TMMOB AFET SEMPOZYUMU PROGRAMI YAYIMLANDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB tarafından 20-22 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "TMMOB Afet Sempozyumu" programı 31 Mart 2022 tarihinde yayımlandı.

TMMOB Afet Sempozyumu 20-21-22 Nisan 2022 tarihlerindeMakina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (Selanik Cad. No:76, Çankaya/Ankara) hibrit olarak gerçekleştirilecek.

Sempozyumda "A Salonu" yüzyüze ve çevrimiçi katılım ile sürdürülürken, "B Salonu" oturumları bütünüyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Afet Sempozyumu'nda A Salonu'nu çevrimiçi izlemek için TMMOB YouTube Kanalını, B Salonunu izlemek için ise kayıt yaptıran katılımcılara gönderilecek webinar bağlantısını kullanabilirsiniz.

Sempozyum, program ve katılım hakkında detaylı bilgi almak için TMMOB Afet Sempozyumu Web Sayfası'nı ziyaret edebilirsiniz.

Sempozyuma kayıt yaptırmak için tıklayınız

 

TMMOB AFET SEMPOZYUMU PROGRAMI

A SALONU
1. GÜN
08.30-09.30
Kayıt
09.30-10.00 Açılış Konuşması-Emin KORAMAZ – TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
10.00-10.30 TMMOB Çerçeve Sunumu
10.30-10.45 Ara
10.45-12.30 Panel-1: Afet Yönetim Süreçlerinde Belediyelerin Rolü ve Önemi 
12.30-13.20 Yemek Arası
13.20-15.00 A-1. Oturum: Afet Yönetimi
  Oturum Başkanı: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı
  Çağrılı Konuşmacı:
   Karar Alma Mekanizmaların Afet Yönetimi Kapsamında İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi
   Üniversitelerdeki Acil Durum Ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programlarının İyi Bir Uygulama Örneği Üzerinden İncelenmesi
  Afet Yönetiminde Uzaktan Algılama
   İklim Değişikliği Etkisi Altında Afet Riski: Bütünleşik Afet Yönetimi
  Yerel Yönetim(İlçe)’lere Yönelik Afet ve Acil Durum Yönetişim Model Önerisi
15.00-15.15 Ara
15.15-17.00 A-2. Oturum: Afet Yönetimi
  Oturum Başkanı: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı
  Çağrılı Konuşmacı:
  Deprem Kayıplarının Azaltılmasına Yönelik Yapısal Müdahalelerin Fayda-Maliyet Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ön Çalışma
  2020 Ege Denizi Samos Adası Depremi Sonrası İzmir Körfezi Ve Bornova-Bayraklı Baseninde Gözlenen Sismik Saha Etkileri
  Bütünleşik Afet Yönetim Planlarına Yönelik  Afet Tatbikatları, Senaryo Yazılımı ve Tatbikatların Değerlendirilmesinin Önemi
  Afet Ve Risk Yönetiminde Mahalle Afet Yönetim Sisteminin Oluşturulmasının Önemi
  Kıyı Kentlerinin Afetlere Karşı Dirençliliği
  Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Ve Yeni Yaşam- Van Örneği
 
