ESKİŞEHİR ŞUBE GELENEKSEL GECESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Eskişehir Şube Geleneksel Oda Gecesi, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü The Garden’da gerçekleştirildi. Geceye Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Elif Öztürk de katıldı.

Geceye,  Eskişehir CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş, Odunpazarı Belediye Başkanı Yardımcıları Emre Genç ve Adnan Evren Olcay, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tataroğlu, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Saymanı Aydan Adanır, Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Ulu, Eskişehir Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Çolak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Mindivan ve Öğretim Görevlileri, Meslek Odalarının ve Temsilciliklerimizin Başkan ve Yöneticileri ile çok sayıda üyemiz katıldı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ‘in açılış konuşması:

Sizleri TMMOB MMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygı sevgi ve dostlukla selamlıyorum. TMMOB Başkanı  Emin Koramaz’ın sevgi ve iyi dileklerini iletiyorum. Hoş geldiniz.

Coronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yapamadığımız geleneksel etkinliğimizi bu yıl yüzyüze yapabildiğimiz için mutluyuz.

68. yılına giren Odamızın kuruluşunda 902 olan üye sayımız bugün 120 bine ulaşmıştır. Türkiye genelinde 18 Şube, 97 il-ilçe temsilciliği, 10 mesleki denetim bürosu, yüzlerce işyeri temsilciliği, eğitim merkezimiz ve ülke çapında yaygın eğitim merkezleri, 6 uygulamalı eğitim merkezi, akredite onaylanmış kuruluşlarımız, 788 çalışanımız, düzenli yayın çalışmaları, ulusal ölçekli kongre, kurultay, sempozyumlar; binlerce kurs, seminer, söyleşi, panel ile büyük bir örgütlülüğe ulaşmış durumdayız. Eğitim programlarının üyelerimizin tüm uzmanlık alanlarını kapsayacak şekilde genişletme çalışmalarını da sürekli olarak geliştiriyoruz.

Meslek alanlarımızda yola çıkarak ülke sorunları konusunda söz söylüyoruz dedik ve pandeminin başlarında sektör dernekleri ve bilim insanlari ile İTK’yı oluşturduk. Kapalı alanlarda özellikle kamusal ve toplu bulunulan mekanlarda bulaş riskinin en aza indirilmesi için öneriler sunduk, metinler ürettik. İTK, uluslararası kuruluşların bu konudaki çalışmalarına da katkıda bulundu. Ülkedeki mühendislik seviyesinin en azından mekanik tesisat alanında dünyadan hiç de aşağı kalır değil hatta üst seviyelerde olduğunu gördük.

Bu kurulda meslektaş ve dostlarımızla beraber çalıştığım için çok mutluyum.

Bileşke bilginin ortaya çıkması, bilginin ortaklaşması için yapıyoruz tüm etkinliklerimizi. Yayınlar en önemli faaliyetlerimizdendir ve akademik dergilerimiz bu dönemde ulusal ve uluslararası indekslerde daha fazla taranmaya başlanmıştır ve artık talep gören yayınlar arasında yer almaktadır. Ayrıca Mühendis ve Makina Güncel dergimiz de içerik olarak zenginleşmiş, diğer dergilerimiz gibi periyodunda yayınlanmaktadır. Başta editör arkadaşlarımız olmak üzere tüm yayın kurullarına, yayın sekreterimize ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Odamız, kamusal sorumlulukla yürüttüğümüz mesleki denetim, periyodik kontrol ve diğer mesleki etkinlikler ile kamuoyunda saygın bir konuma ulaşmış; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’nin en büyük Odası haline gelmiştir. Ulaştığımız Oda yapısı ve mesleki hizmet düzeyinden dolayı bütün emeği geçenler olarak gurur duyabiliriz.

