Atölye Çalışmaları

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Otomasyonda Yeni Trendler CPX-MPA Yenilikçi Valf Terminalleri

Değişken Hızlı Pompa Tahrikleri ile Hidrolik Sistemlerde Enerji Verimliliği

Dört Ana Merkezi Yağlama Sisteminin Tanıtımı

Mobil Hidrolikte Elektronik Kontrol Uygulamaları - Parker IQAN Platformu

Hidrostatik Tahrik İçin Tasarım Kriterleri

Hidrolik Bağlantı Elemanları Montajı

Hidrolik Tesisat Montaj Teknikleri, Kimyasal (Pickling) ve Yağ (Flushing) ile Yıkama Teknikleri

Hidrolik Sistemlerde Ölçme ve Raporlama Teknikleri

Hortum Patlama, Yük Tutma ve Silindir Konum Kontrolünde Valf  Seçim Kriterleri ile Emniyet Gereksinimleri

Hidrolik Sistemlerde Kirlilik ve Hijyen

Elektik Motorlar, Sürücüler ve Hareket Kontrolü

Pnömatik Sistemlerde Enerji Verimliliği - Basınçlı Hava Kaçakları

 

12 Ekim 2011 Çarşamba > ATÖLYE ÇALIŞMASI - 1 > 13.30-16.30
OTOMASYONDA YENİ TRENDLER VE CPX – MPA YENİLİKÇİ VALF TERMİNALLERİ


Burkay Poyraz > Festo
Sinan Cem Güney > Festo
 
  Gelişen otomasyon teknolojisinde pnömatik yada hidrolik sistemler tek başına yetersiz kalmaktadır. Artık otomasyon sistemlerde PLC‘ler , sensörler ve servolar önemli yer tutmaktadır. Bununla birlikte valf adaları da değişip gelişmekte. Sunumumda bu değişimin en son ve fonksiyonel ürünü olan MPA-CPX valf terminallerin fonksiyonel özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Anlatacağım konular sırasıyla;

 • Otomasyondaki yeni trendler ve gereksinimler
 • MPA - CPX valf terminallerin kullanım yerleri
 • Modüler özellikleri
 • Fieldbus avantajı
 • PLC: FST,Codesys
 • İnput/output modülleri
 • Servo Pnömatik teknolojisi
 • CPI - Merkezi dağıtılmış sistemler
 • Oransal regülatör kullanımı ve entegresi
 • Pnömatik özellikleri
 • Diagnostik avantajları
 • Uygulama örnekleri (Animasyonlu) olup bununla birlikte, servo pnömatik ve oransal regülatörlerin kullanımına yönelik örnek çalışmalara ait uygulamalar yapmakla beraber TCO (toplam sahip olma maliyetlerini) düşürmeye yönelik hesaplamalardan örnekler verilecektir.13 Ekim 2011 Perşembe > ATÖLYE ÇALIŞMASI - 2 > 09.30-12.30
DEĞİŞKEN HIZLI POMPA TAHRİKLERİ İLE HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Michael Liedheneger > Bosch Rexroth A.G.  
  Hidrolik sistemlerde ihtiyaç olmadığı durumlarda pompayı çevirmemenin endüstride enerji verimliliğinin en önemli anahtarı olduğu bu günlerde, birbirinden çok farklı uygulamaların gerektirdiği çeşitli değişken hız teknolojileri bu atelye çalışması ile tanıtılacaktır. Farklı yöntemlerin detayları incelenecek ve birbirleri ile karşılaştırması örneklerle çıkarılacaktır.
   13 Ekim 2011 Perşembe > ATÖLYE ÇALIŞMASI - 3 > 13.30-16.30
DÖRT ANA MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMİNİN TANITIMI


Graham Allen > Bijur Delimon
H.Yaşar Egemen > Egemay
 
 
 • Tek hatlı, çift hatlı, progresiv ve çok hatlı sistemler
 • Çift hatlı sistemlerin demir çelik sektöründeki uygulaması ve çalışması
 • Hava-yağ karışımı yağlama sisteminin uygulaması ve çalışması
 • Açık dişli spray yağlama sistemleri; Madencilik ve çimento sektöründeki uygulamaları13 Ekim 2011 Perşembe > ATÖLYE ÇALIŞMASI - 4 > 09.30-12.30
MOBİL HİDROLİKTE ELEKTRONİK KONTROL UYGULAMALARI – PARKER IQAN PLATFORMU


Ahmet Taş > Parker  
  Hidroliğin yoğun olarak kullanıldığı mobil uygulamalarda klasik hidrolik pilot kumanda sistemlerine alternatif olarak elektronik kontrol günümüzde oldukça yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Önümüzdeki dönemde yürürlülüğe girecek ve ciddi yaptırımları beraberinde getirecek olan dizel motor emisyon normlarına uygun mobil hidrolik araçların üretilebilmesi, ancak ve ancak hidrolik ve dizel sistemin entegre şekilde elektronik kontrolü ile mümkün olacaktır. Bu çalışmada Parker IQAN Platformu üzerinden örneklemelerle sistem mimarisi, yazılım arayüzü ve uygulama esasları paylaşılacak ve aşağıdaki konular ele alınacaktır.

