İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

İstanbul Şubemiz tarafından düzenlenen "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu" 21-22 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Katılım için: https://makina.zoom.us/j/91623395718

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet Akçakaya'nın yaptığı açılış konuşması ile başladı. Daha sonra ise Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener bir konuşma yaptı. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener’in V. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İstanbul Sempozyumu’nu Açış Konuşması:

Sayın Konuklar, Sayın Meslektaşlarım,

Sevgili Basın Mensupları,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla,dostlukla  selamlıyorum.

Pandemi koşullarında yüzyüze olmasa da bilginin ve meslektaş birikimlerinin paylaşılacağı, İstanbul Şubemiz tarafından düzenlenen V. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’na hoş geldiniz.

Sempozyumumuz vesilesiyle, iş cinayetlerinde kaybettiğimiz bütün emekçileri ve meslektaşlarımızı saygıyla anıyor; iş kazaları ve iş cinayetlerini “fıtrat” ve “ilahi takdir”e bağlayanları da ayıplıyor ve kınıyorum.

Konuşmama başlarken, daha önce iki kez beraat eden arkadaşlarımıza yönelik bugün ilk duruşması yapılacak olan üçüncü Gezi  davasının açılmasını da kınıyor, bu vesileyle Gezi direnişinde oluşan Haziran halk hareketini selamlıyor ve arkadaşlarımızla dayanışmamızı belirtmek istiyorum.

Değerli Katılımcılar,

İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) sorunlarının gerçek nedenlerinin tespiti ve doğru çözümlere kavuşturulmasına yönelik sağlık ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi, mesleğimiz ve Odamızın temel görevleri arasındadır.

Odamız uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm dallarda olduğu gibi İSİG konusunda da geliştirici, iyileştirici çalışmalara katkıda bulunmayı en önemli görevlerinden biri olarak görmektedir.

21 yıldan bu yana düzenlediğimiz İSİG konulu sempozyum ve kongrelerin, bu alana yönelik duyarlılıkların yerleşmesinde önemli bir rolü var. Etkinliklerimizde şekillenen bütünlüklü öneriler, bildiri-panel kitapları ve Oda Raporumuz bu konuda birer başvuru kaynağı olmuştur.

İş güvenliği, periyodik kontroller, kaldırma iletme makinaları, basınçlı kaplar, yangın güvenliği, iş makinaları ve ilgili konularda birçok kitap basımı da yapılmıştır, yapılmaktadır.

Yine Odamız, tüm meslek uygulama alanlarımızda olduğu gibi bu alanda çalışacak üyelerimizin bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesini; lisans eğitiminin meslek içi eğitimlerle desteklenmesini zorunlu görmekte ve gerekli eğitimleri düzenlemektedir.

Değerli Katılımcılar,

Sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışma temel hakların en başında gelmesine karşın sermaye çıkarlarının temel alınması bu hakkı neredeyse yok etmiştir.

İSİG önlemlerinin yetersizliği veya yokluğu nedeniyle her yıl yüzbinlerce yurttaşımız iş kazalarına maruz kalmakta, binlerce yurttaşımız ölmekte ve yaralanmakta, işgöremezlik, işsizlik ve daha ağır yoksulluk koşullarına mahkum olunmaktadır. Covid-19 salgını bu sınıfsal sorunları daha da yakıcı hale getirmiştir.

Bilindiği üzere salgını kendisi için lütuf, yandaş sermayeye fırsat muhalefete baskı aracı olarak gören iktidar bu süreçte çalışanların ve toplumun sağlığını sermayenin kâr hırsına kurban etmiş ve üretim alanında çalışan milyonları kısıtlamalardan muaf tutmuştur. Salgın

koşullarında emekçilere adeta “çalışarak öl” ya da “açlıktan öl” seçeneksizliği dayatılmıştır. Üretim ve hizmetlerin ölümcül koşullarda devam ettirilmesi başka bir anlama gelmemektedir.

Salgın süreci, İSİG’e ilişkin yıllardır dile getirdiğimiz yaklaşımın gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur: İSİG, sadece belirli işyerleri ve 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun kapsamı ile sınırlı olmamalıdır. İSİG; insanca çalışma koşulları, tam zamanlı, kadrolu, iş güvenceli, sosyal güvenlik, örgütlenme, insanca yaşanacak ücret ve emeklilik hakları başta olmak üzere temel sosyal haklardan ayrı tutulamaz.

