Seminerler

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

 


1- Jeotermal Enerji
Seminer Yöneticisi: Niyazi Aksoy
13-14 Nisan 2009

Sempozyum İçeriği

Jeotermal Enerji Seminerleri, Ulusal Tesisat Kongresi kapsamında 2001 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Orta entalpili jeotermal kaynaklardan elektrik üreten ilk santralın Türkiye`de çalışmaya başladığı tarih olan 2006 yılından günümüze kadar jeotermal enerji sektörüne ilgi ve yatırımlar artarak devam etmektedir. Jeotermal kaynaklı elektrik üretiminde kurulu güç 100 MW, lisans miktarı 250 MW`a ulaşmıştır. Doğrudan kullanımda ve özellikle sera ısıtmacılığında büyük artışlar olmaktadır. Jeotermal Enerji Semineri jeotermalcilerin çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi alış-verişinin yapıldığı, en yeni uygulamaların tartışıldığı, çok sayıda meslek disiplininin buluştuğu bir platformdur. Hazırlıkları sürdürülen Jeotermal Enerji Semineri`nde 20`nin üzerinde seçkin çalışma sunulacak, sektörün dünya çapındaki lider firmalarının proje ve çözümlerinin tanıtım ve tartışılmasına olanak sağlanacak ve Büyük Menderes Havzası`ndaki jeotermal santrallara bir günlük bir gezi düzenlenecektir. 


2- Konfor ve Ekonomi
Seminer Yöneticisi: 
Kemal Gani Bayraktar
14 Nisan 2011

Sempozyum İçeriği

Enerji kullanımını zorunlu kılan etmenlerin en önemlilerinden biridir "iklimsel konfor"... Türkiye`de enerjinin önemli bir bölümü konfor gereksinimini sağlamak için binalarda harcandığından; binalarda konfor koşullarını sağlamak için kullanılan ısıtma ve soğutma enerjisi harcamalarının azaltılması, konfor koşullarının ekonomik olarak sağlanması gerekmektedir. Binalar için yapılan enerji etkin tasarım veya yenileme çalışmaları, binaların pasif sistemler olarak performanslarının artmasını ve aktif sistemlerinin yükünün dolayısıyla enerji harcamalarının azaltılmasını olanaklı kılar. Konfor koşullarının bina tasarım kriterleri ve mekanik sistem özellikleri dikkate alınarak bütünleştirilmiş uygulamalarla sağlanması, akılcıl ve sürdürülebilir çözümler için gerek şarttır. "Konfor ve Ekonomi" temalı seminerde, konfor şartlarının sürdürülebilir teşkil edilebilmesi yönünde; yeni inşa ve yenileme süreçlerinde bina tasarımı ve yapı elemanlarının detaylandırılması, yeni teknoloji sistem seçimleri ve yatırım-işletme ekonomisine dair teorik ve pratik bilgiler sunulacaktır. 


3- Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler
Seminer Yöneticisi: 
Abdurrahman Kılıç
16 Nisan 2011

Seminer İçeriği

Ülkemizde, çok katlı ve çok amaçlı binaların sayısı arttıkça, yangından korunma ve yangın söndürme sistemleri her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Kuşkusuz, yangın söndürme sistemleri içerisinde en güvenilir olanı otomatik yağmurlama sistemleridir. Tesisat mühendisleri tarafından ıslak, kuru, ön tepkili ve çevrimli gibi farklı yağmurlama sistemleri tasarlanmaktadır. Son yıllarda, yağmurlama sistemlerinin daha yaygın kullanılmasıyla, uygulamada aksaklıklarla daha çok karşılaşılmakta, aksaklıkların giderilmesi için yönetmelik ve standartlarda sürekli değişiklik ve ilaveler yapılmaktadır. Diğer taraftan, otomatik yağmurlama teknolojisinde, başlık tiplerinde ve sistem tasarım kriterlerinde çok hızlı gelişme ve değişme olmaktadır. Bu seminerde, yağmurlama sistemleri ile ilgili yönetmelik ve standartlardaki güncel değişiklikler ile yeni teknolojileri konu edinen altı ayrı bildiri yer alacaktır. 


