12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE TESKON+SODEX FUARI

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 08 Nisan 2015 Çarşamba - 9:00 - 11 Nisan 2015 Cumartesi - 17:00
Yer: MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ - İZMİR

8-11 Nisan 2015 tarihleri arasında, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yürütücülüğünde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde gerçekleştirilen 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre'sine:

 • 1550'si kayıtlı delege olmak üzere 3300'i aşkın yakın mühendis, mimar, teknik eleman, üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi öğrencisi katıldı.
 • Kongre'de 72 oturumda 209 bildiri sunuldu,
 • 3 Panel
  • Yükseköğretim Kurulu Aracılığı ile Mühendislik Mesleğinin Değiştirilmesi ve Dönüştürülmesi
  • Mekanik İhalelerde Tasarım, Şartnameler, Keşif Özeti Arasındaki Çelişkilerin veya Eksikliklerinin Uygulama Kalitesine Etkileri
  • Bütünleşik Tasarım ve Uygulayıcı Beklentileri
 • 20 Kurs
  • Binalarda Kojenerasyon/Trijenerasyon Sistemleri Uygulamaları
  • Binaların Performansının Değerlendirilmesinde Ekserjik Yaklaşımların Kullanılması ve Binalarda Ekserji Yönetimi
  • Endüstriyel Havalandırma Sistemleri
  • Endüstriyel Tesislerde Seyreltme Havası Hesabı ve Tasarımı
  • Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları
  • İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları
  • Medikal Gaz Tesisatı
  • Mutfak Havalandırması
  • Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamaları
  • Sistem Seçimi
  • Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi
  • Soğutma-Klima Sistemlerinde Bakım ve Arıza Bulma Teknikleri
  • Sprinkler Sistemleri Projelendirme Esasları
  • Su Şartlandırma
  • TAD (Test Ayar Dengeleme) ve Commissioning Çalışmaları
  • Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme
  • VAV ve Laboratuvar Sistemlerinin Uygulaması, Seçimi ve Bina Otomasyon Sistemlerinde Kontrolu
  • Yenilenebilir Enerjiye Giriş
  • Yürürlükteki Sığınak Yönetmeliği, İçeriği ve Havalandırma Hesapları
  • Yüzme Havuzları Filtrasyon Tesisatı Projelendirme Esasları
 • 4 Seminer
  • Bacalar Semineri
  • İç Çevre Kalitesi Seminerleri
  • Jeotermal Enerji Semineri
  • Yalıtım Semineri
 • 7 Sempozyum
  • Bina Fiziği Sempozyumu
  • Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu
  • Isıl Konfor Sempozyumu
  • İç Hava Kalitesi Sempozyumu
  • Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu
  • Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
  • Termodinamik Sempozyumu
 • 4 Forum
  • Bina Sertifikalandırma Sistemleri; Mevcut Durum, Sorunlar, Eksiklikler, Çözümler
  • Son Yönetmelik Değişikliklerinin Getirdikleri, Götürdükleri ve Bıraktıkları Sorunlar
 • 2 sabah toplantısı
  • Lisans Seviyesinde İklimlendirme Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Tecrübelerin Paylaşılması ve Üniversitelerimizde Yeni Uygulamalara Başlanması
  • Tesisatta Tasarımcıların Sorunları ve Çözüm Önerileri
  • İklimlendirme sektörü sivil toplum kuruluşlarının yapılanma ve sosyal konulardaki başarılarını ‘rekabetçilik` (rekabetdaşlık) alanına neden taşıyamıyoruz?
 • Kongre açılış oturumunda William P. BAHNFLETH (ASHRAE), "ASHRAE Bina Enerji Sertifikalandırma Programı" ve Ulla HAVERINEN-SHAUGHNESSY (National Institute for Health and Welfare) ise "Enerji Verimliliği ve İç Çevre Kalitesi" başlıklı sunumları gerçekleştirmişlerdir.
 • Termodinamik Sempozyumu içerisinde düzenlenen "Termodinamik Eğitimi" konulu toplantıda bütün bilim disiplinlerini ilgilendiren bir dal olması tesbitiyle, yaşam kalitesi ve yaşam düzeyinin yükseltilmesine etkisi vurgulanarak, eğitiminde kalıplardan uzak, öğrenmeyi öğretme prensibiyle hareket edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.
 • Kongre yanı sıra düzenlenen teskon+SODEX Fuarına ise; Tesisat Mühendisliği alanında ürün ve hizmet üreten temsilcilikleriyle birlikte 156 kuruluş katıldı.
 • 6825'i aşkın makina mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.