SONUÇ BİLDİRİSİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

İlki 1999 yılında düzenlenen MMO Öğrenci Üye Kurultayının sekizincisi 30 Mart 2013 tarihinde Ankara‘da Nazım Hikmet Kültür Merkezi‘nde düzenlenmiştir. "Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz?" ve "Mühendislik Kimliği ve Sorumlulukları" ana teması altında "Eğitim, YÖK, öğrenciler üzerindeki baskılar, eğitimde MMO‘nun rolü, toplumcu mühendislik, işsizlik ve güvencesiz çalışma" konularının tartışıldığı Kurultaya 45 üniversiteden 17 bin öğrenci üyeyi temsil eden 400 delege katılım sağlamıştır. Kurultayda ayrıca, kısa zaman önce kaybettiğimiz Oda Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Aydın anısına MMO Öğrenci Üye örgütlülüğünü anlatan kısa film gösterilmiştir.

Yapılan tartışmalar ve kurultay boyunca söz alan delegelerin talepleri ve çözüm önerileri aşağıda yer almaktadır:

- Her ilde bir üniversite mantığından, üniversitelerde öğrencileri müşteri olarak gören yaklaşımdan vazgeçilmeli ve plansızca gerçekleştirilen kontenjan arttırımlarına son verilmelidir.  Çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirmek ve yine çok sayıda donanımsız üniversite ve bölüm açmak yerine, üniversitelerin, ülkenin gereksinim duyduğu elemanları yetiştirebilecek eğitim kadrosu, kütüphane, derslik, laboratuar, yurt vb. alt yapı eksiklikleri tamamlanmalı, üniversiteler arasındaki nitelik eşitsizliği ortadan kaldırılmalı ve denetimler yapılmalıdır.

- Üniversitelerdeki dönüşümlerde kullanılmak üzere ayrılan bütçenin (kamera sistemleri, kgsler, parmak okuma sistemleri, özel güvenlikler vb). akademisyenler ve öğrencilerden oluşturulacak bir komisyon ile ihtiyaçlar dahilinde laboratuvar, görsel çalışma alanları ve uygulamalı eğitim alanlarının oluşturulmasında kullanılmasına olanak sağlanmalıdır.

- İkinci öğretimlerden alınan fahiş fiyatlardaki har(a)çların, eşitlik ilkesine aykırılığı vurgulanarak, haksızlığın giderilmesi için çalışma yürütülmelidir.

- Üniversitelerde öğrenciler üzerindeki sivil polis, ÖGB ve soruşturma baskısı son bulmalı ve tutuklu öğrenciler serbest bırakılmalıdır. TMMOB ve MMO, öğrenciler üzerindeki bu baskıyı kırmak için öğrencilerin yanında olmaya devam etmeli ve öğrencilerin bu haklı mücadelesinde dayanışmayı büyütmeleri  için üyeleriyle birlikte bütün öz gücünü kullanmayı sürdürmelidir.  

- Üniversitelerde, toplumdan uzak, bireyci, kariyerist, düşünme ve üretme yetisini kaybetmiş mühendisler yetişmesini teşvik eden "Kariyer Günleri", "Liderlik Günleri" başta olmak üzere, bireyi rekabetçiliğe iten ve toplumsal kurtuluştan uzaklaştıran, sözde "başarının yolunu" gösteren çalışmaların yerine MMO şube öğrenci üye komisyonlarının da içinde yer alacağı TMMOB‘ye bağlı Odaların öğrenci komisyonlarının öncülüğünü yaptığı "Mühendislik Günleri" etkinliklerinin düzenlenmesi için çalışma yürütülmelidir. 

- Zorunlu sertifikasyon uygulamaları yerine mühendislerin güvenceli bir çalışma içerisinde tecrübe ederek kendini geliştirmesinin olanakları yaratılmalı, mühendislerin bilimsel gelişmeleri takip etmesinden ve çeşitli konularda eksiklerinin giderilmesinden bilimsel bilginin kaynağı üniversiteler sorumlu olmalıdır. Üniversiteler sahip oldukları bu potansiyeli mezunlarla yaşam boyu ücretsiz bir biçimde paylaşmalıdır.

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda denetim ve yetki mekanizmaları güçlendirilmelidir.

