Bugün 19 Eylül.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB`nin mücadele dolu tarihi açısından önemli bir gün.

 

Bugün "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü"

 

Bundan 35 yıl önce, 19 Eylül 1979`da TMMOB`nin çağrısıyla mühendis, mimar ve şehir plancıları, ekonomik ve demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Mimar, mühendis ve şehir plancılarının tarihe not düştükleri o büyük günün mücadele ve dayanışma ile özdeşleşmiş anlamını bugünün mücadelesi üzerinden geleceğe taşımak için, 19 Eylül`ü "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutluyoruz.

 

1979 Türkiye`sinde bir yandan pahalılığın, işsizliğin ve açlığın diğer yandan da baskıların, kıyımların ve faşist katliamların kol gezdiği koşullarda TMMOB, tüm mimar ve mühendisleri bir günlük iş bırakma eylemine çağırmıştı. TMMOB`nin "bir günlük iş bırakma eylemi" çağrısını, grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip olmadıklarından ücretleri tek taraflı ve çok düşük düzeyde belirlenen; işsizliğe, geçim sıkıntısına mahkum edilen; emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğu için baskılara, kıyımlara ve saldırılara uğrayan mühendis ve mimarlar, büyük bir inanç ve tam bir kararlılık içerisinde işyerlerinde uyguladılar.

 

19 Eylül`ün anlamı TMMOB`nin tarihsel sürekliliği içerisinde karakterini aldığı mücadele süreçlerinde gelişmiştir. İşte böylesi bir mücadele gününü "Mimar, Mühendis ve Şehir Plancılarının Dayanışma Günü" olarak ilan etmenin ve kutlamanın, onurunu ve coşkusunu yaşıyoruz.

 

35 yıl sonra TMMOB Türkiye`nin her yerinden sesleniyor:

 

Selam olsun Teoman Öztürk`e ve arkadaşlarına. Selam olsun 19 Eylül`ü yaratanlara. Selam olsun bugün de 19 Eylül anlayışının sürdürücülerine.

 

Sevgili Arkadaşlar,

 

Bugün burada bu dayanışma günümüzde bir kez daha söylüyoruz:

 

Emperyalizme, kapitalizme, sömürü-rant, yolsuzluk-rüşvet, baskı, zulüm düzenine karşı direnenlere,

Grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları için mücadele eden, işyerlerinde direnen bütün emekçilere,

Toprağına, suyuna, deresine, ormanına, ülkemizin doğal kaynaklarına sahip çıkanlara,

Kentsel-kırsal bütün kamusal alanlara sahip çıkanlara,

"Kentsel dönüşüm" görünümündeki rant yağmasına karşı direnenlere,

Sağlığın herkese eşit ve ücretsiz olması için mücadele eden sağlık emekçilerine,

Halkın haber alma hakkının ve bağımsız haberciliğin sesi olan basın emekçilerine,

Sömürü, şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi yükselten kadınlara,

Gerici, piyasacı eğitim sistemine karşı direnen kamu çalışanları, akademisyenler, liseli ve üniversiteli öğrencilere,

Eşit yurttaşlar olarak tanınmak isteyerek direnen Kürt halkına, Alevilere,

Sömürüye karşı sınıf kardeşleriyle birlikte mücadele eden Türk ve Kürt emekçilerine,

Türkiye`nin ve dünyanın geleceğini düşünen ve mücadele eden bütün aydınlık insanlara,

daha 18 yaşında bu kentin sokaklarında faşizanca katledilen Ali İsmail KORKMAZ`a ve gezi direnişinde kaybettiğimiz genç fidanlara

 

dayanışma selamlarımızı bir kez daha duyuruyoruz.

 

Sevgili Arkadaşlar;

 

TMMOB bugün buradan bir kez daha duyuruyor:

 

İş cinayetlerini; bu cinayetlerin temel nedeni olan azami kâr güdüsü ve esnek, taşeron çalıştırma sistemini,

Düşünce, toplanma, örgütlenme, basın özgürlükleri ve barajsız siyaset yapma hakkını engelleyen bütün anti-demokratik uygulamaları,

Kürt sorununda oyalamacı taktikleri "stratejik bir politika" imiş gibi sunan siyasi iktidarı,

İşçilere, köylülere, öğrencilere, kadınlara, çocuklara, bütün halka yönelik tomalı-gazlı-coplu-mermili devlet terörünü,

Yargı hukuksuzluklarını, cezaevi zulümlerini,

Kadınlar üzerinde estirilen terörü, kadın cinayetlerini,

"Çocuk gelin" rezaletini, çocuk işçi sömürüsünü,

Eğitimi tamamen gericileştiren, piyasaya açan uygulamaları,

 

reddettiğimizi ilan ediyoruz.

 

Sevgili Arkadaşlar,

 

Açıkça ifade etmek gerekirse, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin yani insandan yana olan her fikrin ve fiilin içinde ve özünde olan bir TMMOB; bu ülkenin vicdanıdır. Bu ülkenin, bu ülke insanının TMMOB`ye ihtiyacı var. Bu ülkenin kulakların sağır edildiği, gözlere mil çekildiği, konuşanın dilinin kesildiği bu döneminde görebilen gözlere, duyabilen kulaklara, daha da önemlisi konuşabilen ağızlara ihtiyacı var. Asla "padişahım çok yaşa" demeyen, aksine "Kral çıplak" diyenlere ihtiyacı var. Yani kısaca, TMMOB`ye ihtiyacı var.  TMMOB bu ihtiyacın gereklerini yerine getirecek güçte ve büyüklüktedir.

 

Herkes biliyor:

 

Gelecek güzel günler için, masmavi gökyüzü altında birikmiş kara bulutların dağılması için, gökyüzünün ve yeryüzünün bütün renklerinin özgürlüğü için, bilim ve teknolojinin halkımızın hizmetine sunulması, mesleğimizin tüm güzelliklerinin hayatı yaşanabilir kılması için, gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığın yaratılması için, emperyalizme, kapitalizme ve neoliberal politikalara karşı insanca bir yaşam, özgür, demokratik, eşit ve bağımsız bir Türkiye için,

 

TMMOB onurlu yürüyüşüne dik duruşuna devam edecektir.

 

19 Eylül`ün tarihsel anlamıyla herkesin huzurunda, ortak kurtuluşumuzun yegâne güzergâhı olan bu sokaklardan ve Türkiye`nin her yerinden güçlü bir şekilde haykırıyoruz: "Bilimin ve tekniğin aydınlattığı yolumuzda kararlılıkla, yılmadan ve usanmadan mücadele ederek mesleğimize, örgütümüze, halkımıza, ülkemize sahip çıkacağız.

 

Yaşasın TMMOB.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü.

 

 TMMOB ESKİŞEHİR İL KOORDİNASYON

 KURULU SEKRETERİ

 NEŞET AYKANAT