Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrolü

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Ankara Şubesi

Endüstriyel raf sistemleri, işletmelere azami istifleme ve depolama alanı oluşturmak ve depoların maksimum hacimde kullanılmasını sağlamak amacı ile kurulan konstrüksiyonlardır.

Zaman ve kullanıma bağlı yorulma, raf konfigürasyonundaki değişiklikler ve çarpma kaynaklı hasarlar raf taşıma kapasitesinin düşmesine ve kaza ihtimalinin artmasına sebep olur.

Endüstriyel rafların periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi, uygunsuzlukların önceden tespit edilmesini ve öngörülemeyen raf kazalarının yaratabileceği maddi ve manevi kayıpların önlenebilmesini sağlamaktadır.

TS EN 15635 standardına göre endüstriyel rafların periyodik kontrollerinin senede en az bir kez uzman denetçi tarafından yapılması gerekmektedir. Yine aynı standarda göre firma içi kontrollerinin haftalık veya risk analiziyle belirlenecek periyodlarda eğitimli bir personel (PRSES) tarafından yapılması gerekmektedir.

Endüstriyel raflar iş ekipmanı sınıfına girdiğinden İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır.

Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TS EN 15635 standardına göre endüstriyel rafların periyodik kontrolü, depolama raflarının güvenliğinden sorumlu personel eğitimi(PRSES) ve depolama raflarının taşıma kapasitelerinin belirlenmesi hizmetlerini alanında uzman ve vasıflandırılmış mühendisler ile sağlayabilmektedir.

Endüstriyel raf kazalarının oluşma nedenleri;

·         Endüstriyel rafların standartlara uygun olarak kurulmamaları,

·         Endüstriyel raf elemanlarında (ayak, travers, emniyet pimi gibi) oluşan deformasyonlar,

·         Endüstriyel raflara maksimum taşıma kapasitesi üzerinde yüklemelerin yapılması,

·         Yüklerin raf üzerine uygun pozisyonda istiflenmemesi,

·         İstifleme elemanları ve rafların güvenliğinden sorumlu eğitimli bir personel olmaması,

·         Bakım ve periyodik kontrollerin uygun şekilde ve periyodda yapılmaması

·         İstifleme makinalarının çarpması şeklinde gerçekleşebilmektedir

TS EN 15635 standardına göre endüstriyel rafların periyodik kontrollerinde;

•İşletme İhtiyaçları

•Kullanıcıyla İlgili Önemli Veriler

•Montaj ve Kurulum

•Raf Konfigürasyonundaki Değişiklikler

•Raf Kullanımı

•Raf Güvenliği ve Hasar Değerlendirmesi

•Güvenlik Değerlendirmesi Gerektiren Değişiklikler kontrol edilmektedir.

Kontrol sonrasında uygunsuzluklar, TS EN 15635 standardının belirlediği Kırmızı, Turuncu ve Yeşil Risk sınıflarına göre sınıflandırılarak tehlike oluşturan bölümlerde gerekli önlemlerin alınması amacıyla detaylı bir şekilde raporlandırılmaktadır.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Periyodik Kontrol Birimimize ulaşabilirsiniz.

Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Teknik Hizmetler-Periyodik Kontrol Birimi

Tel: 0312 386 20 82   Mail: teknik-ankara [at] mmo.org.tr