2. GÜN
09.00-10.30 A-3. Oturum: Afet ve Acil Durum Hazırlığı
  Oturum Başkanı: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı
  Marmara Depreminden Bu Yana Depreme Karşı Önlemler: Öngörüler, Yapılanlar, Yapılmayanlar
  Doğal Afetlerde Gıda-Su Güvenliği
  Ülkemizde Enerji Ve Sanayi Tesisleri Doğal Afetlere Karşı Ne Kadar Hazırlıklı
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin Afet Ve Acil Durum Planlama Çalışmaları
  Karadeniz Bölgesi’nde Yaşanan Sel Felaketlerinde Mekansal Planların Göz Ardı Edilen Sorumluluğuna Kentsel Ekoloji
  Afetlerde İnsan Hareketliliği Ve Erişilebilirlik Üzerinden Toplanma Alanlarının Yeterliliğinin Sorgulanması: Antalya, Kaş İlçesi
10.30-10.45 Ara
10.45-12.30 Panel-2: Afetlere Karşı Yerleşim ve Yapı Güvenliği 
12.30-13.20 Yemek Arası
13.20-15.15 A-4.Oturum: Planlama, Uygulama ve Denetim 
  Oturum Başkanı:TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı
  Çağrılı Konuşmacı: 
  Doğal Tehlike Zararlarının Azaltılmasında Yapay Zeka Uygulamaları
  Web Tabanlı Mobil Afet Sonrası Kayıt Bilgi Sistemi’nin (Afkabis) Geliştirilmesi
  Afeti Bir “Fırsata” Çevirmeye Çalışan Kent!  Deprem Sonrası İzmir
  Doğal Afetlere Karşı Kırsal Yerleşmelerin Dayanıklılığı: Düzce, Elazığ Ve Van İlleri Örneği
  Yapılaşmada Yanlış Yer Seçiminin Afet Oluşumuna Katkısı
  İklim Krizinde Akdeniz Havzası Su Kaynakları-Planlama, Uygulama ve Yönetim
15.15-15.30  Ara
15.30-17.00 Panel-3: İklim Değişikliği ve Afetler
 
3. GÜN
09.00-11.00 A-5. Oturum: Eğitim, Mevzuat ve Hukuksal Boyut
  Oturum Başkanı: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
  Çağrılı Konuşmacı: 
  İnşaat Mühendisleri Odası Bünyesinde Kurulan Afet Hazırlık Ve  Müdahale Kurulu’nun Amaçları Ve Çalışmaları
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin Gerçekleştirdiği Deprem Tatbikatlarından Edinilen Deneyimler
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin Gerçekleştirdiği Afet  Bilinci Eğitimlerine Kısa Bir Bakış
  Kadınların Afet Yönetimine Katılımında Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Eğitimi
  Üniversitelerin Afet Zararlarının Azaltılması Çabalarına İyi Bir Örnek: Kocaeli Üniversitesi
  Sanayi Tesislerinde Afet Acil Durum Eylem Planlarının Oluşturulması, Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi Ve Acil Durum Tatbikatı
11.00-11.15 Ara
11.15-13.00 Panel-4: Afet Zararlarının Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarına Yüklediği Sorumluluklar ve Hukuki Boyut
13.00-13.50 Yemek Arası
13.50-15.00 Panel-5: Yerel Çalıştaylar: Çalıştay Raporlarının Sunumu/Tartışma ve Değerlendirmeler
15.00-15.15 Ara
15.15-17.00 Panel-6:  Afetlerin Sosyal, Ekonomik ve Ekolojik Boyutları
17.00-17.30 Sempozyum Sonuç Bildirgesi ve Kapanış
 
B SALONU
1. GÜN
09.00-10.30 BOŞ OTURUM (A Salonu Açılış)
10.30-10.45 Ara
10.45-12.30 BOŞ OTURUM (A Salonu Panel)
12.30-13.20 Yemek Arası
13.20-15.00 B-1. Oturum: Depremler ve Tsunamiler 
  Oturum Başkanı: TMMOB Mimarlar Odası Başkanı
  Çağrılı Konuşmacı: 
  İstanbul İli Tsunami Eylem Planı’nın Uygulanması
  Van Deprem Fayı, Sisam Deprem Fayı – Jeolojik Konumları – Sismik Refleksiyon Profili Örnekleri
  Bitlis Bindirme Kuşağında Oluşan Tarihi Depremlerin Arkeolojik Bulgulara Yansıması: Yukarı Dicle Havzası Örneği
  Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Depremden Sonra Yeniden Ayağa Kaldırılması
15.00-15.15 Ara
15.15-17.00 B-2. Oturum:  Heyelanlar
  Oturum Başkanı: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı
  Heyelan Olayının Çoklu Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi Ve İzlenmesi
  Yağış Miktarının Doygun Olmayan Zeminlerde Şev Stabilitesine Etkisi
  Kaya Düşmesi Afetlerinin Değerlendirilmesinde Güncel Yöntemler: Mazı (Ürgüp) Örneği
  Hopa Nehri Havzası (Doğu Karadeniz Bölgesi) Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi
  Fiber Optik Tabanlı Heyelan İzleme Ve Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi Ve Uygulanması
  Germencik-İncirliova (Aydın) Bölgesinin Heyelan Duyarlılık Değerlendirilmesi
  Artvin İli Orta Hopa Mahallesi Heyelanının Oluşum Nedenlerinin İncelenmesi
   