- Kadınların çalışma yaşamında karşılaştığı cinsiyet ayrımcılığına ve tacize karşı yasal yaptırımlar artırılmalıdır. Kreş, gündüz bakımevi, emzirme ve doğum izni gibi haklar hukuken garanti altına alınmalıdır. Yaşamın her alanında cinsiyetçi dil terk edilmeli, çalışma yaşamında cinsiyet ayrımına son verilmelidir.

- Üniversitelerde eğitim gören engelli öğrencilerin kampüslerde, fakültelerde hayatlarını kolaylaştırmak için hala çalışma yapılmamaktadır. Okula ulaşım sağlayan otobüsler, yollar, tuvaletler, yurtlar, fakülteler engelli öğrencilerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için düzenlenmelidir.

- Üniversitelerde Rektörlük, Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışarak düzenli toplantılar gerçekleştiren, sorunlara yönelik çözümlerin hayata geçirilmesinde muhatap kabul edilecek, öğrencilerin kendi seçtikleri bir komisyonun kurulmalıdır.

- Diploma ortalamasının mühendislik kalitesini yansıtmadığı gerçeği gözden kaçırılmamalı eğitimdeki bu baskının önüne geçilmelidir.

- İnsan yaşamı ve doğal dengenin korunmasına yönelik mühendislik eğitimi yeniden düzenlenerek TMMOB‘ye bağlı Odaların bu konulardaki görüşleri ve çalışmaları dikkate alınarak uygulamaya geçirilmeli, bu doğrultuda nükleer enerji santralleri yapımı, HES‘ler, 2B ve 3B arazilerinin satışları, gereksiz köprü ihaleleri derhal durdurulmalıdır.

- Uygun nitelikte ve sayıda öğretim üyesi yetiştirilmeli, öğretim üyelerinin eğitim dışında ticari faaliyette bulunması ve AR-GE laboratuarlarında ve Teknokentlerde sermaye çıkarlarına göre üretim yapması engellenmeli, eğitim hizmetini üreten öğretim üyelerinin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunları çözülmeli, öğretim üyeliği mesleği saygın hale getirilmelidir. 50/d maddesi derhal geri çekilmelidir. Öğretim üyelerinin düşüncelerinden, sendikal eylemlerinden ve demokratik taleplerinden dolayı karşılaştıkları her türlü ceza ve sürgün uygulamalarına son verilmelidir.

- Ülkemizde yükselen milliyetçilik ve linç kültürü reddedilmeli, farklı görüşlerin ve halkların bir arada yaşama hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır. Irkçılığın ve gericiliğin pompalandığı toplumumuzda, Kürt, Ermeni, Laz, Gürcü, Alevi vb. farklı milliyete ya da inanışa sahip öğrencilerin maruz kaldıkları inkâr ve asimilasyon politikalarına son verilmeli; Kürt sorununun çözümü için demokratik yöntemler benimsenmeli, zorunlu din dersleri kaldırılmalı, savaşa ve silahlanmaya ayrılan bütçe eğitim, sağlık, bilim ve tekniğe ayrılmalıdır.

- MMO öğrenci üye komisyonlarına örgütlenme eğitimleri verilmelidir. Bu eğitimler; "toplumcu mühendislik, örgüt tarihi, örgütlenme bilinci, mühendisliğin sınıfsal konumu, mühendisler nasıl mücadele eder, MMO‘da öğrenci üye örgütlülüğü nedir?" konularını içermelidir.

Üniversite öğrencisi olan bizler, birinci dereceden tanıdığımız ve mağduru olduğumuz çarpık eğitim sistemine, YÖK karanlığına, anti-demokratik uygulamalara, teknik altyapıdan yoksun eğitim kurumlarına karşı örgütlenerek ve paylaşarak mücadelemizi sürdürüyoruz. İntern-stajer mühendislik ve benzeri uygulamalarla henüz mezun olmadan ücretsiz / ucuz işgücü olarak çalışma süreçlerine katılmaya başlayan mühendislik öğrencileri, mezuniyet sonrasında da güvencesizlik ve geleceksizlik kıskacında hayatını idame ettirmeye çalışmaktadır. Bu kıskaçta sıkışan mühendis adaylarına öğrencilik yaşamlarından başlamak üzere rekabet ve kariyerizm bir kurtuluş yolu olarak sunulmaktadır. Bu durum sınıfsal konumunun farkında olan ve halkın yararına üretim yapan mühendisler olmamızı zorlaştırsa da biz MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü olarak bunun için mücadele etmekte kararlıyız.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası