Kurslar

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 

1. Su Şartlandırma
Kurs Yöneticisi: Enis Burkut
Kurs Eğitmenleri: Sever Can, Eren Kayhan, Oya Burkut, İrem Taşdelen
Tarih: 9 Nisan 2015 Perşembe // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün

Kurs İçeriği:
Tesisat Mühendisliği içinde "suyu taşımak" ve "su ile ısı taşımak" önemli konulardır. Dolayısı ile ısıyı su ile taşırken, suyun tesisata vereceği tıkanma, aşındırma, korozyon gibi zararların ve ısı taşıyan suyun insanda oluşturacağı "lejiyonella" gibi sağlık sorunlarının önlenmesinin de bir tesisat mühendisinin bilgileri içinde bulunmasında yarar vardır. Su şartlandırma kursu, su tekniğinin detaylarına girmeden, özet olarak beş başlıkta verilecektir.

Konular:

 • Su Şartlandırmada Temel Yöntemler: Su tekniğinde kullanılan birimler ve su analizlerinin önemi; sudaki katıların alınması, kimyasalların şartlandırılması ve bakteri oluşumunun engellenmesi.
 • Neden Su Şartlandırma Gerekir?: Su şartlandırmanın tesisattaki  önemi, su şartlandırma sistemi kurulmasından sonraki günlük ve periyodik bakımların önemi. Su şartlandırma örnekleri: Buhar kazanı besi suyunun hazırlanması / Soğutma suyu besi suyu ve işletme şekli.
 • Suyun Filtrasyonu: Suyun menşeine göre kademeli filtrasyon, kaba filtreler, ince filtreler, kartuşlar, ultra filtrasyon.
 • Suyun Dezenfeksiyonu: Sudaki mikro-organizmalar ile mücadele yalnızca insan için değil, birçok su şartlandırma cihazının doğru çalışması ve bakımlarının azaltılması için zorunludur.
 • Suyun Minerallerden Arındırılması: Su yumuşatma, ters ozmoz, mix-bed, elektro de-iyonizasyon.


 


2. Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları
Kurs Yöneticisi: Güniz Gacaner
Kurs Eğitmenleri: Ekrem Evren, Mutlu Nakipoğlu, Gamze Özyoğutçu
Tarih: 10 Nisan 2015 Cuma // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün

Kurs İçeriği:

Hastanelerde hijyenik ortamın sağlanması büyük önem taşıdığından, havalandırma sistemlerinin tasarımlarına, uygulamalarına, denetimlerine, işletim ve bakımına dikkat edilmesi gerekir.

Bu nedenle hastane hijyenik alanların tasarımında, projelendirmesinde ve yapımında, konuya ilişkin daha özel bilgi ve tecrübeye sahip kişilerin görev alması gerektiği düşünülerek, 12.TESKON`da bir günlük " Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Kursu" düzenlenecektir. Bu kurs kapsamında kursiyerlere, aşağıda belirtilen konularda ön bilgilendirme yapılmış olacaktır.

Konular:

 • Proje Hedefleri ve Planlaması, Hastanede Bulunan Alanların Sınıflandırılması, 
 • Hijyenik Alanlarda Mimari Gereksinimler, 
 • Hijyenik Alanlar Klima ve Havalandırma Tesisatı Tasarım ve Projelendirme,
 • Hijyenik Alanlar Filtre Seçimi,
 • Hijyenik Alanlar Klima Cihazları, Hava Kanalları ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar,
 • Hijyenik Sistemlerin Test, Devreye Alma, İşletme ve Bakımı.


 
 

3. Mutfak Havalandırması
Kurs Yöneticisi: Ş. Akın Kayacan
Kurs Eğitmeni: Bekir Cansevdi
Tarih: 9 Nisan 2015 Perşembe // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün

Kurs İçeriği:
Mutfaklar özellikle otel, hastane, AVM, toplu ve büyük miktarlarda yemek servisi yapılan mekânlarda önemli bir enerji tüketim merkezidir. Mutfaklarda tüketilen enerjinin takriben %30`u havalandırma, ısıtma ve soğutmada harcanmaktadır. Yapılan projelendirme ve uygulamanın doğru ve düzgün yapılması durumunda mutfak havalandırma sistemlerinden %65`e varan tasarruflar yapılması mümkündür.

Ayrıca doğru yapılmamış bir mutfak havalandırma sistemi ortam konforunu bozarken zaman zamanda oluşan yangınlarla ortam ve çevre güvenliğini tehdit etmektedir.

Bu kursta mutfak havalandırması nedir? Nasıl olmalıdır hakkında bilgi verilecektir. Mutfak havalandırmasında kullanılan ekipmanlar (aspiratör, kanal, davlumbaz, ısıtıcı, soğutucu v.b.) özellikleri, seçimleri, uygulama kuralları hakkında bilgi sunulacak,kurs esnasında yapılacak örnekler ile mutfak havalandırmasında havalandırma debileri, ihtiyaç duyulan ısıtma-soğutma ekipmanlarının büyüklüklerinin tespiti ve yapılacak mukayeseler ile enerji tasarruf yöntemleri öğretilecektir. 

4. Medikal Gaz Tesisatı
Kurs Yöneticisi: Ekrem Evren
Tarih: 9 Nisan 2015 Perşembe // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün

Kurs İçeriği:
Sağlık tesislerinde ameliyathane, doğumhane, müdahale odaları gibi cerrahi operasyon yapılan bölümler ile yoğun bakım, reanimasyon servisi, hasta odaları gibi bakım, tedavi alanlarında ve cerrahi aletleri çalıştırmak için medikal gazlar kullanılmaktadır.