 • Mobil elektronik sistemlere genel bakış ve sistem mimarisi
 • Operatör arayüzü (elektronik kumanda kolları ve kontrol panelleri)
 • Yardımcı çevre birimleri (sensörler, kablolar ve aksesuarlar)
 • Haberleşme standartları (analog haberleşme, CAN SAE - J1939 v.b.)
 • Yazılım arayüzü, programlama mantığı, dinamik hesaplamalar
 • Test ve diagnostik imkanları
 • Örnek uygulama13 Ekim 2011 Perşembe > ATÖLYE ÇALIŞMASI - 5 > 13.30-16.30
HİDROSTATİK TAHRİK İÇİN TASARIM KRİTERLERİ


Semih Kumbasar > İzmir Hidropar  
  Bu çalışmada, hidrostatik tahrik ve kapalı çevrimin temel özellikleri, avantajları, riskleri ve uygulama alanları incelenecek olup, sistemin tasarım kriterleri, uygulama örnekleri, pratik yaklaşımlar temelinde incelenecektir. Ülkemizde yaygın uygulama alanı bulmaya başlayan ve gelişen teknoloji ile verimliliğe verilen önemin artmasıyla birlikte, başta iş makinaları olmak üzere birçok alanda rakipsiz olan hidroliğin bu önemli dalında, tahrik elemanlarının seçim kriterleri ülkemizinözgül şartları ve sorunları ele alınacaktır. 14 Ekim 2011 Cuma > ATÖLYE ÇALIŞMASI - 6 > 09.30-12.30
HİDROLİK BAĞLANTI ELEMANLARI MONTAJI
Özkan Sur > Kurtman  
  Atölye çalışmamızda boru bağlantılarının uygulama esasları anlatılacaktır. Hidrolik sistemlerin doğru montajı ve sistem
ömrünü uzatmayı amaçlayan bu eğitimimizde teknik bilgiler görsel dokümanlar ile anlatılıp, pratik çalışmalar yapılacak
uygulamalar ile pekiştirilecektir.

 • Rekorlama ve Boru Bağlantı Elemanları
 • Boru Temizliği ve Hazırlığı
 • Bağlantı Parçaları ve Hazırlığı
 • Montaj Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Teknikler
 • Montajın Gerçekleştirilmesi
 • Uygulama Çalışmaları
 • Hidrolik Test Sistemleri14 Ekim 2011 Cuma > ATÖLYE ÇALIŞMASI - 7 > 09.30-12.30
HİDROLİK TESİSAT MONTAJ TEKNİKLERİ, KİMYASAL (PICKLING) VE YAĞ (FLUSHING) İLE YIKAMA TEKNİKLERİ


Salih Emanet > Hidroproser  
 
 • Boru Bağlantı Tekniği
 • Yöntemler: Kaynaklı, Yüksüklü
 • Kaynak tekniği ve Kontrolü
 • Boru, Hortum, Flanş, Fittings Standartları, Kalite ve Tipleri
 • Montajın Planlanması
 • Kimyasal Temizlik Yöntemi, Hazırlık ve Aşamalar
 • Yağ Temizliği Yönetme, Hazırlık ve Aşamalar
 • Ölçüm Sistemleri ve Sonuç Değerlendirme
 • Temizliğin Tamamlanıp Sistemin Devreye Alınması14 Ekim 2011 Cuma > ATÖLYE ÇALIŞMASI - 8 > 13.30-16.30
HİDROLİK SİSTEMLERDE ÖLÇME VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ


Davide Scaffidi > Hydrotechnik GmbH
Fatih Özcan > Rota Teknik
 
  Hidrolik sistemlerin kalbi olan hidrolik pompalar, sistemdeki herhangi bir arızada her zaman ilk şüphe duyulan ekipmanlar sınıfına girer. Küçük ölçekli hidrolik sistemlerde pompanın ölçüm değerlerinin tespiti nedeniyle yerinden sökülmesi, kontrolü ve testi kolay olmasın karşın, büyük ölçekli sitemlerde ve mobil uygulamalarda çalışma yeri olan arazide pompanın aynı maksatla sökülmesi büyük zaman, iş, üretim kayıplarına ve işçilik maliyetlerine neden olur.

