25. TEMÖB GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Denizli Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

10 Şubat 2008

Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü (PAUEMK) tarafından düzenlenen ve Şubemizin Destekleyen Kuruluşlar arasında yer aldığı 5-9 Şubat 2008 tarihleri arasında 25. Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrenci Buluşması gerçekleştirdi.

Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü (PAUEMK) tarafından düzenlenen ve Şubemizin Destekleyen Kuruluşlar arasında yer aldığı 5-9 Şubat 2008 tarihleri arasında 25. Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrenci Buluşması gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan PAÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aşkıner GÜNGÖR "İlk olarak Denizli'de ODTÜ Endüstri Mühendisliği Öğrencileri tarafından düzenlenen TEMÖB, Eylül ve Şubat aylarında olmak üzere yılda 2 kez düzenlenen, katılım ve içerik olarak Türkiye'nin en büyük öğrenci organizasyonlarından birisidir. "TEMÖB Doğduğu Yere Geri Dönüyor" sloganı ve rekabete yenilmek istemeyen firmalar için önemi artan "Kurumsal Çeviklik" ana teması ile gerçekleştirilen organizasyon kapsamında birçok saygın konuşmacı katılımcılara bilgilerini aktaracaklar. TEMÖB organizasyonu ile ülkemizdeki Endüstri Mühendisliği Bölümleri'nde okuyan öğrencilerin kariyer ve sosyal gelişimlerine destek sağlamak amacıyla üzerimize düşen bir sorumluluğu yerine getirmeyi amaçlamaktayız." Dedi.

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Hadımlı şunları söyledi:

 

