurslar gerçekleştirilmiştir. "Yağlama ve Yağlama Teknolojileri", "Toplam Verimli Bakım ve Planlı Bakım Teknikleri", "Buhar ve Soğutma Proseslerinde Koruyucu Bakım Uygulamaları", "Kestirimci Bakım Sistemleri", "Rulman Bakım Teknikleri", "Buhar Cihazları Bakımı, Onarımı ve İşletmeye Alma", "Makinalarda Titreşim Analizi ve Arıza Teşhisi", "Bilgisayar Destekli Bakım Yönetimi", "Buhar Ekipmanları Eğitimi; Test ve Bakım Yöntemleri", "Proaktif Bakım Elemanları-Lazerli Kaplin Ayarı ve Yerinde Balans", "Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerin Bakımı" başlıklarında düzenlenen bu kurslar meslektaşlarımız tarafından yoğun ilgi görmüş ve 343 kişi katılmıştır.

Kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulması karar altına alınmıştır:

1. İşletme ve ülke ekonomisi açısından "Arıza oluşana kadar makina çalışsın" anlayışının terk edilerek makina ve tesislerde Bilimsel Bakım Uygulamaları yaygınlaştırılarak uygulanmalıdır.

2. Her işletmenin bir Bakım Yönetim Sistemi olmalı, bu sistemi uygulayacak Bakım Mühendisi bulunmalıdır.

3. Bakım Mühendisi ve her kademedeki Bakım Personeli, teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak sürekli eğitilmelidir ve gelişmelerine önem verilmelidir.

4. İşletmenin Üretim Sorumluluğunu Taşıyanlar Bakım konusuna en az Bakım Personeli kadar sahip çıkmalı ve sorumlulukları paylaşmalıdır.

5. Makina ve tesis satın alınırken; yedek parçaların sağlanması, işletme ve bakım talimatları, Türkçe kataloglarının verilmesi, personelin eğitimi ve bakım gerekleri gibi konular sözleşmelerde net olarak ortaya konmalıdır.

6. Bakım konusundaki Yazılımlar firma gereksinimleri göz önünde bulundurularak geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

7. Bakımlı bir tesisteki iş kazalarının da minimum olacağı gerçeğinden hareketle; İş Sağlığı ve Güvenliği açısından iş kazalarında Avrupa‘da ilk sırada bulunan ülkemizde Bakım konusu göz ardı edilmemelidir. Denetim mekanizması olmadan bakımsız makinadan dolayı kazaların, can ve mal kayıplarının, iş kayıplarının önlenmesi mümkün değildir. Bu noktadan tespitle; tüm makina ve cihazların bakımları kayıt altında tutulmalı ve denetlenmelidir. İş Kanunu bağlı çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerde bu kontrollerin "TMMOB‘ye bağlı ilgili meslek odalarınca yapılması" ibaresi mutlaka yer almalıdır.

8. Bakım sadece Üretim açısından ele alınmamalı, Enerji Tasarrufu ve Çevre açısından da bakım önemsenmeli, bu konuda yaptırımlar uygulanmalıdır.

9. Bakım konusunda ortak bir dil oluşturulmalı, bakım bilincinin geliştirilmesi ve yayılması, bakım eğitim faaliyetleri konusunda; sanayi, üniversite ve TMMOB‘ye bağlı ilgili Meslek Odaları arasında işbirliği sağlanmalıdır.

10. Üniversiteler, ülkemizin Bakım konusundaki ihtiyacı göz önünde bulundurarak eğitim programlarında Bakım konusunda derslere yer vermeli, mevcut olanlar da geliştirmelidir.

11. Ülkenin Bakım konusundaki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bakım personelinin sistematik bir şekilde eğitilmesi sağlanmalı. Eğitilen personel bilgi seviyelerine ve ilgili meslek disiplinlerine göre sınıflandırılarak belgelendirilmeleri TMMOB‘ye bağlı ilgili Meslek Odalarınca yapılması sağlanmalıdır.

12. Bakım konusundaki çalışmaların kavramsallaştırılması, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması ve uygulanması için gerekli mesleki eğitim ve bu Kongrede örneği görüldüğü gibi katılımcı platform faaliyetleri sürdürülmeli, yerel ve mesleki yönetimlerce bu çalışmalar desteklenmelidir.

13. Bakım konusundaki yayınlar artırılmalı ve bunlar pratiğe yönelik konuları içermelidir.

14. Bakım ve tamir problemleri yeterince çözümlenemediği gerekçesi ile kapasiteler aşırı tutularak ülkenin kaynakları israf edilmemelidir.

Odamız adına Denizli Şubemiz sekreteryalığında düzenlenen ve ilgili Kurum ve Kuruluşların desteğiyle gerçekleşen Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi‘nin gelecekte de düzenli aralıklarla yapılması planlanmalıdır.