Medikal gaz olarak; oksijen, azot protoksit, karbondioksit, 4 bar medikal hava, 8 bar cerrahi hava, mix gazlar, saf azot kullanılmaktadır.

Medikal gaz sistemleri doğrudan insan hayatına yönelik risk taşıdıklarından projelendirme iyi bir mühendislik çalışmasıyla; uygulama ise bilinçli, teknolojik, sağlığa uygun ve yüksek kalitede malzemeler kullanılarak yapılmalıdır.

Bundan dolayı medikal gazların sistem tasarımları, boru dağıtım hatları ve ilgili gaz prizlerine ulaştırılması, medikal vakum, anestezik atık gaz sistemlerinin yapımı özel bir önem ve ihtisas gerektirmektedir.

Yapılan projeler ve uygulamalar, ulusal ve uluslararası standartlara, yönetmeliklere uygun olmalıdır. Ayrıca zamanla ortaya çıkacak teknik gelişme ve değişikliklere sistemin adaptasyonu mümkün olacak şekilde tasarım yapılmalıdır.

Bu çalışmada oksijen tesisatı, azot protoksit tesisatı, 4 bar basınçlı medikal hava tesisatı, 7 bar cerrahi hava tesisatı, saf azot tesisatı, vakum tesisatı, anestezik gaz tesisatı ve sistem elemanlarının özellikleri ve uygulama örnekleri, Avrupa`daki EN ISO 7396-1 (2007) standardı Ülkemizde bire bir aynı olarak kabul edilmiş TS EN ISO 7396-1 (2009) standardı ve kapasite özellikleri için atıfta bulunduğu diğer standartların nasıl kullanılması gerektiği anlatılacaktır. 

5. Sistem Seçimi
Kurs Yöneticisi: Sarven Çilingiroğlu
Tarih: 10 Nisan 2015 Cuma //13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün

Kurs İçeriği:

Günümüzde çeşitli fonksiyonları barındıran binalarda en uygun mekanik tesisat sistemlerinin seçimidir. Seçime etki eden faktörlerin tartışılması ve bu faktörlere göre sistem tanıtımları, bunlara ait psikometrik tablolarda davranışlar ve uygulanan otomasyon sistemleri, seçim kriterleri ayrıca bunlara ait örnek seçim uygulamalarıdır.

Konular:

 • Mekanik sistemlerin seçimini etkileyen faktörler, bu faktörlere ait örneklemeler, kullanılabilecek sistemlerin tanıtımı, bu sistemlerin psikometrik davranışları ve otomasyonu.
 • Seçim Kriterleri, sistemlerin birbirleriyle kıyaslanabilir olma durumları, ilk yatırım, işletme ve bakım kriterlerinin önemi ve hesap yöntemleri.
 • Özellikle işletme konusunda kullanılabilir yazılım programları,bunlara ait tanıtıcı bilgiler.
 • Örnek seçimler. Yapılmış projelerden sistem karşılaştırmalı örnek çözümlerin gösterilmesi.

 


 

6. Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi
Kurs Yöneticisi: Erol Ertaş
Kurs Eğitmeni: M. Turhan Çoban
Tarih: 11 Nisan 2015 Cumartesi // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün

Kurs İçeriği:
Geçmiş iki TESKON Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ‘nde gerçekleştirdiğimiz Soğutma sistemleri hesapları ve modellenmesi kursumuzun 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinde (8-11 Nisan 2015) üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Soğutma alanı mühendislik biliminin bir çok alt yapısına dayanmakla birlikte, bu alandaki prosesleri daha iyi anlayabilmek için enerji bilimlerindeki (termodinamik, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi) irdelemeleri sistemleri daha iyi anlamak açısından önem arzetmektedir. Soğutma sistemleri genellikle buharlaştırma ve yoğuşma dediğimiz faz değiştirme işlemleri ile entegre olarak oluştuğundan dolayı göreceli olarak biraz daha kompleks hesaplama yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde bilgisayar ortamlarındaki gelişme ile bu hesapların bilgisayar ortamında yapılabimesi kolaylaşmıştır. Bu kursumuzda temel enerji bilimleri alt yapısı olduğunu kabul ettiğimiz mühendis arkadaşlarımıza soğutma sistemlerini bilgisayar ortamında bu hesapların nasıl yapılabileceğinin temelleri teorik denklemlerden başlayarak, zengin bir bilgisayar program alt yapısı desteği ile sunulacaktır. Kursumuzda hal denklemleri adını verdiğimiz soğutucu akışkanların termodinamik özelliklerini hesaplamada kullandığımız denklemlerin nasıl oluşturulup modellendiğinden başlanarak, soğutma sistemlerindeki buharlaştırıcılar ve yoğuşturucuların ısı iletimi davranışları, kompresör ve genleşme vanalarının termodinamik davranışları modellenmesi gösterilecek, absorbsiyonlu sistemler gibi sistemlerin termodinamik hesapları ve modellenmesi sunulacaktır. Kursun temel gayesi tüm bu bilgi ve program alt yapısını sağladığımız arkadaşlarımızın değişik soğutma sistemi hesaplarını daha kolay ve doğru olarak gerçekleştirerek, soğutma sistemleri dizaynlarını daha kolay gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Ders notlarımıza ve program kodlarına www.turhancoban.com adresinden ulaşmanız mümkündür.

