Program

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

- Açılış Konuşmaları
Mehmet SOĞANCI TMMOB - Makina Mühendisleri Odası Başkanı
Yavuz ÖNEN - TMMOB Başkanı

- Sunuş Konuşması
Kaya GÜVENÇ - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

- Konuk Konuşmacıları
Süleyman DEMİREL - Cumhurbaşkanı
Hilmi DEVELİ - Denizli Milletvekili
Hayati KORKMAZ - Bursa Milletvekili
Ali Rahmi BEYRELİ - Bursa Milletvekili

I. OTURUM: "Anadolu Sanayisi Araştırma Raporunun Sunulması"
Doç. Dr. Sevil KİŞOĞLU
Dr. Ahmet Haşim KÖSE
Dr. Ahmet ÖNCÜ
Dr. Gülşen E. ÇAKAR
- Tartışmalar

II. OTURUM: "Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Sanayileşmenin Yeni Boyutları"
- Oturum Açış Konuşması
Prof. Dr. Erdoğan SORAL
- Sanayileşme ile Kalkınma Özdeş midir? Az Gelişmişliğin Yeni Biçimleri
Doç. Dr. Haldun GÜLALP
- Küreselleşme: Değişen Ne?
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TÜRKAY
- Teknoloji, Rekabetçilik ve Kalkınma
Doç. Dr. Cem SOMEL
- Küreselleşme ve Yarışan Yerellikler!
Prof. Dr. Melih ERSOY, Öğr. Gör. H. Tarık ŞENGÜL
- Tartışmalar

III. OTURUM : "Devlet ve Sınıfların Yeniden Yapılanması" - Türkiye‘de Kamu Sektörünün Yeniden Yapılanması
Doç. Dr. Oktar TÜREL
- Sermayenin Yeniden Yapılanması
Dr. Galip YALMAN
- Neo-Liberal Küreşelleşme Sürecinde Türkiye‘de Birikim Süreci ve Değişen Sermaye İçi Bileşenler: 1980 Sonrası İçin Bir Çerçeve Denemesi
Yrd. Doç. Dr. Fuat ERCAN
- Devletin Yeniden Yapılanması
Dr. Sungur SAVRAN
- İşçi Sınıfının Yeniden Yapılanması
Doç. Dr. Tülin ÖNGEN
- Tartışmalar

IV. OTURUM: "Toplumsal Değişim Sürecinde İstihdam ve İşgücü Eğilimleri"
- Oturum Açış Konuşması
Prof. Dr. Yakup KEPENEK
- Türkiye‘de Demografik Değişim ve İstihdam Üzerindeki Olası Etkileri
Doç. Dr. Murat GÜVENÇ
- Anadolu Sanayisinde Toplumsal Boyut
Prof. Dr. Sencer AYATA
- Üretim Organizasyon Biçimi Olarak Anadolu Kaplanları ve Dünyadaki Benzerleri
Doç. Dr. Hacer ANSAL
- Esnek İşgücü Piyasaları, ‘Anadolu Kaplanları‘ ve Sendikalaşma
Prof. Dr. Oğuz OYAN, Yrd. Doç. Dr. Aziz KONUKMAN - Tartışmalar

V. OTURUM: "Sanayi ve Teknoloji Stratejisi İçin İpuçları"
- Niçin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası
Aykut GÖKER
- Bilim ve Teknoloji Stratejik Planları
Prof. Dr. Metin DURGUT
- Avrupa Birliği‘nin Enformasyon Toplumu Yaklaşımı ve Sanayi Politikaları
Doç. Dr. Haluk GERA Y
- Enformasyon Teknolojisi: Değişimi Zorlayan Güç-Üretim Teknolojisi
Üretmede ABD ve İnternet Örneği
Haluk ZONTUL
- Tartışmalar