Enerji Kimlik Belgesi nedir;

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

01 Ocak 2011 yılından önce inşaat ruhsatı alan binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma için tanınan süre 02 Mayıs 2017 tarihinde doluyor.

Enerji Kimlik Belgesi nedir;

 

 "5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" ve buna bağlı olarak çıkartılan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla binalar için enerji kimlik belgesi (EKB)  düzenlenmektedir. Bu belge; asgari olarak binanın enerji ihtiyacını , enerji tüketim sınıflandırmasını, yalıtım özelliklerini, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Enerji Kimlik Belgesine göre tüm binalar A ve G harfleri aralığında bir enerji sınıfına göre sınıflandırılmış olup A verimli binayı, G ise verimsiz binayı tanımlamaktadır.

 

Enerji Kimlik Belgesi düzenlendiği tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. Belgenin  bir nüshasının bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisi tarafından muhafaza edilmesi, bir nüshasının da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulması gerekmektedir.

 

Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması esastır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilmektedir.

 

Enerji Kimlik belgesi için yasal süre;

 

1 Ocak 2011 tarihinden sonra ruhsatlandırılan yeni binaların yapı kullanma izin belgesi alabilmesi  için  enerji kimlik belgesinin olması zorunludur. Bu tarihten önceki mevcut binalara enerji kimlik belgesi alınması için  02.05.2017 tarihine  kadar süre tanınmıştır.

 

Yeni binaların Enerji Performansı Yönetmeliğine göre yapı ve yalıtım standartlarını karşılayabilecek şekilde inşa edilmiş olması ve enerji sınıfının azami C olması gerekmektedir. Ancak mevcut binalar için enerji sınıfı sınırlaması bulunmamaktadır. Yani mevcut binanın enerji sınıfı C sınıfının altında çıkması enerji kimlik belgesinin düzenlenmesine engel değildir.

 

01.04.2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin  27.maddesinin 15.bendinde "Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir" İfadesi bulunmakta olup, 02.05.2017 tarihinden sonra bina alım - satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacaktır.

 

 

Enerji Kimlik belgesini kimler düzenleyebilir;

 

Mevcut binalar için; bünyesinde enerji kimlik belgesi uzmanı mühendis veya mimar bulunduran "Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri" enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kılınmışlardır. Bu kuruluşların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü`nün web sayfasında yayınlanmaktadır. 02.02.2017 tarihi itibarı ile mevcut binalar için 37 EVD şirketi yetkilendirilmiştir. Eskişehir`de yetkilendirilmiş EVD şirketi bulunmamaktadır. Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluşlar dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca verilecek olan enerji kimlik belgesi ve ilgili raporlar idarelerce geçersiz sayılacaktır.

 

Enerji Kimlik belgesinin düzenlenmesinden kimler sorumludur;

 

Yönetmelik gereği enerji kimlik belgesinin düzenlenmesinden belediyeler, bina sahipleri, bina yöneticileri veya enerji yöneticileri, işletmeci kuruluşlar, işveren veya temsilcileri, tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler, binanın yapılmasında, kullanılmasında ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesinde görev alan müşavir, danışman, proje kontrolü yapan gerçek veya tüzel kişiler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, denetleme kuruluşları ve işletme yetkilileri sorumludur.

 

EKB düzenlenmesi ile ilgili denetim;

 

Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşların bu belgelerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Sonuç olarak, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği mevcut binaların 02.05.2017 tarihine kadar enerji kimlik belgelerini alması gerekmektedir. Bina sahipleri/yöneticileri Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerine;

http://www.eie.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx adresinden ulaşılabilecekleri gibi Oda`mızdan da konuyla ilgili bilgi alabileceklerdir.  

 

Bina yöneticileri, aldıkları enerji kimlik belgelerinin geçerliliğini;http://www.bep.gov.tr/BELGESORGULAMA/sorgulama.aspx adresinden sorgulayabileceklerdir.

 

 

Hakan ÜNAL

 

TMMOB

Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİNİN LİSTESİNİ AŞAĞIDAKİ EKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.