ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMLERİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

Sıra Eğitim Modülü Eğitimin Adı Eğitim Tarihi
1 1. 2. Modül Enerji Yöneticisi 25 Ekim - 5 Kasım 2021*
2 1. 2. Modül Enerji Yöneticisi 01 - 12 Kasım 2021 
3 1. 2. Modül Enerji Yöneticisi 15 - 26 Kasım 2021 
4 1. 2. Modül Enerji Yöneticisi 22 Kasım - 03 Aralık 2021
5 1. 2. Modül Enerji Yöneticisİ 06 - 17 Aralık 2021
6 1. 2. Modül Enerji Yöneticisi 13 - 24 Aralık 2021

**25 Ekim 2021 tarihinde başlayan eğitim, 29 Ekim 2021 Cuma günü devam edecektir.

 

İçerik

27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 11. Madde 2. ve 3. Fıkrasında yer alan ve 18 Eylül 2012 tarih ve 28415 sayılı resmi gazetede yayınlanan Enerji Verimliliği Eğitim Ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliği kapsamında  ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ düzenlenmektedir.

Kimler Katılabilir

Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında ( Mühendislik ünvanı taşıyan herkes ) veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir.

Sertifikanın Kullanılabileceği Alanlar

            Yönetimler, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir.

Yönetmelik 9. Madde 2. Fıkrası gereğince,

Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.

Bu şekilde enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebilecek hizmet, üç bina ile sınırlıdır.

Eğitim Şartları ve Sınav

Kursiyer adayları katılmak istedikleri eğitim dönemi için belirlenen mail adresine ön başvuru yaptırması gerekmektedir. 

Planlanan eğitim için MMO tarafından yapılacak olan ön değerlendirmeden sonra kesin liste oluşturulacak ve katılımcılara duyurulacaktır. MMO; kurslar esnasında müracaat sırasını göz önüne alarak bir liste oluşturacaksa da; nihai listede istediği katılımcıya yer verip vermemekte serbesttir.

Makina Mühendisleri Odası eğitime katılım durumuna göre, eğitim tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Herhangi bir sebeple eğitime katılımın olmaması halinde eğitim ücreti iade edilmez. Bu durumda ya bildirilen kursiyerin bir başka dönemde düzenlenecek eğitime katılımı sağlanır, ya da aynı eğitime katılmak üzere ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından yeni bir kursiyer bildirilir.

İstenen diğer belgelerin kursun ilk günü eksiksiz olarak getirilmesi gerekmektedir. Eksik evrakı bulunan kursiyer eğitime devam edemeyecektir.

Eğitim esnasında belirtilen devamsızlık sürelerine uyulmaması halinde katılımcının eğitimi iptal edilir ve ücret iadesi yapılmaz.

Sınav Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafınca her yıl Nisan ve Ekim aylarında yapılmaktadır. Sınavdan başarılı olan katılımcılar Enerji Yöneticisi Sertifikasını almaya hak kazanacaktır.

İstenen belgelerin kursun ilk günü eksiksiz olarak getirilmesi gerekmektedir. Eksik evraklı kursiyer eğitime devam edemeyecektir.

Gerekli Belgeler

2 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Noter onaylı diploma veya çıkış sureti (Fakülte Sekreterliğinden veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurumlarından alınan aslının aynıdır onaylı belgeler kabul edilir)

Kursiyer adı-soyadı ve " Enerji Yöneticisi Eğitim Ücreti" ibaresi belirtilerek yatırılan eğitim ücretine ilişkin dekont

Eğitime Katılım

Başvuru          : Aşağıda belirtilen E-Posta adresine almak istediğiniz eğitim dönemini belirtip,        iletişim  bilgilerinizi içeren talep yazısı ile ön başvuru yapılması gerekmektedir.

Tel                  : (0 262) 335 33 96 - 97  Fax : (0 262) 335 33 92

E posta           : uem [at] mmo.org.tr

Yer                 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi

                        Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi D Blok No:22   İZMİT / KOCAELİ

Eğitim Ücreti ve Süresi

Eğitim Süresi             : 10 İş Günü

Eğitim Saatleri           : 09:30 - 18:30

Eğitim Bedeli             : 2700.00TL (KDV Dahil)

Eğitim Ücretinin Yatılacağı Banka Hesap Numarası Bilgileri:

Banka Adı      : Türkiye İş Bankası

Banka Kodu   : 4218

Hesap Adı       : Tmmob Makina Mühendisleri Odası

Hesap No       : 5994240

IBAN No         : TR08 0006 4000 0014 2185 9942 40