Konular:

 • Soğutkanların modellenmesi, gerçek gaz hal denklemleri
 • Soğutkan ve ikincil soğutkanların termofiziksel özelliklerinin modellenmesi
 • Tek ve iki fazlı ısı transferi, kaynama, yoğuşma, denklemler, modeller
 • Tek ve iki fazlı basınç düşümü, denklemler, modeller
 • Tek fazlı ısı değiştiriciler ve modellenmesi (Gövde-boru, iç içe iki boru, kanatlı boru, levha tipi)
 • Buharlaştırıcılar (Evaporatörler) ve modellenmesi
 • Yoğuşturucular (Kondenserler) ve modellenmesi
 • Kompresörler ve modellenmesi
 • Genleşme vanaları, aygıtları ve modellenmesi
 • Soğutma kuleleri ve modellenmesi
 • Standart soğutma çevrimi ve modellenmesi
 • İki kademeli kaskat soğutma çevrimi ve modellenmesi
 • Gaz sıvılaştırma sistemleri ve modellenmesi
 • Havalı soğutma sistemleri, Brayton çevrimi ve modellenmesi
 • Absorbsiyonlu soğutma çevrimi ve modellenmesi
 • Termoelektrik soğutucular ve modellenmesi
 • Ses sıkıştırmalı (sonik) soğutma sistemleri ve modellenmesi


 
7. Soğutma-Klima Sistemlerinde Bakım ve Arıza Bulma Teknikleri
Kurs Yöneticisi: Hüseyin Bulgurcu
Kurs Eğitmenleri: Kadir İsa, Aydın Yörükoğlu
Tarih: 9 Nisan 2015 Perşembe // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün

Kurs İçeriği:

Bakım ve arıza bulma işlemleri İklimlendirme ve Soğutma Mesleğinde çok önemli bir konudur. Kuşkusuz bir sistemde arızayı bulabilmek için o sistemi çok iyi tanımak ve işleyişini bilmek gerekmektedir. Ancak ortaya konulan genel arıza yaklaşımları, bu işlemleri mantıksal bir değerlendirme sürecinden geçirerek, sonuca hızlı şekilde ulaşılmasını sağlayacaktır.

Başarılı bir arıza bulmanın anahtarı, iklimlendirme-soğutma sistemlerinin (İKS) nasıl çalıştığını ve her elemanın bu sistemlerde nasıl bir işleve sahip olduğunu bilmektir. Çünkü soğutma sistemleri borularla birleştirilen en az dört elemana sahip olduğundan bir elemanda oluşan arızanın diğer elemanları nasıl etkileyeceğini tahmin etmek gerekir. Bir elemandaki arıza diğer elemanlarda da arızalara neden olabilir. Soğutma sisteminin termodinamik çevriminin iyi bilinmesi, başarılı arıza tanısı için zorunluluktur. Soğutma sistem arızalarının yaklaşık %70`i ve yine hermetik kompresör arızalarının %29`u elektrikten kaynaklandığı için sadece termodinamik çevrimin bilinmesi yeterli değildir, bunun yanında elektriksel kontrol devrelerinin de iyi derecede bilinmesi gerekmektedir.

Konular:

 • Bakım ve Arıza Giderme Yöntemleri
 • Kompresörlerde Arıza Bulma
 • Evaporatör ve Kondenserlerde Arıza Bulma
 • Genleşme Cihazları ve Borularda Arıza Bulma
 • Soğutma Kontrol Devrelerinde Arıza Bulma
 • Ev Tipi Ve Ticari Tip Soğutucularda Arıza Bulma
 • Bireysel İklimlendirme Cihazlarında Arıza Bulma
 • Merkezi İklimlendirme Sistemlerinde Arıza Bulma
 • İklimlendirme Kontrol Devrelerinde Arıza Bulma


 

8. Endüstriyel Havalandırma Sistemleri
Kurs Yöneticisi: Hüseyin Bulgurcu
Kurs Eğitmenleri: Burç Gürsöz, Sait Gürsöz, Burak Olgun
Tarih: 10 Nisan 2015 Cuma // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün

Kurs İçeriği:
Bilindiği gibi işyerlerinde ortam havasında bulunan kirleticiler işçilerde meslek hastalıklarına ve işyerinde toz patlamalarına neden olmaktadır. Bu hastalıklar iş gücü kayıplarına, üretim kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Endüstriyel ortamlardaki genel havalandırma işçilerin sağlığına ve emniyetine etki edebilecek tehlikeli kimyasal kirleticilerin, kokunun ve ısının kontrolü amacı ile yapılır. Birçok durumda ısının ve zararlı gazların kaynağında yakalanarak egzoz edilmesine çalışılır. Çünkü bu durumda ortamın genel havalandırmasına göre çok daha az miktarda hava ile gerekli kontrolü sağlamak mümkündür. 

Özellikle patlayıcı ve yanıcı tozlar büyük felaketlere neden olabilmektedir. Endüstride kullanılan katı maddelerin çoğu havada, toz bulutu halinde iken dış etkenlerin de katkısıyla yanma riski oluşturmaktadır. Birçok madde üzerinde uzun yıllar yapılan denemeler sonucunda, bunların yaklaşık %70`inin yanıcı, %30`unun yanmaz oldukları belirlenmiştir. Yanıcı toz malzemeler organik ve metaller olmak üzere iki farklı sınıfta ele alınırlar. Tahıllar ve şeker gibi tabii organik malzemeler, plastik ve boyalar gibi sentetik organik malzemeler ile kömür ve kok gibi yakıtlar da, organik malzemeler sınıfındadır. Yanıcı metaller grubunda ise, okside olan kalsiyum, magnezyum, alüminyum, demir vb. malzemeler bulunur.

