Düzenleme Kurulu Toplantıları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Toplantı No : 1

Tarih : 3 Kasım 2012

Yer : Ankara Şube Eğitim Merkezi

Katılımcılar:

Osman Tezgiden Merkez

Çağdaş Akar Merkez

Şayende Yılmaz Merkez

Banu Akın Merkez

Serap Özpolat Çete Merkez

Mahir Ulaş Akcan Merkez

İzzet Seferbeyoğlu Ankara Şube

Zafer Güzey İstanbul Şube

Ali Sinan Ertürk İzmir Şube

Hüseyin Manto Kocaeli Şube

Birhan Şahin Zonguldak Şube

Gündem:

1. Kurultayla İlgili Genel Değerlendirme

2. Kurultay Yürütme Kurulunun ve Çalışma Esaslarının Belirlenmesi

3. Kurultay Sekreteri ve Teknik Sekretaryasının Belirlenmesi

4. Kurultay Tarihi, Süresi ve Yerinin Belirlenmesi

5. Düzenleme Kurulu Toplantı Tarihlerinin Belirlenmesi

6. Kurultay Ana Teması ve Yerel Kurultaylar Üzerine Görüşme

7. Kurultay Duyuru Broşürü, Afişi ve Bülteni Üzerine Görüşme

8. Kurultay Bütçesi Üzerine Görüşme

9. Dilek ve Öneriler

Kararlar:

Gündem 2: Kurultay Yürütme Kurulunun Belirlenmesi

1. Kurultay Yürütme Kurulunun OYK Sekreter Üyesi Ercüment Ş. ÇERVATOĞLU, OYK Üyeleri Osman TEZGİDEN ve Çağdaş AKAR ile MMO Merkez Öğrenci Üye Komisyonu üyeleri ve Kurultay Sekreterinden oluşmasına,

2. Yürütme Kurulunun toplantı kararlarının Kurultay Sekreteri aracılığıyla Düzenleme Kurulu üyeleri ile paylaşılmasına,

Gündem 3: Kurultay Sekretaryasının Belirlenmesi

1. Kurultay Sekreterinin MMO Genel Merkezinin önerisi doğrultusunda Oda Teknik Görevlisi Mahir Ulaş AKCAN olmasına,

Gündem 4: Kurultay Tarihi, Süresi ve Yerinin Belirlenmesi

1. Kurultay süresinin 1 gün olmasına,

2. Kurultay tarihi konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

3. Kurultay yeri konusunda Kurultay Sekretaryasına görev ve yetki verilmesine,

Gündem 5: Düzenleme Kurulu Toplantı Tarihlerinin Belirlenmesi

1. Kurultay Düzenleme Kurulu Toplantılarının ihtiyaç durumuna göre planlanmasına en son toplantının en geç 9 Mart 2013 tarihinde yapılmasına,

Gündem 6: Kurultay Ana Teması ve Yerel Kurultaylar Üzerine Görüşme

1. Kurultay ana teması ve Kurultay‘da görüşülecek konular üzerinde Yürütme Kurulundan görüş ve önerilerin alınmasına,

2. Merkez Kurultaya yönelik olarak Yerel Kurultay‘lar yapılmasına,

3. Şube yerel kurultaylarının en geç Merkez Kurultay tarihinden 15 gün önce tamamlanmasına,

Gündem 7: Kurultay Duyuru Broşürü, Afişi ve Bülteni Üzerine Görüşme

1. Kurultay duyuru broşürünün ve afişinin Yürütme Kurulu görüşü ve Düzenleme Kurulu onayı alınarak Kurultay Sekretaryasınca hazırlanmasına,

2. Kurultaya yönelik çalışmaların yer alacağı bir bültenin Yürütme Kurulu ve Kurultay Sekreteri ortak çalışmasında hazırlanarak Kurultay katılımcıları ile paylaşılmasına,

Gündem 8: Kurultay Bütçesi Üzerine Görüşme

1. Kurultay taslak bütçesinin ekteki şekilde olmasına

Alınan kararların Oda Yönetim Kurulu onayına sunulmasına KARAR VERİLDİ.