MYK Köprülü Vinç Operatör Sınavları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

AMAÇ

Bu ulusal yeterlilik, Köprülü Vinç Operatörleri çalıştıran işletme / kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

SINAV

Sınavlar teorik (test) ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalıdır.

-Teorik sınav;

A1-İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri

A2-Köprülü Vinçle Elleçleme

-Uygulama sınavı; A2-Köprülü Vinçle Elleçleme

SINAV TARİHİ

Başvuru için gerekli evrakların tarafımıza eksiksiz ulaştırılmasına müteakip, aday bilgilerinin MYK sistemine girilmesiyle verilecek onay sonrasında karşılıklı belirlenecektir.

SINAV ÜCRETİ

500.- TL/kişi  (KDV Dahil) 

*Teşvik hakkını daha önce kullanmamış personeller Teşvik kapsamındadır.

BELGE ÜCRETİ

Sınavda başarılı olup Teşvik kapsamında olmayan katılımcılar için 200.- TL/kişi 

*Teşvik kapsamında başarılı olan aday için Belge ücreti alınmamaktadır.

BELGELENDİRME

Sınavda başarılı olan katılımcılar için MYK KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ (Seviye 3) belgesi düzenlenir.

BAŞVURU KOŞULLARI

* MYK Köprülü Vinç Sınav talebi ile ilgili yazılı başvuru yapılmalıdır.

* Teklif yazımız ekinde gönderilecek olan Sınav Yeri Mekanı ve Sınav Malzemelerinin Kullanılmasına ait Sözleşme’nin 2 nüsha halinde düzenlenmesi gerekmektedir.

* Sınav Katılımcı Listesi

* Başvuru formu sınava katılacak adaylar tarafından doldurulmalıdır.

* Kimlik fotokopileri (Nüfus cüzdanı, ehliyet)

* Ödeme dekontu *

* Teşvikten faydalanacak adayların son başvuru tarihine kadar sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir. Ödeme dekontunda “MYK Köprülü Vinç Sınav Ücreti” açıklaması yer almalıdır.

* Teşvik kapsamında olmayan adaylar için Firma tarafından tek seferde toplu ödeme yapılabilir.

Sınav ile ilgili işlemler; yukarıda tanımlı belgelerin elektronik ortamda ve asıllarının tarafımıza ulaştırılması sonrasında başlatılacaktır.

YETERLİLİK SINAVI ÖN ŞARTI

 

-

 

SINAV GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

SINAV ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Adayın Teorik Sınavlardan %70, Uygulama Sınavından kritik adımların tamamında başarılı olmak şartıyla % 80 başarılı olması gerekmektedir.

SINAV HAKKI

Ödenen sınav ücreti ile 1 yıl içerisinde 2 sınav hakkı verilmektedir.

*Teşvikten yararlanan aday için 3 sınav hakkı mevcuttur.

BELGENİN GÖZETİMİ

Belge geçerlilik süresi içerisinde belge sahibi adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunca belirlenen gözetim yöntemi ile değerlendirilir.  Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

 

Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

BELGENİN YENİLENMESİ

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.