Seminerler

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ (23-26 Kasım 2005)
Seminer Yöneticisi: Niyazi AKSOY

Abdurrahman Satman

Jeotermal Enerjinin Doğası

Tahir Öngür

Jeotermal Sahalarda Jeolojik ve Jeofizik Arama İlke ve Stratejileri

Halim Mutlu

Jeotermal Çalışmalarda İzotop Tekniklerinin Kullanılması

Süleyman Özüdoğru

Jeotermal Kuyu Tamamlama Testleri ve Saha Uygulamaları

Umran Serpen

Jeotermal Enerji Alanında Küçük Çaplı Kuyular

Umran Serpen
Gürşat Altun
Niyazi Aksoy 

Jeotermal Sahalarda Alınan Eski Logların Değerlendirilmesi

Abdurrahman Satman 

Tekrar-Basma (Reenjeksiyon)

Hülya Sarak
Mustafa Onur
Abdurrahman Satman

Jeotermal Rezervuarların Modellenmesi

Mustafa Onur

Jeotermal Rezervuarlarında Kuyu Basınç Testlerinin Önemi ve Analizi

Mustafa Onur
Hülya Sarak
Abdurrahman Satman 

Jeotermal Rezervuarların Modellenmesi ve Performans Tahminlerindeki Belirsizliğin Değerlendirilmesi

Niyazi Aksoy 

Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahası Rezervuar Gözlemi: 2000-2005

Zafer İlken

Jeotermal Enerjili Konut Isıtma Sistemleri

Macit Toksoy
Caner Sener

Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Kavramsal Planlama

Adil Caner  Şener
Macit Toksoy
Sarp Yeletayşı

Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Isı Yükü Tahmini

Mehmet Kanoğlu

Jeotermal Elektrik Üretim Sistemleri ve Kojenarasyon

Gazanfer Harzadın

Jeotermal Enerjinin Kırsal Kesimde Kullanım Olanakları ve Sorunları

Mebrure Badruk
Ayça Çakın
Gülden Gökçen
Celalettin Şimşek

Jeotermal Enerji ve Çevre Etkileri: Türkiye'de Balçova Örneği

Ahmet Çakır

Jeotermal Su Kullanımında Kabuklaşma ve Korozyon Problemleri

Murat Toğulga
Metin Tanoğlu

Kompozit Malzemeler, Jeotermal Uygulamaları ve Jeotermal Akışkanın Performansa Etkileri

Özden Ertöz
Niyazi Aksoy

Jeotermal Derin Kuyu Pompalarının Seçimi ve Performansı

Ayhan Onat
İzzet Fuat Onar
Asiye Aslan
Özlem Mollahüseyinoğlu

Gönen ve Simav Jeotermal Isıtma Sistemlerinin Karşılaştırılması

Asiye Aslan
Cihan Çanakçı

Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi

Alibey Koç

Çeşme Jeotermal Projesi Hedefi ve Uygulaması

Leyla Özgener
Arif Hepbaşlı
İ. Dinçer

Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Performans Değerlendirme Parametreleri

Seminer Kapsamında jeotermal enerji ile çalışan Aydın Salavatlı Elektrik Santraline teknik gezi düzenlenecektir.


SANAYİDE VE KONUTLARDA DOĞAL GAZ KULLANIMI, TASARIM VE UYGULAMALARI SEMİNERİ PROGRAMI (23 - 24 Kasım 2005)
Seminer Yöneticisi: Duran ÖNDER

KONUŞMACI

KONU VE AÇIKLAMASI

Duran ÖNDER

Doğal Gazın Tanımı, Türkiye‘de Dağılımı, Yeni Projeler; Tarihçe, Kimyasal Yapı, Fiziksel Değerler, Türkiye‘de Mevcut ve Programlanan Doğal Gaz Dağıtımı, Yeni Dağıtım Şirketleri.

Harald BORN

Basınç Kademeleri, Basınç Düşürme İstasyonları; Dağıtım ve Kullanım İçin 90,25,19,4, 1,0.3,0.2 Bar Basınç Kademeleri, 4.1 Bar Basınç Düşürme İstasyonları.