Kurs Konuları:

 • Endüstriyel Havalandırmanın Önemi
 • Havalandırma Tasarım Parametreleri
 • Endüstriyel Havalandırma Sistem Tipleri
 • Genel Egzoz Sistemleri
 • Yerel Egzoz Sistemleri (Yes)
 • Endüstriyel Havalandırma Yöntemleri
 • Seyreltme Havalandırması (Genel Havalandırma)    
 • Yerel Egzoz Havalandırması 
 • Temel Ölçüm (Test) Cihazları
 • Kanal Sistemleri
 • Hava Temizleme Cihazları (Filtreler)
 • Santrifüj Fanlar Ve Körükler
 • Yeni Kurulmuş Endüstriyel Havalandırma Sistemi İçin Önemli Konular
 • Proje Örnekleri


 

9. Yenilenebilir Enerjiye Giriş
Kurs Yöneticisi: Mehmet Kanoğlu - Gaziantep Üniversitesi
Tarih: 10 Nisan 2015 Cuma // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün

Kurs İçeriği:
Fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan karbon emisyonlarını minimize ederek bu emisyonların neden olduğu hava kirliliği, küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliklerini önlemenin iki temel yolu vardır:

 • Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir, çevre dostu enerji kaynaklarını kullanmak. 
 • Enerjiyi daha verimli kullanmak ve enerji tasarrufu yapmak. 

Enerji verimliliği sadece fosil yakıt kullanımını azaltırken yenilenebilir enerji doğrudan fosil yakıtların yerini alır. Temel yenilenebilir enerji kaynakları güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütleden oluşur. Okyanus, dalga, ve gel git enerjileri de yenilenebilir kaynaklar arasındadır ama bu kaynaklardan enerji üretimi halen sınırlıdır ve genelde deneysel çalışmalardan ibarettir.

Bu kursta temel yenilenebilir enerji sistemleri ve uygulamalarına bir giriş yapacağız. Bu sistemlerin çalışma prensiplerinden ve temel hesap yöntemlerinden bahsedeceğiz. Bu kurs sayesinde yenilenebilir enerji konusunda gerçekler ve hayaller birbirinden ayrılacaktır. 

Konular:

 • Yenilenebilir enerji nedir?
 • Güneş enerjisi
 • Rüzgar enerjisi
 • Hidroelektrik
 • Jeotermal enerji
 • Biyokütle enerjisi
 • Diğer yenilenebilir enerji kaynakları


 
 

10. Yüzme Havuzları Filtrasyon Tesisatı Projelendirme Esasları
Kurs Yöneticisi: Üzeyir Uludağ
Tarih: 10 Nisan 2015 Cuma // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün 

Kurs İçeriği:

Yüzme havuzları; Spor,Sağlık, Eğlence, Dinlenme amaçlarına yönelik özelikleri ile her ekonomik gruptan, her yaştan insanı, yılın her mevsiminde doğrudan ilgilendirmektedir. Farklı kültürlerden bir çok insanın aynı anda faydalandığı yüzme havuzlarında; hijyen ve sağlık sorunları önemli bir problem olmaktadır. Yüzme etkinliği sırasında insanların sağlık problemleri yaşamaması için, Havuzların Standartlara uygun Projelendirilmesi, Standartlara uygun yapılması ve işletilmesi zorunludur. Havuz suyunu içme suyu niteliğine getirip, yüzme aktivitesi sırasında da bu niteliği koruyabilmemiz için, Dezenfeksiyon ve Filtrasyon önem kazanmaktadır. Filrasyon Tesisatı Projelendirmesi Standartlara uygun yapılmaz ise, Dezenfeksiyon tek başına etkisiz kalacaktır. Toplum sağlığı açısından çok önemli olan Yüzme havuzlarının; Standartlara uygun Projelendirmesinin, örneklerle anlatılacağı bu kursun, hatırlatma ve bilgi yenileme açısından, Meslektaşlarımıza, yararlı olacağnı umuyorum. 

11. Endüstriyel Tesislerde Seyreltme Havası Hesabı ve Tasarımı
Kurs Yöneticisi: Aydın Acemi
Tarih: 11 Nisan 2015 Cumartesi // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün

Kurs İçeriği:
Endüstriyel alanlarda çok çeşitli kirleticiler havaya yayılmaktadır. Toz, buhar, çeşitli gazlar gibi kirleticilerin çıkış noktalarından başlayarak kontrol altında tutulması ve çalışılan hacmin kirlilik oranının uluslararası standartlarda belirtilen değerlere indirilmesi gerekmektedir.

Kursta bu konuyla ilgili uygulama ve hesaplama örnekleri verilecektir. Konular, sayısal örneklerle ve şekillerle açıklanacaktır. Endüstriyel havalandırma ile ilgili temel bilgiler verilecek ve sanayide en çok rastlanan uygulamalar sunularak ve karşılıklı tartışılacaktır. 

12. Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamalar
Kurs Yöneticisi: Onur Ünlü, Serkan Oran
Tarih: 11 Nisan 2015 Cumartesi // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün

Kurs İçeriği:
Bu kursta Sanayide enerjinin yoğun tüketildiği prosesler, makine ve ekipmanların verimliliği ile sağlanacak tasarruflar anlatılacaktır. Kurs konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir:

1.    Buhar üretimi, dağıtımı, kondens tahliyesi ve kayıpların önlenmesi
2.    Isı geri kazanım sistemleri

 • Ekonomizer
 • Reküperatör
 • Flaş buhar sistemi
 • Kirli atık sudan ısı geri kazanımı

3.    Basınçlı Hava üretimi, dağıtımı ve enerji geri kazanımı

 • Basınçlı hava tesisatları
 • Basınçlı hava kaçaklarının önlenmesi
 • Isı geri kazanım noktaları ve yapılacak uygulamalar.