4- Bacalar
Seminer Yöneticisi: 
Ergün Gök
14-15 Nisan 2011

Seminer İçeriği

Isıtma sistem tesisatının önemli ve ayrılmaz bir parçası olan bacanın doğru ve kaliteli olarak imalatının ve montajının yapılması gerekmektedir. Baca ısıtma sisteminin bir parçası olması nedeniyle enerji verimliliğine doğrudan etki eden bir unsurdur. Ayrıca baca konutlarda kullanılan tarafı ile de insan hayatını birinci derecede etkileyen önemli unsurlardan biridir. Son yıllarda baca standartları ve uygulamalar da gelişme göstermektedir. Bu gelişmeler çerçevesinde bacaların imalatının ve montajının standartlara uygunluğu son derece önem arz etmektedir. Ayrıca Bacacı Meslek Standardına ilişkin eğitim ve belgelendirme faaliyeti başlamıştır. Bu seminerde katılımcılara Baca Mevzuatları, bacalarda CE işaretlemeleri, bacaların bakım onarımı, baca uygulamaları, bacalarda enerji verimliliği, bacalardan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmelerinin önlenmesi, Avrupa Baca Uygulamaları konusunda detaylı bilgiler aktarılacaktır. 

 


5- İstanbul İstinye Park Projesi‘nin Projelendirme, Uygulama, İşletme Açısından Değerlendirilmesi
Seminer Yöneticisi: 
Bekir Erdinç Boz
16 Nisan 2011

Seminer İçeriği

20. Yüzyılın 3. çeyreğinde başlayan enerji krizi ve paralelinde ortaya çıkan küresel ısınma gerçeği fosil kökenli yakıtların kullanımında kısıtlamalar getirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır.

Gerek birincil yakıt fiyatlarının artması gerekse küresel ısınma, Tesisat Mühendisliğini daha az enerji tüketen ve çevreyi kirletmeden istenen konfor şartlarını ve iç hava kalitesini üst düzeyde sağlayan sistemler üretmeye zorlamıştır.

Yukarıda basitçe tarif edilen şartlarda inşa edilen "İSTİNYE PARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ" nde ön projelendirme safhasından başlayarak ilk yatırım işletme ekonomisi çevreye duyarlı sistem seçim analizleri, projelendirme de dikkat edilmesi gerekli hususlar, uygulamada karşılaşılan problemler ve çözümleri, malzeme seçimleri , tavsiye edilebilecek malzemelerle ilgili bilgiler verilecektir. Sonuçta yeni yaratılan bir projede aşamaların ne olması, karşılaşılan zorluklar ve ulaşılan hedefler konusunda verilecek bilgilerle meslek içi eğitime katkı sağlanacaktır. 


6- Sözlü İletişim - Diyalog Yönetimi
Seminer Yöneticisi: 
Avşar Kurgun
16 Nisan 2011

Seminer İçeriği

İletişimin temel kuralları ve algı farklılıkları ile iletişimde ortaya çıkacak özel durumların gözden geçirilmesini sağlamak. Söz konusu özel durumların başarılı bir iletişim için gerekli kıldığı ilkeleri tartışmaya açmak. Potansiyel iletişim çatışmaları ve beklentilerden hareketle muhtemel durumlara hazırlıklı olmaya yönelik etkin çözümleri ele almak. Katılımcılarla etkileşimli ve interaktif paylaşım ortamında etkin iletişim için fikir paylaşımında bulunmak.


 

 


7- Etkili ve Verimli Sunum Teknikleri
Seminer Yöneticisi: 
Murat Günaydın
15 Nisan 2011

Seminer İçeriği

Satışa ve iknaya yönelik sunumlarda kullanılması önerilen temel teknikler ele alınacaktır. Sunumun netliği, konuya hakimiyet, duygu seviyeleri, gerçeklik, yakınlık teknikleri ve Milton Ericson dil kalıplarının kullanımı retorik kapsamında sunulacaktır.