Demokratik ve Katılımcı Kalkınma İçin Kamucu Sanayi, Enerji, Ulaşım Politikaları ve Uygulamaları Oda Raporu

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Geçmişten bu yana, diğer çalışmaların yanı sıra sanayi, enerji, ulaşım politikaları üzerine ayrı ayrı birçok rapor yayımlayan Odamız, şimdi bu üç sektörü birlikte içeren ve programatik nitelikte bir çalışma olan Demokratik ve Katılımcı Kalkınma İçin Kamucu Sanayi, Enerji, Ulaşım Politikaları ve Uygulamaları Oda Raporu’nu kamuoyuna sunmaktadır.

Raporda, sanayide, enerjide ve ulaşımda, bugün karşı karşıya olduğumuz genel durum sergilendikten sonra sorunların çözümsüz olmadığı belirtilmekte ve “sanayi, enerji ve ulaşım sektörlerinde yapılması gerekenler, neler durdurulmalı, nelere son verilmeli, ne tür bir yeni yapılanma kurulmalı, neler yapılmalı?” eksenli sorulara somut yanıtlar verilmektedir.

Rapor, sanayi/imalat sanayii, enerji, ulaşım sektörlerinin kritik tarihi evrelerini, uygulanan politikaları, sektörlerin özgül durumlarını, birbirleriyle olan bağlantılarını, son durumlarını ele almakta ve gerek her bir sektör için, gerekse toplumsal yaşamın bütünü için radikal bir dönüşüm programı önermektedir. Çünkü bu üç önemli sektör, ekonominin ve toplumsal yaşamın geneliyle, dışa bağımlılıkla, dövize endeksli yüksek dış borçla, yüksek faiz ödemeleriyle, yüksek enflasyonla; eğitim, sağlık, barınma, ısınma/iklimlendirme, doğal kaynaklar, doğal yaşam, çevre, halkın zorlu yaşam koşulları, kısaca ülkemizin bugünü ve geleceğiyle doğrudan bağlantılıdır.

Raporumuz, 40 yılı aşan neoliberal ve son 22 yılından mevcut iktidarın sorumlu olduğu rant eksenli sermaye birikimi politikalarının ülkemizi ve halkımızı sürüklediği yoksullaşma ve geleceksizliğin köklü bir şekilde aşılmasına yönelik kamucu/toplumcu dönüşüme duyulan acil gereksinime vurgu yapmaktadır. Raporda gerek her bir sektörde, gerekse hepsini kapsar şekilde gereksinimi duyulan program, plan, politika ve uygulamalar, kamu girişimciliği, kamusal üretim, kamusal hizmet ve kamu/toplum yararı olan her alanda planlama ile kurumsal yeniden yapılanma temelinde somut olarak ortaya konulmaktadır.

Raporun hazırlanışı ve koordinasyonu, MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ve Grup Sözcüsü Orhan Aytaç arkadaşlarımız tarafından yapılmış ve her bir bölüm için çok sayıda meslektaş, uzman ve dostumuzun katkısı alınmıştır. 

Kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olarak, meslek alanlarımız ve toplumsal duyarlılıklarımızdan hareketle bu önemli raporu kamuoyuna sunuyor, ülkemiz ve halkımızın yaşamsal sorunlarının çözümüne katkıda bulunmasını diliyoruz.

Yayın No: 
753
Yayın Yeri: 
Ankara
Sayfa Sayısı: 
48
ISBN: 
978-605-01-1626-7
Kitap Türü: 
Oda Raporları