Bildiri Konuları

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Çalışanların Eğitimleri -E-İSG-Örnek Uygulamalar
 • İSG‘ de Bilgi, Eğitim, Politika ve Mesleki Yeterlilik
 • Mesleki Eğitim
 • İSG Kültürü, İSG Politikaları ve Yaygınlaşması
 • İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği (Mevzuat, Uluslar Arası Sözleşmeler, Uygulamala,Yaşanan Sorunlar)
 • Meslek Hastalıkları, Etkileri, Korunma ve İSG
 • Acil Durumlarda Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
 • Acil, Yakın ve Ciddi Tehlike Kavramları
 • Çalışanlarda Risk Grupları ve İSG
 • Risk Değerlendirmesi ve Analizi
 • İş Kazaları: Nedenleri, Önlemleri, Değerlendirme ve Paylaşım Yöntemleri
 • İSG‘ de Ölçme Değerlendirmesi
 • İSG‘de Önleme ve Koruma
 • İşe Devamsızlık (Absenteeism) ve Önleme
 • İşyeri Sağlık-Güvenlik ve Ortak Sağlık-Güvenlik Birimleri
 • İşyerlerinde İSG Organizasyon ve Denetim Modelleri
 • İş Ekipmanları ve Güvenlik
 • Kişisel Koruyucu Donanımları ve CE
 • Ortam Faktörleri(Fiziksel,Kimyasal,Biyolojik,Psikolojik vb)
 • Psikososyal Tehlikeler ve Güvenlik (Mobbing vb.)
 • Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmalarda İSG
 • KOBİ ve İSG
 • Kapalı Alanlarda İSG Uygulamaları
 • Tarımda İSG
 • Taşıma, İstifleme ve Depolamada İSG
 • Yüksekte Çalışmada İSG
 • Kaynaklı İmalat Çalışmalarında İSG
 • Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik
 • Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik
 • Ekranlı Araçlarla Yapılan Çalışmalarda İSG
 • Ergonomi
 • İSG Çalışmaları ve Etik
 • İSG ile Toplum Sağlığı Etkileşimi
 • Endüstriyel Hijyen
 • İş Güvenliğinin Hukuksal Boyutu, Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler
 • 6331 Sayılı İSG Kanunu
 • İSG İlişkili Yasal Mevzuat (155 ve 161 Sayılı ILO Sözleşmeleri, 3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu)
 • İSG Alanında Ulusal ve Uluslararası Standartlar
 • Yangın Güvenliği
 • İSG‘ de Özel Sigorta Uygulamaları