4.    Elektrik motorları, Pompa sistemleri ve Fanlarda enerji tasarrufu

 • Elektrik motorlarında verimlilik
 • Pompalarda enerji verimliliği
 • Fan uygulamaları ve fanlarda enerji tasarrufu

5.    Merkezi Su Soğutma grupları ve enerji tasarrufu

 • Soğutma gruplarında verim
 • Yüksek verimli soğutma grupları ve enerji tasarrufu.


 
 

13. Sprinkler Sistemleri Projelendirme Esasları
Kurs Yöneticisi: Taner Kaboğlu
Tarih: 11 Nisan 2015 Cumartesi // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün

Kurs İçeriği:
2002 yılında ilk defa yayınlanan ve halen 2009 yılında yayınlanmış hali yürürlükte olan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerinin ülkemizde zorunlu olarak uygulanması başladıktan sonra, binalarda sprinkler sistemi kullanılması yaygınlaşmıştır.

Sprinkler sistemi tasarımında Türk standardı TS EN 12845 ile birlikte, Amerikan Ulusal Yangından Korunma Birliği (NFPA) standartları yaygın olarak kullanılmaktadır.

TS EN 12845 standardının Türkçeye çevrisinde hataların olması, standardın orijinalinde eksiklerin bulunması ve NFPA standartlarının iyi bilinmemesi ve/veya doğru yorumlanamaması gibi nedenlerle, sprinkler sistemleri tasarımında temel konularda dahi hatalar ve eksikler yapıldığı göze çarpmaktadır.

Bu kursun amacı, yukarıda adı geçen standartlara göre sprinkler tasarımının nasıl yapılacağını anlatmak, standartlarda anlaşılamayan ya da yanlış anlaşılan hususları aydınlatmak ve örneklerle konunun pekişmesini sağlamaktır.
  

14. Yürürlükteki Sığınak Yönetmeliği, İçeriği ve Havalandırma Hesapları
Kurs Yöneticisi: Ömer Köseli
Tarih: 8 Nisan 2015 Çarşamba // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün

31.12.2010 tarih ve 27 802 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan "Sığınak Yönetmeliği"nin incelenmesi.

Bu Yönetmelik çerçevesinde sığınakların tanımı,çeşitleri ve özellikleri.Sığınakların bulunduğu yere bağlı olarak korunma yöntemlerinin seçimi. Kullanım amacına göre sığınak çeşitleri ve özelliklerinin tanıtılması. Sığınakların havalandırma debisinin belirlenmesi.

Sığınak havalandırma santrallarının özellikleri.Hava miktarına bağlı olarak havalandırma tesisatının kurgusu ve hava kanalı hesaplarının yapılma metodları.Sığınağın duman tahliye sistemi ve projelendirilmesi.Örnek bir sığınağın tüm hesaplarının,cihaz v.b seçimlerin  yapılması ve katılımcılarının sorularının cevaplanması.
  

15. Binalarda Kojenerasyon/Trijenerasyon Sistemleri Uygulamaları
Kurs Yöneticisi: Ozay Kas
Kurs Eğitmeni: Cevher Pilpil
Tarih: 8 Nisan 2015 Çarşamba // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün

Kurs İçeriği:

Endüstriyel tesislerde son 20 yıldır etkin olarak hizmet veren kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin kullanımı, Lisanssız Elektrik Üretme Yönetmeliği`nin yayınlanmasından itibaren hastane, otel ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere hizmet binalarında yaygınlaşmaya başlamıştır. Endüstriyel tesislerden farklı olarak binaların enerji talepleri gün içinde ve mevsimler etkilerle değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle binalarda kullanılacak kojenerasyon sistemlerinin teknolojisinin, kapasitesinin, sayısının ve türünün belirlenmesi çok önemlidir. Bu amaçla kojenerasyon/trijenerasyon sistemlerinin binalarda kullanımı hakkında uygulama örneklerini de içeren kurs düzenlenecektir. 

16. Binaların Performansının Değerlendirilmesinde Ekserjetik Yaklaşımların Kullanılması ve Binalarda Ekserji Yönetimi
Kurs Yöneticisi: Arif Hepbaşlı
Kurs Eğitmenleri: Zafer Utlu, Mustafa Tolga Balta, Hakan Çalışkan, Nurdan Yıldırım Özcan - Yaşar Üniversitesi, Cem Yücer
Tarih: 11 Nisan 2015 Cumartesi // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün

Bu kursun ana amacı; çok yaygın olarak bilinmeyen ekserjiye (enerjinin kalitesi olarak ya da  referans çevreye göre tamamen kararlı dengede olmamanın sonucu olarak, değişime neden olan akış ya da sistemin potansiyelinin bir ölçüsü olarak adlandırılan) dayalı optimum bina tasarımlarının, uygulanabilir örnekler ve bazı basit yazılımlar vererek, yapılmasına yönelik gerekli bilgiyi vermektir.  Ayrıca, binaların performansının değerlendirilmesinde kullanılan geleneksel ve ileri ekserjetik değerlendirme yöntemleri ile bazı ekserjetik göstergeleri (veya indeksleri) ele alarak, binaların performansına yönelik farklı bir bakış açısı kazandırmaktır. Öte yandan da, TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem standardının gündeme gelmesi ve yaygınlaşmaya başlamasıyla, ilerleyen yıllarda söz edilmeye başlayabilecek ve önem taşıyacak olası "Ekserji Yönetim Sistemi"ni anlatmaktır.