Sultan ÖRENAY

Basınç Düşürme ve Emniyet İstasyonu Cihazları; Küresel Vana, Filtre, Regülatör, Emniyet Kapama, Emniyet Firar Ventilleri, Manometre ve Musluğu, Prezostat, Manyetik Ventil Gibi Cihazların Tanımı ve Seçimi.

Duran ÖNDER

Sanayi Brülörleri, Bekleri, Kullanım Yerleri; Sanayi Brülör ve Beklerinin Yapısı, Kullanıma Göre Özellikleri, Uygulamada Gerekli Hususlar.

Ahmet AKÇAOĞLU

Yüksek Kapasiteli Endüstriyel Tip Brülörler; Tanımı, Yapısı, Kullanıma göre özellikleri.

Abdullah BİLGİN 

Kazanlarda Enerji Verimliliği; Kazan Yapısı ve Kullanılan Brülörlere Bağımlı Enerji Verimliliğinin Tesbiti ve Artırma Yöntemleri.

Serdar HIZIROĞLU 

Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemleri; Emniyetli Gaz Yakma, Enerji Tasarrufu İçin Brülör Kontrol Sistemleri, Baca Gazı Kontrolu.

Duran ÖNDER 

Sanayi Tesislerinde Emniyet Donanımları, TS-EN 746-2; Emniyetli Bir Yakma İçin Gerekli Emniyet Donanımları, Sistemler ve Uygun Cihazların Tanımı.

Duran ÖNDER

Sanayi Fırınlarda Uygulamalar; Sanayi Fırınlarının Tanımı, Isıtmanın Değerlendirilmesi, Tek ve Çok Yakıcılı, Tek ve Çok Isıtma Bölgeli Fırınlarla Örnekler.

Haluk SÖZER 

Yakmada Elektrik Donanımı, Beyin, Kaçırmazlık Kontrol; Emniyetli Gaz Yakma İçin Elektrik Donanımı Sistemler ve Cihazların Tanımı, Beyin, Alev Sensörü, Kaçırmazlık Kontrol 

Christof THIEL

Konutlarda Konfor Kontrol, Enerji Tasarrufu; Konut ve İşyeri Isıtmada Dış Hava Kompanzasyonlu, Ortam Sıcaklık Kontrol Sistemleriyle Enerji TasarrufuTemini, Mikseri, Kaskad Sistemleri

Kenan ŞAHİN

Konutlarda İç Tesisat Kuralları, Doğal Gaz Gereçleri; Cihazların Kurulacağı Mahaller, Proje ve Uygulama Esasları, Boru ve Bağlantı Şekilleri 

 

Bacalar

Teknik Gezi 

Basınç Düşürme İstasyonları, Doğal Gaz Dönüşümü Gerçekleştirilmiş Örnek Fabrika

 

MEKANİK TESİSATLARDA DEPREM GÜVENLİĞİ (24 Kasım 2005 - Perşembe - 11.15-16.00)
Seminer Yöneticisi: Ahmet ARISOY

Konuşmacılar:
"Tesisat deprem güvenliği, ana kavramlar, standartlar" - 
Prof. Dr. Ahmet ARISOY
"Tesisatta sismik koruma uygulamaları ve örnekleri" - Eren KALAFAT
"Depremde yangın güvenliği" - Abdurrahman KILIÇ


ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE BİREYSEL VE MERKEZİ SİSTEMLERİN ANALİZİ (25 Kasım 2005 - Cuma - 11.15-16.00)
Seminer Yöneticisi: Erdinç BOZ

Konuşmacılar:
Erdinç BOZ
İsmail CAN
Sarven ÇİLİNGİROĞLU


SICAK SU MÜHENDİSLİĞİ ÖZEL OTURUMU
Koordinatör: 
Ömer KANTAROĞLU

"Sıcak Su Elde Etme Sistemlerinin Karşılaştırılması" - İrfan ÇELİMLİ
"Sıhhi Tesisat Sistemlerinde Lejyonella Hastalığı" - Ömer KANTAROĞLU
"Sıcak Su İhtiyacının Tespiti" - Mehmet OSKAY