Program

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

3-5 Mayıs 2007
Ankara / Sheraton Hotel & Convention Center

3 MAYIS 2007 / PERŞEMBE

09:00-10:00 Kayıtlar
10:00-12:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi Oğuz TÜRKYILMAZ
- Makina Mühendisleri Odası Başkanı Emin KORAMAZ
- TMMOB Başkanı Mehmet SOĞANCI
- BOTAŞ Genel Müdürü Saltuk DÜZYOL
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bekir AKSOY
12:00 - 13:00 Uydu Sempozyumu
13:00 - 14: 00 Öğle Yemeği 14:00 - 16:30

I. OTURUM
1. BÖLÜM - BÜYÜK BALO SALONU I TÜRKİYE‘NİN DOĞAL GAZ TEMİN VE İHRAÇ POLİTİKALARI Oturum Başkanı : Emin KORAMAZ Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı BİLDİRİLER:
- "Avrupa Enerji Güvenliğinde Doğal Gazın Rolü" - John Roberts, Platts Dergisi Editörü
- "Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi" - Alexandra Oberländer, OMV Yön. Kur. Üyesi
- "Enerji Koridoru ve Terminali Türkiye" - Nilgün Ş. Açıkalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Transit Petrol Boru Hatları Daire Başkanı
-"Türkiye‘nin Doğal Gaz Temin ve İhraç Seçenekleri" - Petrol Müh. Necdet Pamir, End. Müh. Oğuz Türkyılmaz
-"Türkiye‘de Doğal Gaz İthalat ve İhracat Anlaşmaları" - İlhan Sezgi, BOTAŞ Gen. Müdür Dan.
-"Türkiye Doğal Gaz Arz Güvenliğinin Sağlanması" - Mehmet Konuk, BOTAŞ Doğal Gaz Pazarlama ve Satış Dai. Bşk.
-"Transit Boru Hatları ve Doğal Gazın Üçüncü Ülkelere Satışı" Ali Karakaya, Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi 16:30 - 16:45 Ara 16:45 - 18:45

I. OTURUM 2. BÖLÜM
- BÜYÜK BALO SALONU I TÜRKİYE‘NİN DOĞAL GAZ TEMİN VE İHRAÇ POLİTİKALARI Oturum Başkanı: Aytekin ÇAKIR Kongre Yürütme Kurulu Üyesi
- "Avrupa‘da Doğal Gaz Sektörünün Yeniden Yapılandırılması" - Prof. Dr. Stephen Thomas, PSI/RU (Public Services International / Research Unit -Uluslararası Kamusal Hizmetler Sendikası / Araştırma Birimi)
-"BOTAŞ İletim Şebekesine Üçüncü Taraf Erişimi" - Erdinç Özen, BOTAŞ İşletmeler Müd. Yrd.
- "Yeni Doğal Gaz Temin Politikaları ve Anlaşmaları" - Oğuzcan Bülbül, Rekabet Kurumu
-"Türkiye Doğal Gaz Aramaları" - Cem Menlikli, TPAO Batı Karedeniz Kozlu Projeleri Lideri
-"TPAO Doğal Gaz Üretimi ve Yeraltı Depolama Projeleri" - Mustafa Yılmaz, TPAO Üretim Daire Başkan Yrd.
- "Türkiye Enerji Talebinin Karşılanmasında Doğal Gazın Yeri" - Tuğrul Erkin, BOSPHORUSGAZ Genel Koordinatörü
- "*****huriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiye‘de Doğalgaz Arama ve Üretim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi" - A. Uğur Gönülalan, Jeofizik Müh. Odası Bşk. 19:00 - 21:00 Açılış Kokteyli

4 MAYIS 2007
9:30 - 10:00 "Avrupa Birliği Yönetmelikleri ve Standartlarında Dağıtım Hatları ve İç Tesisat Uygulamalarında Güvenlik" Daniel Hec, MARCOGAZ, Denis Faure, Gaz de France Ortak Oturum / BÜYÜK BALO SALONU I
10:00 - 12:30

II. OTURUM - BÜYÜK BALO SALONU I KENTSEL DOĞAL GAZ KULLANIMINDA KONUTLAR VE SANAYİ İÇ TESİSAT UYGULAMALARI Oturum Başkanı : Şuayip YALMAN Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi

