Amaç

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Ülkemizin toplam üretimdeki ve ihracatındaki payı, katma değeri ve istihdam potansiyeli dikkate alındığında, Türk tekstil sektörü; teknoloji düzeyi, ekonomik etkinliği ve sosyal etkileşimi itibarı ile ülkenin önde gelen sosyo-ekonomik faaliyet alanlarından biridir.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün ihtiyaçları, hiç kuşkusuz yatırım politikalarının belirlenmesinde temel alınacak unsurların başında gelmektedir. Özel sektörün potansiyelini ortaya çıkaracak, önünü açacak, rekabet gücüne ivme kazandıracak tedbirlerin, hedeflerin ve uygun stratejilerin ortaya konması büyük önem taşımaktadır. Sanayicilerimizi cesaretlendirecek politikalara ihtiyaç vardır. Bu hedef, tedbir ve stratejiler, sanayicinin yatırım ve atılım yeteneği ile birleştiğinde, ülkemiz çok daha hızlı, dinamik ve sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşacaktır.

Tekstil sanayisinin ülke ekonomisinde ve dünya pazarlarında ki etkinliğini sürdürmesi, bu etkinliğin yeni alanlara ve ürünlere yayılması, tekstil makineleri, teknolojileri üretimine ve Ar-Ge çalışmalarına gerekli önemin verilmesi ile gerçekleşebileceği oldukça açıktır.

MMO Gaziantep Şube sekreteryalığında gerçekleştireceğimiz " II. Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinaları Kongresi " ile

• Türkiye‘de Tekstil Yatırımları nasıl yapılmalı,

• Tekstil Yatırımlarında Teknolojik Konulara nasıl yön verilmeli,

• Tekstil Teknolojilerinin Dünyadaki Gelişimleri,

• Türkiye Tekstil Makineleri Konusunda Ne Yapmalı,

• Türkiye‘de Tekstilde Ar-Ge Çalışmaları Nasıl Yapılmalı

• Türkiye‘de Tekstil Sektörünün Maliyetleri Nasıl Azaltılmalıdır,

• Türkiye‘de ki Tarım Politikalarının Tekstil Sektörüne Etkileri;

• Tekstilde marka olmanın getirileri;

• Tekstil Makinaları Yan Sanayisinin gelişme çalışmaları,

• Tekstil Sanayiinde Üniversite - Sanayi İlişkileri,

• Tekstil Sektöründe Çevre Sorunları,

• Tekstil Ürünlerinin Tasarlanması ve Kullanım Alanları,

• Tekstil Sanayiinde Nitelikli İşgücü ve Önemi,

• v.b.........sektörün sorunlarına ve gereksinimlerine yön verilmesi, belirtilen konulara çözüm yollarının araştırılması hedeflenmektedir.

Sanayide,kendi işletmesinde ve üniversitelerde çalışan konuya duyarlı herkesi, Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinaları ile ilgili araştırma, uygulama ve gelecekteki gelişmeleri ortaya koyan bildirileri sunmaya ve elbete bilgilerini paylaşmaya davet ediyoruz.