Binaların performansı; enerjinin dönüşümü, üretimi, depolanması, dağıtımı, ısıtıcılar, mahal havası ve bina kabuğuna kadar her aşamada değerlendirilecek,  enerji ve ekserji verimleriyle de  bir bütün olarak kıyaslanabilecek, olası iyileştirme potansiyelleri ortaya konulacaktır. 
17. TAD (Test Ayar Dengeleme) ve Commissioning Çalışmaları 
Kurs Yöneticisi: Hasan Heperkan
Kurs Eğitmenleri: Mustafa Bilge, Bülent Özince
Tarih: 11 Nisan 2015 Cumartesi // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün

 

GGünümüzde yapılmakta olan, yüksek yapılar, alışveriş merkezleri, akıllı binalardan oluşan siteler, beş yıldızlı oteller, okullar, hastaneler ile endüstriyel tesislerin mekanik tesisat maliyetleri, toplam bina maliyetinin %30-35 değerine ulaşmaktadır.

Klima sistemleri tasarımında sıcaklık, nem ve hava kalitesi değerleri temel alınarak bu değerlerin belirli sınırlar içerisinde kalmasına özen gösterilir. Bu değerler hem endüstriyel hem de konfor klima uygulamalarının temel tasarım parametreleridir. Binaların ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde istenen şartların sağlanabilmesi, mekanik tesisatın doğru projelendirilmesi ve uygulanması yanında sistemin işletilmesi sırasında tasarım değerlerine uyumunun garanti altına alınmasına da bağlıdır. En iyi elemanların birleştirilmesiyle oluşturulan sistemin toplam efektif verimi, bileşenlerin uyumsuzluğu veya doğru kontrol edilememesinden, çok düşük olabilir. Bir sistemin tasarımına uygun çalışması, sistemin devreye alınmasından sonra test, dengeleme ve ayar süreciyle sağlanabilir. Bu işlemler, bağımsız, yetkilendirilmiş firma veya kuruluşlar tarafından yerine getirilerek belgelendirilir.

Farklı disiplinlerden oluşan bu yapılarda, şantiye kuruluşunun başlamasıyla birlikte, mekanik tesisat yapımcısının da şantiyede yapılanması gerekmektedir. Yapımcı firmanın teknik, idari ve özel şartnameleri ile yapının mekanik özelliklerine göre, tesisatçı firmanın şantiye kadrosunun oluşumu, değişik detaylar içermektedir.

Son yıllarda Avrupa`da çıkartılan enerji ve çevre ile ilgili yasaların sayısında büyük artma olmuştur. Bu yasaların önemli bir kısmı doğrudan veya dolaylı bina hizmetleri ve HVAC sistemleriyle ilişkilidir. Üreticilerin, tasarımcıların ve uygulayıcıların mevzuatı iyi takip etmesi ve ayrıntılarına hâkim olması gerekmektedir. Avrupa Birliği ve Türkiye`de cihazlar ile ilgili hem üretim, hem performans için sayısız standart ve yönerge olmasına karşın, bunların oluşturduğu sistemlerin performansını ve özellikle enerji performansını değerlendiren ortak standartlar ve yöntemler çok kısıtlıdır.

TAD (test, ayar, dengeleme), işletmenin bütün sistemleri ve kuruluşları (ısıtma, soğutma, klima, elektrik tesisatı, kontrol sistemi gibi) ile birlikte, tesis sahibinin gereksinimlerini yerine getirecek şekilde planlandığını, tasarlandığını, kurulduğunu, denendiğini, işletildiğini ve bakımının yapıldığını teyit eden ve belgelendiren kalite odaklı süreçlerdir.

Bu kursta öncelikli olarak Commissioning  çalışmaları kapsamında kullanıcı işletim ihtiyaçlarının belirlenmesi (URS), tasarım yeterliliği (design qualification, DQ) ve uygulama yeterliliği (installation qualification, IQ) ele alınacaktır. Daha sonra  TAD çalışmaları kapsamında sistemlerin devreye alınması (operational qualification, OQ) safhasında yapılacak test çalışmaları ve belgelendirme esasları,  son olarak da  doğrudan sistem ile ilgili ve onun performansını denetleyen performans yeterlilik çalışmaları (performance qualification, PQ)  ile işletme koşullarında yapılacak bakım kuralları sunulacaktır.

Kursta, 1971 yılında kurulan National Environmental Balancing Bureau (NEBB) yüksek performanslı binalar için uluslar arası sertifikalandırma kuruluşunun kuralları esas alınacak, çeşitli uygulama örneklerine (tüneller, metrolar, akıllı binalar, vb.) yer verilecektir. 