BİLDİRİLER:- Konutlarda İç Tesisat Uygulamaları" - İbrahim Kahraman, Makina Mühendisleri Odası
- "Sanayide İç Tesisat Uygulamaları" - Levent Tanrısever, Makina Mühendisleri Odası
- "İzmit Doğal Gaz Sistemi İçin Tasarım Katsayısı ve Eşzaman Kullanım Faktörünün Belirlenmesi" - Prof. Dr. Abdurrahman Satman, Yavuz Ünal - İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Müh Böl.
- "Konut ve Sanayi İç Tesisat Şartnameleri" - Mustafa Güngör, DOSİDER Tek. Kom. Bşk.
- "Doğal Gaz İç Tesisat Şartnameleri" - Ahmet Yetik, GAZBİR Kazancı Doğal Gaz Şirketleri Kalite Müdürü
- "Doğal Gaz Dağıtım Sistemlerinde İç Tesisat Denetimi İçin Yeni Bir Süreç Yönetim Modeli ve Sertifikalı Firma Performans İyileştirme Yaklaşımları" - Yakup Kara Selçuk Üniv. End. Müh. Böl, Gültekin Çınar Enerji Yatırım Holding, Ali İhsan Sıklım, GazNet A.Ş., Kadir Pekdaş GazNet A.Ş., İsmail Hakkı Karaca Karar Destek Ltd., Hakkı Tayfur Aslan Karar Destek Ltd
- "Konut ve Sanayi İç Tesisat Şartnameleri" - Metin Korçak, EPDK Doğal Gaz Dai. Başkanlığı 10:00 - 12:30

III. OTURUM - MAGNOLIA I+II İLETİM VE DAĞITIM HATLARI Oturum Başkanı : Ahmet ENİŞ Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

BİLDİRİLER: - "Bacalar" - Gnl. Müd.Yrd. Ethem Uludağ, EGO
- "Şebeke İşleyiş Düzenlemelerinin Türkiye‘nin "HUB" Olma Sürecine Katkısı..." - M. Fatih Baltacı, Mehmet Doğan, Doğal Gaz İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (DİVİD) Yönetim Kurulu Üyesi
-" Boru Hattı Güzergah Araştırmalarında Kullanılan Jeolojik ve Jeoteknik Yöntemler" Özgür Acır, Recep Kılıç, Jeoloji Mühendisleri Odası
- "Doğalgaz dağıtım ve iletim hatlarında stres analizi ve ASME (Amerıcan Socıety Of Mechanıcal Engıneers ) CODE B31.8‘e göre borulama saha sınıflandırması çalışmaları." - Barış Levent, Makina Mühendisleri Odası
- "Doğal Gaz Boru Hatlarından Hidrojen ve Biyogaz Dağıtımı" Tansel Şener, TÜBİTAK-MAM Enerji Enstitüsü
- "Sanayide LNG Uygulamaları" Sadık Yurtman, Makina Mühendisleri Odası
- "Baca Mevzuatına Genel Bakış" - Selahattin AYDIN, GAZBİR / İGDAŞ Danışmanı 12:30 - 13:30 Uydu Sempozyumu
13:30 - 14:30 Öğle Yemeği 14:30 - 16:30 IV. OTURUM - BÜYÜK BALO SALONU I KENTSEL DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE SERVİS HATLARI Oturum Başkanı : Barış Levent Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi BİLDİRİLER: - "Dağıtım Şebekeleri ve Servis Hatları Şartnameleri Üzerine Görüşler - " Sacit Çimentepe, Makina Mühendisleri Odası -
- "Doğalgaz Şehiriçi Asbuilt (İşbitim) Proje Çalışmalarında Harita ve GIS" - Muharrem Coşkun, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
- "Kentsel Doğal Gaz Kullanımı" - Erdoğan ARKIŞ, PALMET AŞ. Doğal Gaz Projeler Direktörü, GAZBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- "Kentsel Doğal Gaz Dağıtım Şebekeleri ve Servis Hatları" Haktan Yozgatlıgil, EPDK Doğal Gaz Dai. Başkanlığı 14:30 - 16:30

