LPG Yetkili Personel Eğitimleri

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Denizli Şubesi

LPG Piyasasında görev yapan personele yönelik olarak, Şubemiz etkinlik alanında, çalışma alanlarına göre sınıflandırılmış 4 ana başlıkta eğitimler verilmektedir. Firmanızın ihtiyacı doğrultusunda açılması istenen eğitimler planlanacak olup yıl sonuna doğru oluşacak yoğunluğu ortadan kaldırmak ve olası yasal sıkıntıları yaşamamak için taleplerinizin tarafımıza iletilmesini rica ederiz.

Başvuru için: (0 258) 263 36 38

 

Amaç: LPG sektöründe görev yapan personelin bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarının geliştirilmesine, LPG‘nin sürekli, kaliteli, ucuz, güvenli olarak ve çevreye zarar vermeyecek  şekilde kamu yararı esas alınarak tüketicinin kullanımına sunulmasına katkıda bulunmak.

Ayrıca, "meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerekirse ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek" Odamız amaç maddelerinden biridir.

Dayanak : 5307 sayılı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( LPG)  Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 15. maddesi ve 7 Ocak 2006 tarih ve 26046 sayılı resmi gazetede yayımlanan "LPG Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği" ile 25 Mart 2006 tarih ve 26119 sayılı resmi gazetede yayımlanan "LPG Piyasası Eğitim Yönetmeliği" ne göre LPG piyasasında görev yapan; sorumlu müdür, tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personelin eğitim ve belgelendirilmesi zorunluluğu hüküm altına alınmıştır.

Şubemizde LPG piyasasında görev yapan personele yönelik olarak, çalışma alanlarına göre sınıflandırılmış 4 ana başlıkta aşağıdaki eğitimler verilmektedir:

I- LPG TEKNİK PERSONELİ KURSU

Eğitimin İçeriği:
1. LPG‘nin Tanımı ve Özellikleri
2. LPG Depolama Kuralları
3. LPG Tesisatlarında Dikkat Edilmesi Gereken Kuralları
4. LPG Tesisatı Elemanları
5. LPG Gaz Brülörleri ve Yakıcılar
6. LPG‘nin Tehlikeli Olma Durumları ve Genel Emniyet Kuralları
7. İlkyardım
8. Uygulama

Katılımcılar: LPG test ve muayene elemanları, tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personel.

Kurs Süresi: 2 gün 16 saat

Katılım Ücreti: 300.00 ₺ (Kurs Ücreti ve Belge Ücreti)

Kayıt ve Kurs Açma: Bu kursa LPG test ve muayene elemanları, tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personel kayıt yaptırabilir. Ön kayıt işlemi için öğrenim belgesi, 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi istenmektedir. Kurslara başvuru,dilekçe ve istenen belgeler ile ön kayıt şeklinde yapılacak olup, kurslar yeterli sayıda başvuru olması durumunda tarih belirlenerek açılacaktır.

II- TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU

Eğitimin İçeriği:
1- LPG Tüpleri ve Emniyetli Taşıma
2- Yanıcı ve Parlayıcı Maddelerin Genel Özellikleri ve Yangın Tedbirleri
3- Uçucu Organik Bileşikler Tehlikeleri ve Korunma Yöntemleri
4- Tehlike Anında Yapılması Gerekenler
5- Kullanım Noktasında Yapılması Gereken Kontroller
6- İlkyardım
7- Uygulama

Katılımcılar: Tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüm dağıtım personeli.

Kurs Süresi: 1 gün 8 saat

Katılım Ücreti: --- ₺ (Kurs Ücreti ve Belge Ücreti) 

Kayıt ve Kurs Açma: Bu kursa tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüm dağıtım personeli kayıt yaptırabilirler. Ön kayıt işlemi için öğrenim belgesi, sürücü belgesi (tüp dağıtım araçlarının şoförleri için), 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi istenmektedir. Kurslara başvuru, dilekçe ve istenen belgeleri ile ön kayıt şeklinde yapılacak olup kurslar, yeterli sayıda başvuru olması durumunda tarih belirlenerek açılacaktır.

III- LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU

Eğitimin içeriği:
1- Kara Tankerlerinin Emniyetli Bir Şekilde İkmal Yapması
2- Yanıcı Ve Parlayıcı Maddelerin Genel Özellikleri Ve Yangın Tedbirleri
3- Kara Tankerlerinin Akaryakıtla Doldurulması Sırasında Topraklanması
4- Uçucu Organik Bileşikler Tehlikeleri Ve Korunma Yöntemleri
5- Rafineride Kara Dolum Ünitesinde, Uyulması Gereken Temel Kurallar
6- LPG‘nin Taşınması
7- Tankerde Dolum Ve Boşaltım İşlemi Sırasında İş Güvenliği Ve Malzemeleri
8- İlkyardım
9- Uygulama

Katılımcılar: Karayollarında LPG‘nin dökme olarak taşınmasında görev yapan kamyon veya çekici şoförleri.

Kurs Süresi: 2 gün 16 saat

Katılım Ücreti: --- ₺ (Kurs Ücreti ve Belge Ücreti)

Kayıt ve Kurs Açma: Bu kursa karayollarında LPG‘nin dökme olarak taşınmasında görev yapan kamyon veya çekici şoförleri kayıt yaptırabilirler. Ön kayıt işlemi için öğrenim belgesi, sürücü belgesi fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi istenmektedir. Kurslara başvuru, dilekçe ve istenen belgeleri ile ön kayıt şeklinde yapılacak olup kurslar, yeterli sayıda başvuru olması durumunda tarih belirlenerek açılacaktır.

IV- LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ KURSU

Eğitimin içeriği:
1. LPG‘nin Emniyetli Bir Şekilde İkmal Yapılması
2. Yanıcı ve Parlayıcı Maddelerin Genel Özellikleri ve Yangın Tedbirleri
3. LPG‘nin Doldurulması Sırasında Topraklanması
4. Uçucu Organik Bileşikler Tehlikeleri ve Korunma Yöntemleri
5. Dolum ve Boşaltım Sırasında Uyulması Gereken Temel Kurallar
6. LPG‘nin taşınması
7. Dolum ve Boşaltım İşlemi Sırasında İş Güvenliği ve Malzemeleri
8. İlkyardım
9. Uygulama

Katılımcılar: LPG‘nin doldurması veya boşaltılması operasyonunu gerçekleştiren bütün personel. (Dolum personeli, tüp dolum personeli, tanker dolum personeli,otogaz dolum personeli,pompacılar vb.)

Kurs Süresi: 2 gün 16 saat

Katılım Ücreti: --- ₺ (Kurs Ücreti ve Belge Ücreti)

Kayıt ve Kurs Açma: Bu kursa LPG‘nin doldurması veya boşaltılması operasyonunu gerçekleştiren bütün personel kayıt yaptırabilir.Ön kayıt işlemi için öğrenim belgesi, 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi istenmektedir. Kurslara başvuru,dilekçe ve istenen belgeler ile ön kayıt şeklinde yapılacak olup, kurslar yeterli sayıda başvuru olması durumunda tarih belirlenerek açılacaktır.