ÜLKEMİZE, GELECEĞİMİZE, MESLEK ODALARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

Taksim Gezi Parkı direnişinin iktidar üzerinde yarattığı sarsıntının faturasını TMMOB‘ye çıkartmak isteyen mevcut hükümet, bir taraftan Odalarımızın İstanbul Şubelerinin yöneticilerini gözaltına almakta diğer yandan da Meclis Genel Kurulu‘nda görüşmeleri devam eden Torba Yasaya bir gece yarısı operasyonu ile eklediği bir madde ile TMMOB‘nin ve odalarının asli görevi olan mesleki denetimi ortadan kaldırmaktadır.
Meclis içtüzüğüne aykırı olarak önergenin tamamı okunmadan Genel Kurul‘da kabul edilen 3194 Sayılı İmar Kanunu‘nun 8. maddesine eklenen bir bentle "Harita, plan, etüt ve projeler; ilgili idare kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler ve bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez" düzenlemesi yapılarak, TMMOB‘ye bağlı meslek odalarının meslektaşları üzerindeki denetimi tamamen kaldırılmaktadır.
Kentlerin üzerindeki kirli emellerine, rant oyunlarına engel olarak gördüğü TMMOB‘yi bertaraf ederek kendine "dikensiz bir gül bahçesi" yaratmak isteyen İktidar, gece yarısı yaptığı operasyonla;
·          Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan TMMOB‘yi ve bağlı odalarını işlevsizleştirmektedir,
·          Kamu kaynaklarının talanını merkezileştirmektedir,

·          Yerinden yönetim kuruşları olan belediyeler ve meslek odalarının Anayasa‘ya rağmen hak, yetki ve görevlerini ellerinden almaktadır,

·          Mimari projeleri Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamından ve eser olmaktan çıkarmaktadır.

Bir kere daha söylüyoruz;
TMMOB yüreğindeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıdır.

 

Bu gün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ nin 1973- 1980 yılları arası Başkanlığını yapmış, mühendis- mimar hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında önder ve yiğit kişiliği ile hep ön saflarda yer almış, TMMOB ile bütünleşmiş, örgütleşmiş bir isim olan Teoman Öztürk ‘ün aramızdan ayrılışının 19. yıldönümü.

Teoman Öztürk, artık sadece yüreğimizde gülümsüyor ve mücadelemizde yaşıyor.
Teoman Öztürk ve mücadele arkadaşları, bugün de ihtiyaç duyduğumuz Birlik Anlayışı‘ nı ete, kemiğe büründürdüler, böylece mühendis-mimarların gerçek anlamda örgütlü mücadelesi başladı.
Sözlerimi Teoman Öztürk‘ün bir cümlesiyle tamamlamak istiyorum:
Teornan Öztürk yıllarca önce, TMMOB 24. Genel Kurulu Konuşmasından bugünü de yorumlayan bir tarzla şöyle diyordu:

" ••• Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız... "
 

Baskılar Bizi Yıldıramaz!
 
 
TMMOB haklı mücadelesini sürdürecektir!
Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Eskişehir Temsilciliği İç Mimarlar Odası Eskişehir Temsilciliği
İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Temsilciliği
Maden Mühendisleri Odası Eskişehir Temsilciliği
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
Peyzaj Mimarları Odası Eskişehir Temsilciliği Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
Adına;
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Banu GÜRLEK