V. OTURUM - MAGNOLIA I+II ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN DOĞAL GAZ KULLANIMI Oturum Başkanı : Osman TEZGİDEN Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi

BİLDİRİLER: - "Doğal Gazdan Elektrik Üretimi ve Karşılaşılan Sorunlar" Haluk Direskeneli, Makina Mühendisleri Odası Ankara Şb. Enerji Kom. Üyesi
- "Elektrik Üretim Tesislerinin Çok Yönlü Karşılaştırmalı Değerlendirmesi" Prof. Dr. İlhan Or, Doç. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, End.Y. Müh. Kemal Sarıca, Boğaziçi Üniversitesi
- "Dünyada ve Türkiye‘de Doğal Gazın Elektrik Üretiminde Kullanımı" - Mak. Yük. Müh. Muzaffer Başaran
- "Elektrik Üretiminde Linyit Rezervlerimiz Yerine Doğal Gaz Kulanılmasının Ekonomik Sonuçları" Çetin Koçak, Jeofizik Mühendisleri Odası
- "Yakıt Pilli Mikro Kojenerasyon Sistemleri" - Alper Sarıoğlan, Atilla Ersöz, TÜBİTAK-MAM Enerji Enstitüsü
- "Enerji Verimliliği ve Yasal Hazırlıklar" - Erdal Çalıkoğlu, EİEİ Sanayide En. Ver. Şb. Müd. Vekili 16:30-16:45 Ara 16:45-18:45

PANEL: - BÜYÜK BALO SALONU I ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN DOĞAL GAZ KULLANIMI Oturum Başkanı : Oğuz TÜRKYILMAZ Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Panelistler : - Mehmet Bulut EÜAŞ Şube Müdürü
- Kemal Ulusaler Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı
- Emin Koramaz Makina Mühendisleri Odası Başkanı
- Özkan Ağış Kojenerasyon Derneği Başkanı
- Ahmet Oktay Kavas EÜD Müdürü

5 MAYIS 2007 - *****ARTESİ
9:30 -12:30

VI. OTURUM - BÜYÜK BALO SALONU I TÜRKİYE‘DE DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Oturum Başkanı : Ali Ekber ÇAKAR Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

BİLDİRİLER: - "Türkiye Doğal Gaz Piyasasının Yeniden Yapılandırılması" - Oğuz Türkyılmaz, Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı
- "AB Müktesebatı Uyum Çalışmaları Kapsamında Enerji Sektörü ve Doğal Gaz" - Leyla Akşin, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sektörel ve Bölgesel Pol. Dai. Başkanlığı
- "Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmeleri (İthalat Sözleşmeleri) Devir İhaleleri" - Selçuk Advan, BOTAŞ Doğal Gaz Alım ve Kontrat Devirleri Daire Başkanı
- "Türkiye‘nin Avrasya Boru Hatları Macerası" - Dr. Cenk Pala, BOTAŞ Dış İlişkiler ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı
- "BOTAŞ‘ın Gaz Devirleri" - F. Yeşim Akcollu, Rekabet Kurumu
- "Doğal Gaz Sektöründe Piyasa Uygulamalarının Tüketiciye Yansıması" - Turhan Çakar, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı
- "Dünyada ve Türkiye‘de Sürdürülebilir Doğal Gaz Politikaları" - Doç. Dr. Haydar Aras, Doç. Dr. Naci Bayraç Eskişehir Osmangazi Üniv. 12:30 - 13:30 Uydu Sempozyumu
13:30 - 14: 30 Öğle Yemeği 14:30 - 17:30

PANEL: - BÜYÜK BALO SALONU I TÜRKİYE‘NİN DOĞAL GAZ TEMİN VE TÜKETİM POLİTİKALARI Oturum Başkanı : Mehmet SOĞANCI TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Panelistler : - Oğuz Türkyılmaz Makina Mühendisleri Odası enerji Çalışma Grubu Başkanı
- Mehmet Torun Maden Mühendisleri Odası Başkanı
- Dr. Sibel Gezer Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji Politikaları
- Erdoğan Arkış GAZBİR Başkan Yardımcısı
- Ümit Bilek EPDK Grup Başkanı, Doğal Gaz Daire Başkanlığı
- Nuh Nadi Bakır TOBB Türkiye Enerji Meclisi Temsilcisi