Sayın Büyüklerim, Değerli Meslektaşlarım,

TMMOB’ye bağlı Odalarımız mesleki gereklilikleri, meslek onurunu ve itibarını korumakla sorumludur ve bu hususlar yasamız ile de verilmiş görevlerdir. Fakat ne yazık ki mesleki etkinlik alanları, Oda-Üye ilişkisi, mesleki denetim ve kamu tüzel kişiliği yapımız saldırı altındadır. Odalarımız ve TMMOB, Anayasa ve kuruluş yasamıza aykırı olarak, kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye çalışılmaktadır. Saldırı sadece kurumlara değil aynı zamanda mesleğe ve uzmanlığadır.

Geçmişte ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinin asli gücü olan mühendisler olarak bugün, sanayisizleşme sürecinin, özelleştirmelerin, kamu kaynak ve varlıklarının talanının, fason-taşeron üretimin, güvencesiz çalışma koşullarının, mesleğimizin değersizleştirilmesinin, eğitimdeki nitelik aşınmasının ve işsizliğin getirdiği olumsuz sonuçlarla karşı karşıyayız.

Bedeli çalışanlara, emeğiyle geçinenlere, emeklilere ödetilmek istenen ekonomik siyasi politikalarla karşı karşıyayız. Corona salgınının yönetilmemesinden, Türk Lirasının değersizleştirlmesinden, yüzyüze eğitimde okulların taze hava ihtiyacının karşılanmamasına, her alandaki hayat pahalılığı, konut fiyatları ve kiraların aşırı artmasına, gençlerimizin çaresizliğine kadar bir dizi sorunla karşı karşıyayız.

Çok zor bir dönemde yaşadığımızı biliyor ve bu gerçekliğe her gün çeşitli vesilelerle tanık oluyoruz.

Pandemiyi kendisi için lütuf, muhalifler için baskı aracı ve yandaş sermaye için fırsat olarak gören bir iktidarın varlığın koşullarında; ülkemizi, kamu kaynak ve varlıklarını, örgütlülüğümüzü ve meslek alanlarımızı korumak ve geleceğe taşımak için haklı mücadele ve dayanışmamızı geliştirmemiz gerekiyor.

Geleceğimizi elde etmek için demokratik, laik, bilimin-aydınlanmanın, planlama-sanayileşme-kalkınma-istihdam-toplumsal refah bütünlüğünün, kamu/toplum yararının, ülkede-bölgede-dünyada barış politikasının esas alındığı bir Türkiye özlemimiz ve bu yönde mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Değerli Meslektaşlarım, Sayın Büyüklerim

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi; bugünlerde Mecliste görüşülmekte ve dile getirdiğimiz bütün olumsuzlukları vergi adaletsizlikleriyle, yandaş sermayeye yapılacak aktarımlarla, dövize endeksli iç ve dış borç faiz ödemeleriyle hayatımızı çok daha zorlaştıracak özelliktedir.

Bu nedenle TMMOB ve bağlı Odaları olarak, bütçe görüşmeleri süresince “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz” kampanyası yapıyoruz.

Ben, içinde bulunduğumuz ve giderek çok daha kötüleşecek olan koşullara karşı gerek bu kampanyaya katılım, gerekse son günlerde artan halk tepkileriyle buluşmamızın önemine işaret etmek istiyorum.

Böyle zor zamanlarda bile şahsi menfaat, siyasi ikbal için buraları basamak aracı olarak kullanmak isteyenler de olabilmektedir. Bu şartlar altında Oda'ya TMMOB'ye sahip çıkmak, daha da önem kazanmaktadır.

Sanayisizleşmeye, tarımın geriletilmesine, rant politikalarına, demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği, kamusal hizmet, kamusal denetim ve TMMOB’nin özerk, demokratik yapısının korunmasından yana tutumumuzu devam ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim Kurulumuz adına belirtmek istiyorum.

Bu anlamlı gece dolayısıyla daha güçlü bir Oda, daha güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, barış, huzur, refah içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde hepimize başarılar diliyor, saygılar, sevgiler sunuyorum.