Bu nedenle bir kez daha belirtmek isteriz ki, bu alan ve tüm çalışma yaşamı mevzuatı, kamuculuk ve sosyal devlet ilkeleri uyarınca yeniden düzenlenmelidir. Mücadelemiz bu yöndedir.

İSİG mevzuatındaki tüm olumsuzlukların giderilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik gerçekten önleyici yaklaşımlar geliştirilmesi, iş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliğinin çalışma yaşamının sorunlarını çözmeye katkı koyacak şekilde yaşama geçirilmesi, tüm emekçilerin yaşamlarının güvenceye alınması için Odamız, etkinlik, öneri ve katkılarını kararlılıkla sürdürecektir.

Sözlerime son verirken, Sempozyumumuzun işçi sınıfı ve tüm emekçileri ilgilendiren İSİG’e yönelik bilinç, duyarlılık ve önlemlerin gelişmesine katkıda bulunmasını diliyorum. Pandeminin çalışma yaşamındaki etkilerini de inceleyecek bu kapsamlı ve güzel programı hazırlayanlara, oturumlarda yer alacak uzman ve konuşmacılar ile sempozyumu düzenleyen İstanbul Şube Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarına, Şube İSİG Komisyonu ve emeği geçen herkese Oda Yönetim Kurulumuz adına içtenlikle teşekkür ediyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum.


Program:

1. OTURUM Covid-19’un İş Kazası/Meslek Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi

Moderatör: C. AHMET AKÇAKAYA / MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri

Konuşmacılar

BEDRİ TEKİN / MMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

DR. MAHMUT CELAL MESTÇİOĞLU / İstanbul Tabip Odası İş Yeri Hekimliği Komisyonu

2. OTURUM Covid-19’un İşçi Sınıfı Üzerine Etkileri

Moderatör: BEDRİ TEKİN / MMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Konuşmacılar

DOÇ. DR. SERKAN ÖNGEL / Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi

DOÇ. DR. HAKAN KOÇAK / Kocaeli Dayanışma Akademisi

3. OTURUM Uzaktan (Evden) Çalışmanın Etkileri

Moderatör: MÜNÜR AYDIN / MMO İstanbul Şube İSİG Komisyonu Başkanı

Konuşmacılar

DOÇ. DR. AZİZ ÇELİK / Sosyal Politika Uzmanı

AV. NECDET OKCAN / DİSK

4. OTURUM Covid-19 Sürecinde Çalışma Yaşamında Kadın Emeği

Moderatör: AYDAN ADANIR / MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Saymanı

Konuşmacılar

EZGİ KILIÇ / MMO Kadın Mühendisler Komisyonu Üyesi

NURAN GÜLENÇ / Birleşik Metal-İş Sendika Uzmanı

DOÇ. DR. AYŞE AYLİN BAYAR / İTÜ Öğretim Üyesi

5. OTURUM Toplu Taşımalarda/Servislerde Covid 19 Yayılımı

Moderatör: DOÇ. DR. SERPİL KURT / İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyesi

Konuşmacılar

AHMET AKÇAKAYA / MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri

RECEP KADİROĞLU / İETT

6. OTURUM İşyerinde Risk Analizine Covid Etkisi

Moderatör: TUNCAY KORKMAZ / MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacılar

DR. ZÜHTÜ ŞAHİN / İş Yeri Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

TEVFİK GÜNEŞ / DİSK Eğitim ve İSİG Dairesi Müdürü

7. OTURUM Pandemi Sürecinde İş Cinayetleri

Moderatör: ZAFER GÜZEY / MMO Onur Kurulu Üyesi

Konuşmacılar

İSMAİL SAYMAZ / Gazeteci

AV. CAN ATALAY / Sosyal Haklar Derneği

8. OTURUM Covid-19’da Özlük Hakkı Kayıpları

Moderatör: İBRAHİM TATAROĞLU / MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacılar

CEVAHİR EFE AKÇELİK / TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

AV. HASAN ERDEM / İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

ARZU ÇERKEZOĞLU / DİSK Genel Başkanı