18. Soğuk Depo İşletmesi
Kurs Yöneticisi: Erol Ertaş
Kurs Eğitmenleri: Turhan Çoban, Turan Erkan, Mehmet Cem Akbayoğlu, Derya İkat, Umut Torbalı, Bentürk Özbek
Tarih: 10 Nisan 2015 Cuma // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün

1.    Soğuk Depoların Genel Tanıtımı
        Resim ve şemalarla genel bilgi verilmesi

        1.1. Soğuk Depolar, Genel Bakış
               Türkiye`de ve dünyada soğuk depo yerleşimleri  ve mimari planları hakkında genel bilgiler
        1.2.  Soğuk Depoların Kullanma Amaçlarına göre genel tanıtımı
               Soğuk muhafaza depoları, 
               Donmuş ve soğuk muhafaza depoları, 
               Gıda üretim tesislerine bağlı muhafaza depoları,
               Üretim bölgesi depoları,
               Tüketim bölgesi depoları   
               Lojistik amaçlı donmuş muhafaza depoları, 
        1.3. Soğuk Depo tesisatı elemanları
               Soğuk depo tesisatı  sistem elemanları hakkında genel bilgiler
        1.4. Soğutucu Akışkanlar (Soğutkan,Refrigerant, Kaetemittel) 
               Günümüzde öncelik kazanmış soğutkanlar hakkında bilgiler ve bu konuda geleceğe bakış.

2.    Soğuk  Depolarda Enerji Akışı

        2.1. Enerji akışından ne anlıyoruz ?
               0C  ve üzerindeki muhafaza sıcaklığında çalışan soğuk depo örneği.
               Eski sistem tesislerde yapılmış yanlışlar ve buna karşı alınabilecek önlemler.
        2.2. Enerji sarfiyatını azaltacak önlemler
               Soğu Kayıpları, Havalandırma  ve Nem Kontrolu Öncelikleri 

3. Soğuk Depolar Hakkında Teknik Bilgiler
 
        3.1. Bir soğuk hacımda birden fazla bağımsız paket soğutucularla soğutulan depolar
              Çoklu paket soğutucu uygulamaları 
              Paket soğutucu tipleri,yerleşimleri,  
              Defrost ve otomatik  kontrol uygulamaları ve bakımları, 
        3.2. Makine Dairesi  Bulunan - Merkezi Soğutma  Sistemli - Soğuk Depolar
              Makine dairesi unsurları, görevleri, 
              Kompresör ve kondenser tipleri
              Soğuk odaların ve hava soğutucuların,yerleşimi,
              Defrost tipleri, otomasyon,yöntemleri,
              Oda kapıları, izolasyon çeşitleri 
        3.3. Soğutma Tesisatı İşletme Kontrol , Revizyon ve Bakımı
             Soğutma kompresörleri,,kondenserler, soğutucular, mekanik kısımların kontrol, revizyon ve bakımı, yedek parçaları, servis işlemleri

4. Soğuk Depoculuk  (İşletme Organizasyonu)
        Soğuk depoculuk  nedir ?
        İşletme teşkilatı, Personel görev dağıtımı, 
        Depolama Şekilleri ve Kuralları, 
        Soğuk muhafaza rejimleri ve işletme unsurları, 
Depolanan malların muhafaza şartlarının yerine getirilmesi,,kalitenin korunması ve işletmenin kesintisiz sürdürülmesi,
        Soğutma tesisatının problemsiz çalışması için gereken çalışmalar,
        Soğuk depo işletmesinde enerji giderlerinin kontrolü ve alınabilecek tedbirler 

5. Üretim Bölgesi Dondurulmuş Gıda Depo İşletmeleri
        Üretime entegre soğuk depo işletmesi,
        Üretim gereksinmelerine göre depo kurulum ve planlaması,
        Depo çalışma işlemleri,
        Depo işlemekte iken enerji kayıplarının azaltılması için alınması gereken önlemler,
        Dondurucular, tipleri ve yerleşimleri

6. Lojistik (Donmuş ambalajlı gıda) depo işletmeleri 
        Dünya ve bölgemizde bu konuda görünen gelişmeler
        Lojistik depo gereksinimleri, uygulamalar, 
        Soğutma tesisatı yerleşimleri, şeması,
        Personel ile ilgili konular 
 

19. Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme
Kurs Yöneticisi: Dilek Kumlutaş
Kurs Eğitmenleri: M. Haluk Sevel
Tarih: 9-10 Nisan 2015 Saat: Perşembe: 09.00 (Tam Gün) -Cuma: 09.00(Yarım Gün) Kurs Süresi: 1,5 Gün