2. GÜN
09.00-10.30 B-3. Oturum: İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
  Oturum Başkanı: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı
  İklim Krizinin Etkileri Temelinde Türkiye’nin Enerji Politikalarını Yeniden Düşünmek
  İklim Değişikliği, Gıda-Su Güvencesi ve Sürdürülebilirlik
  Asya’nın Küçük Ülkelerinin İklim Krizi İle Büyük Mücadelesi
  İklim Değişikliği Baskıları Ve Afetler Karşısında Türkiye’de Ulaşım
  İklime Dirençli Kıyı Kentleri: Mevcut Durum Analizleri Kapsamında Adaptasyon Önerilerinin İrdelenmesi
  Afet Kültürü Oluşturma: Gayrimenkul Sektöründe İklim Değişimi Farkındalık Düzeyi Belirleme Üzerine Bir Araştırma
10.30-10.45 Ara
10.45-12.30 BOŞ OTURUM (A Salonu Panel)
12.30-13.20 Yemek Arası
13.20-15.15 B-4. Oturum: Atmosfer ve İklim Kaynaklı Afetler (Sel, Çığ, Don, Dolu, Hortum, Yıldırım ve Fırtınalar)
  Oturum Başkanı: TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı
  Çağrılı Konuşmacı:
  Türkiye’nin Çığ Afeti Açısından 2021 Yılı Görünümü
  Karayolu Üzerindeki Çığ Tehlikesinin Değerlendirilmesi: Van -Bahçesaray Örneği (2020)
  Edirne 2018 Yılı Sel Baskını Ve Sonuçları
  Akçakoca (Düzce) ve Yakın Çevresinde Yaşanan Sel Afetinin Jeolojik İncelemesi
  Orman Yangın Şiddeti Haritalarının Üretilmesi Ve Eğimlere Göre Analizi: Bodrum Orman Yangını Örneği
15.15-15.30 Ara
15.30-17.00 BOŞ OTURUM (A Salonu Panel)
   
3. GÜN
09.00-11.00 B-5. Oturum: Kuraklık, Çölleşme, Kum ve Toz Fırtınaları
  Oturum Başkanı: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı
  Çağrılı Konuşmacı: 
  Afet Zararı Azaltmada Kuraklık Risk Analizlerinin Önemi
  Yukarı Dicle Nehir Havzası İçin Kuraklık Analizi
  Türkiye Atmosferindeki Aerosollerin 2003-2020 Dönemi Alansal ve Zamansal Değişimlerinin İncelenmesi
  2 Eylül 2020 tarihinde Ankara Polatlı’da yaşanan Toz Fırtınasının Sinoptik Analizi
  Kızören(Karatay- Konya) Çevresindeki Obrukların Jeolojik ve Morfolojik Özellikleri
11.00-11.15 Ara
11.15-13.00 B-6. Oturum: Diğer Afetler (KBRN, Göktaşı, Güneş veya Kozmik Rad. vb.)
  Oturum Başkanı: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı
  Yerleşime Uygun Alanların Belirlenmesinde Doğal  Radyoaktivitenin Önemi
  Enkaz Yönetimi ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme
  Olası Yıkıcı Bir İstanbul Depreminde Oluşabilecek Enkaza Dair Yönetim Planı
  Afet Riski Altındaki Alanlarda Bina Yıkımları Neticesinde Ortaya Çıkan Asbest Maruziyeti
  Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer Silahlar Mevzuatı ve Kimyasal Savaş Ajanlarında Farkındalık Arttırıcı Tedbirler
  Jeolojik Riskler Ve Halk Sağlığı; Afet Risk Azaltma Planlarında Tıbbi Jeolojik Verilerin Önemi
13.00-13.50 Yemek Arası
13.50-15.00 BOŞ OTURUM (A Salonu Panel)
15.00-15.15 Ara
15.15-17.00 BOŞ OTURUM (A Salonu Panel)
17.00-17.30 Sempozyum Sonuç Bildirgesi ve Kapanış