Bu noktada hidrolik ölçüm sistemleri (Hydrotechnik) mobil uygulamaları ve basit kurulumları ile birlikte gelişen elektronik teknolojisinin bizlere sunduğu faydalardan biri olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmada Hidrolik ölçüm sistemleri, ölçüm cihazları, ölçüm teknikleri ve bunların raporlanması detaylı bir şekilde aktarılacaktır.
14 Ekim 2011 Cuma > ATÖLYE ÇALIŞMASI - 9 > 09.30-12.30
HORTUM PATLAMA, YÜK TUTMA VE SİLİNDİR KONUM KONTROLÜNDE VALF SEÇİM KRİTERLERİ İLE EMNİYET GEREKSİNİMLERİ


Peter Brunner > Bucher  
  Hidrolik silindirlerinde yük tutma esnasında yükün emniyetli bir şekilde indirilmesi için gerekli olan pilot basınçlarının belirlenmesi, bu esnada yüksek veya düşük hızlarda osilasyon oluşmaması için yapılan kontrol tekniği ile hortum patlama vekonum koruma için gereklilikler irdelenecektir.14 Ekim 2011 Cuma > ATÖLYE ÇALIŞMASI - 10 > 13.30-16.30
HİDROLİK SİSTEMLERDE KİRLİLİK VE HİJYEN


Nazan Hiçbezmez > Parker  
  Hidrolik yağın içine girdiği her uygulamada kirlilik, kirliliğe bağlı olarak da performans sorunları tüm kullanıcıların bir şekilde içinde olduğu gündelik bir durumdur. Hidrolik sistemlerde filtrasyonun önemi artık bilinen ve benimsenen bir konudur. Bu çalışmada klasik filte seçimi sistematiğinden farklı olarak Noria (Machinery Lubrication) tarafından geliştirilen ve sisteme özgü filtrasyon ihtiyacını belirlemede yardımcı olan değerlendirme modeli anlatılacaktır. Bu model üzerinden hidrolik kirlilik/hijyen konularına biraz farklı bir açıdan nasıl bakılması gerektiği tarif edilecek ve buna paralel olarak modern hidrolik sistemlerin vazgeçilmez parçası olan sürekli ölçme ve uyarı (diagnostic) cihazları hakkında da kısa bilgiler verilecektir.15 Ekim 2011 Cumartesi > ATÖLYE ÇALIŞMASI - 11 > 09.30-12.30
ELEKTRİK MOTORLAR, SÜRÜCÜLER VE HAREKET KONTROLÜ


Göksel Tetik > Festo  
  Doğrusal ve döner eksenler, eksenlere tahrik veren değişik tiplerdeki motorlar ile aynı zamanda seçilen motorlara uygun sürücüleri için komple eksen paketi tabiri kullanılmaktadır. Elektrikli Eksen uygulamalarından bakıldığında, çoğunlukta olan pozisyonlamanın yanında klasik senkronizasyon uygulamalarının içerdiği Elektronik-Redüktör, Elektronik-Kam ve Uçan Testere gibi sürücü içerisindeki hazır parametre blokları sayesinde, kullanımı ve devreye alma sürelerini kısaltmaktadır.

Bunun yanında enterpolasyon uygulamaları da yine hazır bloklar kullanılarak TCP de istenilen yörünge hareketini gerçekleştiren Motion PLC lerdir. Programlaması ise de IEC-61131 standardı gereği birçok firmanın ortak kullandığı PLC programlama dili olan CoDeSys ile berberindeki Softmotion hazır bloklarıdır.
15 Ekim 2011 Cumartesi  > Atölye Çalışması - 12 > 13.30-16.30
PNÖMATİK SİSTEMLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ - BASINÇLI HAVA KAÇAKLARI


Fikret Kemal Akyüz > Festo  
  Festo pnömatik konusundaki köklü tecrübesini standart servisler ile sanayimizin hizmetine sunmaktadır. "Enerji tasarrufu servisi" ve "hava kalitesi testi servisi" bu doğrultuda oluşturulan standart servislerdendir. Pnömatik sistemlerde basınçlı hava kaçakların önlenmesi,  tesislerde mümkün olan ve istenen enerji tasarrufu çalışmalarında  gün ve gün daha fazla önem kazanmaktadır. Kaçan basınçlı hava maliyettir. Aynı şekilde hava kalitesinin kötü olması pnömatik ürünlerin ömrünü kısaltmakta ve oluşan arızalar ile proses güvenliği azalmaktadır.