1.    Psikrometrinin Temel Prensipleri
    1.1    Termodinamik Tanım ve Kabuller
        1.1.1.    İdeal Gaz Kanunu
        1.1.2.    Dalton`un Kısmi Basınçlar Kanunu
        1.1.3.    Doyma Buhar Basıncı
        1.1.4.    Kısmi Buhar Basıncı
        1.1.5.    Adyabatik Doyma
    1.2.    Nemli Havanın Termodinamik Özellikleri (Psikrometrik Bileşenler)
    1.3.    Psikrometrik Diyagram
        1.3.1    Psikrometrik Bileşenlerin Diyagramda Gösterimleri
        1.3.2    Deniz Seviyesi Psikrometrik Diyagramları
        1.3.3    Deniz Seviyesinden Yüksek İrtifalar İçin Psikrometrik Diyagramlar 
2.    Temel Psikrometrik Prosesler
    2.1.    Psikrometrik Diyagramdaki Temel İşlemler Kısa Tanımı
    2.2.    Nemli Hava Karışımları
    2.3.    Duyulur Isıtma ve Duyulur Soğutma
    2.4.    Havanın Nemlendirilmesi
        2.4.1.    Havanın Su ile Nemlendirilmesi
        2.4.2.    Havanın Yüksek Basınçta Su Püskürtülerek Nemlendirilmesi
        2.4.3.    Havanın Buhar ile Nemlendirilmesi     
    2.5.    Nemli Havanın Neminin Alınması
3.    Temel İklimlendirme Sistemleri İçin Psikrometrik Çevrimler
    3.1.    İklimlendirmenin Temel Parametreleri
        3.1.1.    Termal (Isıl) Konfor
        3.1.2.    İç Hava Kalitesi
        3.1.3.    Duyulur Isı Kazancı/Kaybı
        3.1.4.    Gizli Isı Kazancı/Kaybı
        3.1.5.    Soğutma Yükü
        3.1.6.    İklimlendirilen Hacmin Duyulur Isı Oranı
        3.1.7.    Sistem Duyulur Isı Oranı ve Klima Santrali Toplam Yükü 
    3.2.    Genel Anlamda Yaz ve Kış İklimlendirmesi Psikrometrik Çevrimleri
        3.2.1.    Kış İklimlendirmesi
        3.2.2.    Yaz İklimlendirmesi
    3.3.    İklimlendirme Sistemleri İçin Örnek Psikrometrik Çevrimler
        3.3.1.    Tek Kanallı Sabit Hava Debili Tek Zonlu Sistemler
        3.3.2.    Tek Kanallı Sabit Hava Debili Çok Zonlu Son Isıtmalı Sistemler
        3.3.3.    Çift Kanallı Sabit Hava Debili Karışım Hücreli Sistemler
        3.3.4    Değişken Hava Debili Çok Zonlu Sistemler
        3.3.5.    Değişken Debili İndüksiyonlu Sistemler
4.    Özel Proseslerin Psikrometrik Çözümleri
    4.1.    İklimlendirme Proses Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
    4.2.    Özel Prosesler Üzerine Psikrometrik Çalışmalar 
 

20. "İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi" Teorisi ve Pratik Hesaplamaları
Kurs Yöneticisi: Numan Şahin
Kurs Eğitmenleri: Mehmet Çalışkan, Orhan Gürson
Tarih: 9 Nisan 2015 Perşembe // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün

Bu kurs daha çok Yapılardaki gürültü denetimine odaklanmayı amaçlar. Teorik bilgilerin yanında tasarımcılar ile uygulamacıların standartlara göre beklenen gürültü seviyelerini tasarımda ve uygulamada yakalamaları için Kanallı klima sistemlerinde kritik devre hesabını uygulama yaparak ve cihaz seçimlerinde nelere dikkat edeceklerini öğreneceklerdir.

•    Konuya genel Bakış
•    Teorik Bilgiler
1. Temel Akustik Tanımlar
2. Ölçüm Parametreleri
3. Sesin Algılanması
4. Gürültü Ölçütleri (Kriterleri)
- Çevresel Gürültü Mevzuatı
- Gürültü Kriter Eğrileri
5.Değerlendirmeler
•    Tasarım ve Uygulamalar
1.Çatı tipi cihazlar ve fan Coil gibi ekipmanların seçimleri
2.Kanallı Klima tesisatında Kritik devre hesabi
•    Yanlış ve doğru uygulamalar – Fotoğraf sunumları, ortak çalışma 


21. VAV ve Laboratuvar Sistemlerinin Uygulaması, Seçimi ve Bina Otomasyon Sistemlerinde Kontrolu
Kurs Yöneticisi: Selçuk Bayer
Kurs Eğitmenleri: Osman Tunalı, Tamer Çetkin
Tarih: 8 Nisan 2015 Çarşamba //13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün

Konfora bağlı olarak soğutma ihtiyacının artması enerji maliyetlerinde de artmalara neden olmuştur. Soğutma yüklerini düşürmek ve özellikle çok zonlu uygulamalarda değişken yüklü hacimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için  Değişken Debili Hava ayar üniteleri geliştirilmiştir. İngilizce karşılığı "Variable Air Volume" Değişken Debili Hava ayar üniteleri VAV üniteler olarak adlandırılmaktadır. VAV sistem¬leri belirli bir büyüklüğün üzerinde her türlü yapıda ve uygulamada kullanılabilir. Ayarlanan hava debisini sabit tutmaya çalışan sistemlere de CAV Sabit Debili Hava ayar üniteleri denmektedir. Konfor haricinde kullanılan VAV ve CAV sistemleri Teknolojinin ilerlemesi enerji maliyetlerinin artmasından dolayı imalat sektöründede kullanılmaya başlamıştır. Maliyet, hijen, kalite ve sağlık konularında hatta kriminal araştırmalarda Laboratuvarlar tesislerin vazgeçilmez bölümlerini oluşturmaktadır. Bu hacimlerde kullanılan çeker ocaklar, üniteler için gerekli havalandırma şartları ve sistemlerin entegrasyonu da ayrı bir hassasiyet gerektirmektedir. Özellikle mahallerin uygulamasına bağlı olarak hızlı tepkimeli VAV cihazları ve basınç kontrol üniteleri şistemlerin hassas noktalarını oluşturmaktadır.

Kursumuz:

 • VAV in çeşitleri,
 • VAV larin seçimi ,
 • Özellikle Laboratuvar alanlarında uygulamaları, 
 • Çeker oçak ve VAV larda kullanılan hızlı motorların ve kontrol cihazlarının detaylı anlatımı ve çalışma prensibini, 
 • Seçim sırasında dikkat edilecek konuları,
 • Çekerocakların çalışma şekilleri ve standartlar
 • Laboratuvar alanlarında hava besleme ve atış kontrolleri,
 • Sistemlerin birbirleri ile nasıl  koordineli çalışmasını gerektiğini ve haberleşme protokolleri ile ilgili bilgileri içermektedir.