Sayın Valim,
Sayın Rektörüm,
Değerli Konuklar, Sevgili öğrenciler, Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Hepinizi Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi Odamız bünyesinde,  Makina mühendislerinin yanı sıra Endüstri, İşletme, Uçak, Havacılık, Uzay, İmalat, Sanayi, Sistem ve Üretim Tekniği Mühendisliği disiplinlerini de barındırmaktadır.
1954 yılında kurulan Odamızın üye sayısı 68 bini aşmıştır. Odamıza kayıtlı endüstri-işletme mühendislerinin sayısı 4 bin 630'a ulaşmış olup sayı itibarı ile odamıza kayıtlı ikinci büyük meslek disiplinini oluşturmaktadır. Yönetmeliklerimiz uyarınca Odamızda Endüstri İşletme Mühendisliği alanındaki çalışmalar Endüstri İşletme Mühendisi Meslek Dalı Ana Komisyonu ve şube meslek dalı komisyonları aracılığıyla yürütülmektedir. Bu komisyonlarda görev alan üyeler ise şubelerimizde tüm endüstri işletme mühendislerinin katılımı ile yapılan seçimlerle belirlenmektedir. Yani bir anlamda meslek dalı komisyonu Oda içerisinde özerk bir statüde hizmet verebilmektedir.
Endüstri İşletme Mühendisi Yetki ve Sorumlulukları alanında yapılan çalışmalar MEDAK tarafından sonuçlandırılmış ve ilgili yönetmeliklerin yayımlatılması aşamasına gelinmiştir. "Yatırım Hizmetleri Yönetimi" ve "Stratejik Planlama" Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliklerinin hazırlanması ve yayımlatılması konusunda Genel Kurulca Oda Yönetim Kurulu'na yetki verilmiş; bu iki alanda hazırlanan yönetmelikler 41.Dönem içerisinde Resmi Gazete'de yayınlatılmak üzere TMMOB'ye gönderilmiştir.
Meslek İçi Eğitim Merkezlerimizce, endüstri işletme mühendislerine yönelik olarak düzenlenen Kalite Sağlama Sistemleri, Çevre Güvenliği, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Kalite Planlaması, İç Denetçi, 6 Sigma, Depo Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Stok Yönetimi, Üretim Kaynak Planlaması, İş Etüdü, Yalın Üretim, Ergonomi, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerin yanı sıra biraz önce değindiğim iki alana ilişkin de eğitim programları devreye sokulmuştur.
Sevgili Arkadaşlarım,
Endüstri İşletme Mühendisleri, Odamız bünyesinde 3 ayda bir yayınlanmakta olan "Endüstri Mühendisliği Dergisi" aracılığıyla, meslek alanlarıyla ilgili konularda birikimlerini aktarma ve tartışma olanakları bulmaktadırlar. Mayıs 1989 yılından bu yana yayınlanan dergimiz, TÜBİTAK Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanına kabul edilmiş olup, çeşitli üniversitelerce "A Grubu" yayın kategorisinde yer almaktadır.
Sevgili Arkadaşlar,
Öğrenci üye statüsüyle Odamıza üye olunması, 10 yıl önce uygulamaya soktuğumuz Öğrenci Üye Yönetmeliği uyarınca gündemimize girmiştir. Bu uygulama ile mühendislik öğrencilerinin gelecekte üyesi ve yöneticisi olacakları Odamızın olanaklarından öğrencilik yaşamlarında da yararlanmaları ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Şubelerimiz kanalıyla öğrenci üyelerimize staj yerleri sağlanmakta, kütüphane ve Oda yayınlarımız öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Teknik ve sosyal amaçlı geziler, seminerler, sempozyumlar gibi tüm Oda etkinliklerine öğrenci üyelerimiz ücretsiz olarak katılabilmektedir. Öğrenci üyelik uygulaması artık kök salmış, dünyada bu alanda eşi, örneği olmayan bir yapıya dönüşmüştür. Bugün itibarıyla öğrenci üye sayımız 8.000'i geçmiştir. Öğrenci üyelikten yetişmiş birçok üyemiz bugün Odamızın yönetim kademelerinde görev yapmaktadır. Bundan gurur ve mutluluk duyuyorum. Çalışmaların daha da geliştirilmesi ve mesleki çıkarlarımızın korunması, örgütsel yapımızın güçlendirilmesinden ve kolektif bir çalışmadan geçmektedir. Oda çalışma gruplarında, komisyonlarda görev alınız. Henüz Odamıza üye olmamış arkadaşlarınızı Oda çalışmalarına yönlendiriniz.
Sevgili Arkadaşlarım,
Bizler bilimsel bilgiyi toplum ve ülke yararına dönüştüren bir mesleğin üyeleriyiz. Ülkemizin altyapısında, sanayileşmesinde, teknoloji üretiminde önemli görevler üstleniyoruz. Dolayısıyla bizlerin geleceği sanayileşmeden, bilim ve teknolojik gelişmelerin izlenmesinden ülke kaynaklarının üretken yatırımlara yönlendirilmesinden geçmektedir. Sanayide üretimin teşvik edilmemesi sonucunda, özellikle ara malı ve yatırım malı üreten sektörler taşeronlaşmaya yönelmekte, ağırlıkla fason üretimle ayakta kalmaya çalışmaktadırlar. Hiçbir denetime tabi olmadan Uzak Doğu'dan sanayi malları pazara girmekte ve KOBİ niteliğindeki işletmelere ağır darbe vurmaktadır. Sektörlerimizin teknoloji düzeyi düşüktür. Yüksek katma değerli ürünlerin toplam ihracat içerisindeki payı % 5'i bulmamaktadır. AR-GE harcamaları şirket cirolarının % 0,5'i seviyesindedir. Şirketlerde hizmet içi eğitim yok denecek düzeydedir.
Sevgili Arkadaşlarım,
Bu gelişmeler sonucunda meslek uygulama alanlarımız gün geçtikçe daraltılmaktadır. Çalışan üyelerimizin yaklaşık % 75'i yoksulluk sınırının altında ücret almakta, önemli bir kesimi de meslek dışı alanlarda çalışmaktadırlar. Mühendislerin, sanayi katma değeri içindeki ücretlerinin toplam içindeki payı son 10 yıl içinde % 35,2 oranında azalmıştır. Mühendislik ücretleri de geçim standartları endeksine göre son 10 yıl içinde % 56,8 oranında düşmüştür. Yani bir diğer deyişle mühendisler katma değerden daha az pay almaktadırlar ve görece 10 yıl içinde yoksullaşmışlardır AB ve Gümrük Birliği anlaşmaları uyarınca yürütülen teknik mevzuat uyum çalışmaları da ülkemiz mühendislerinin aleyhine sürdürülmektedir. Bu süreçte test, deney ve kalibrasyon laboratuarları, belirli ürünlerin tip onayını ve uygunluğunu belirleyen onaylanmış kuruluşlar, ürünleri, kalite yönetim sistemlerini ve personelin uzmanlığını belgeleyen belgeleme kuruluşları, piyasa gözetim kuruluşları, danışmanlık kuruluşları gibi birçok organizasyon görev almaktadır. Avrupa Birliği, teknik mevzuat uyumunu tek yanlı bir baskı unsuru olarak kullanmakta, ulusal kuruluşlarımızın onaylanmış kuruluş olma taleplerini geri çevirmektedir. Üreticilerimiz uygunluk değerlendirme faaliyetlerini çok yüksek bedellerde AB test ve belgelendirme kuruluşlarına yaptırmak zorunda kalmakta ve bu alandaki mühendislik hizmetleri de yurt dışından satın alınmaktadır. Büyük bir kısmı endüstri ve işletme mühendisliği çalışma alanına giren bu hizmetler için ödenecek rakamlar 10 milyar dolarla ifade edilmektedir. Bu hizmetler ürünlerin temel teknik kriterleri karşılayacak şekilde tasarlanmasından, üretilmesinden uygunluk değerlendirilme süreçlerine kadar birçok aşamayı kapsamaktadır. Hatta bazı ürün grupları için üçüncü bir tarafın onay koşulu aranmaktadır. Bu süreçte de ülkemiz mühendisleri devre dışı bırakılmakta, ülkenin mühendislik alt yapısı bitirilmekte ve tasfiye edilmektedir.
Sözlerime son verirken, etkinliğin düzenlenmesinde görev alan, başta Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aşkıner Güngör olmak üzere, tüm öğretim üyesi ve öğrencilerimize, etkinlikte bildiri sunacak ve panellerde yer alacak değerli konuşmacılara, delege ve izleyiciler ile katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.