15. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ (TESKON 2023)

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) düzenlediği 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON 2023) ve Teskon+Sodex-Fuarı, bugün İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen törenle başladı. Dört gün sürecek olan kongrenin ana teması, “Mekanik Tesisatta Dönüşüm” olarak belirlendi.

TESKON 2023 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 123 adet tam metin bildiri, 4 ayrı salonda paralel olarak düzenlenecek 39 oturumda sunulacak. Kongre kapsamında birçok seminerin yanı sıra çeşitli başlıklarda kurslar ve paneller de düzenlenecek. Kongre ile birlikte eşzamanlı düzenlenecek Teskon+Sodex Fuarı ise tesisat alanında ürün ve hizmet üreten önemli firmaları bir araya getirecek. “Yeşil Mutabakat” ve “Mekanik Tesisatta Dönüşüm” başlıklarında 2 panelin de düzenleneceği kongreye yoğun bir katılım bekleniyor.

Kongre ve fuarın açılışı İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Sahne Tozu Tiyatro Topluluğunun “En Uzun 45 Saniye” isimli tiyatro gösterisi ile başladı. Açılış konuşmaları  ise MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı İlkin Boz, Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Annika Klar, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Köroğlu Isın, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapıldı.

MMO Başkanı Yunus Yener açılışta özetle şöyle konuştu:

Kongre Ali Metin Duruk anısına düzenleniyor

“Kongremizi yedi ay önce kaybettiğimiz, Odamızın ve İstanbul Şubemizin eski yöneticilerinden, en son Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve TESKON Yürütme Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten meslek büyüğümüz Ali Metin Duruk Anısına düzenliyoruz. O’nu her zaman saygıyla, sevgiyle ve katkılarıyla anacağız.

30 yıldan bu yana tesisat mühendisliği alanındaki bütün gelişmeleri ele alan kongremiz, yine kapsamlı bir program ve dolu dolu bir içerikle toplanmış bulunuyor. Isıtma, soğutma, havalandırma, klima, tesisat sistem ve elemanlarından oluşan iklimlendirme sektörünün mevcut durumuna baktığımızda, sektörün yaklaşık olarak yüzde 80-83’ünün KOBİ niteliğindeki işletmelerden oluştuğunu görüyoruz. Miktar ve GSMH içindeki oranlarda görülen artışın önemli kısmı devlet tarafından karşılanmasına rağmen Ar-Ge ve inovasyon altyapısının yeterince gelişmemiş olması, ara mal üretimindeki yetersizlik, ara mesleki eleman ihtiyacı, markalaşma ve patent sayısındaki düşük düzey, kayıt dışı oranının yüksek olması, haksız rekabet, üniversite-sanayi işbirliğinin ve ortak çalışmaların yeterli olmaması, sektörün başlıca sorunları arasındadır.

Bu noktada ülkemizin kaynaklarının ve üretim potansiyelinin rant ve kayırmacılıktan bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylemeliyim. Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge teşviklerinde tekellere değil ülkemiz insan gücüne ağırlık veren, yerli yatırımcıyı özendiren ve koruyan, devletin ekonomideki yönlendiriciliğini benimseyerek ekonomik etkinlikte toplumsal yararı öne koyan,  dış girdilere bağımlı olmayan, sosyal devlet anlayışı temelinde istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören politikalar gerekmektedir.

Siyasal ortam yatırımları ve mühendisliği destekleyici bir değişime uğramalıdır

Bildiğimiz üzere ülkemizin sanayisi ve tarımı giderek kan kaybediyor. Ülkemizin zengin işgücü ve kaynakları çarçur edilmekte; en büyük gücümüz olan nitelikli işgücü değersizleştirilmektedir. Ulusal kaynaklarımız özelleştirmeler ve rant ekonomisiyle çoraklaşmaya başlamıştır. Tüm dünyada teknoloji hamlelerinin yapıldığı koşullarda Türkiye, rant paylaşımı çarklarıyla yoksullaşmaktadır.

Son iki yıl içinde yön değiştirmiş gibi durmasına rağmen sanayisizleşmeyi körükleyen, devlet destekli Ar-Ge harcamalarına rağmen düşük–orta teknoloji eşiğini aşamayan, işsizliği yaygınlaştıran, gelir dağılımını gün geçtikçe daha da bozan ve mühendisler dahil bütün halkı yoksullaştıran bir ekonomik yapı söz konusudur.

Özel olarak da belirtmek gerekir ki, bu iktidar döneminde mühendisliğe, meslek örgütlerimize saldırılar artmış, TMMOB Kanunu’nun değiştirilmesi defalarca gündeme gelmiş, mesleklerin değersizleştirilmesi ve itibarsızlaştırılması ile vasıflı insan kaynakları “gidiyorlarsa gitsinler” hoyratlığına maruz kalmıştır. 

Ülkemiz yeraltı, yerüstü tüm kaynaklarını, doğal ve kültürel varlıklarını ve insan kaynaklarını özel çıkarlar uğruna yok eden bir düzenin boyunduruğu altındadır. Bu yapıda sanayi de ancak taşeron düzeyde kalmakta ve bu durumdan hızla kurtulmak gerekmektedir.

Siyasal ortamın da ekonomiyi, sanayiyi, üretimi, ithalata fazla bağımlı olmayan bir ihracatı (sektör rakamlarından da izleneceği gibi ithalata bağımlı bir ihracat söz konusudur), yatırımları ve mühendisliği destekleyici, işsizliği azaltıcı bir değişime uğraması gerekiyor. Bu noktada belirtmek gerekir ki, iktidarın övündüğü ve yandaş sermaye kesimlerine kaynak transferi işlevli yol, köprü, vb. büyük projeler öncelikli toplumsal gereksinimler değildir.

Üreten, sanayileşen, hakça bölüşen bir Türkiye mücadelemizde herkese başarılar

Tarihimizin en önemli seçimlerine, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine 18 gün kaldı. Üst Birliğimiz TMMOB’nin, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimler dolayısıyla da bir seçim bildirgesi yayımladığını belirtmeliyim. Her zaman olduğu gibi bu seçimlerde de meslek alanlarımızdan hareketle, ülkemizden, halkımızdan yana tutumumuzu açıkladık. Cumhuriyetin yüzüncü yılında ülkemizi krizlere ve yoksullaşmaya sürükleyen tek adam rejiminin geleceğimizi elimizden alma çabasına karşı, Cumhuriyetimizi eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik ve kamucu temeller üzerinde yeniden inşa edebilmek için tüm birikimimizi seferber edeceğiz.

Ülkemizin içinde bulunduğu karanlığa karşı aydınlığı, baskıcı-otoriter yönetim anlayışlarına karşı demokrasi ve özgürlükleri; ırkçılık, milliyetçilik ve düşmanlıklara karşı barış içinde bir arada yaşama kültürünü; tek değerin daha fazla kâr etmek olduğu piyasa ekonomisine karşı kamuculuğu temel alan; üreten, sanayileşen, hakça bölüşen bir Türkiye mücadelemizde hepimize başarılar diliyorum.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz açılışta özetle şunları söyledi:

“Tesisat mühendisliği, makina mühendisliğinin temel disiplinlerinden biridir ve tesisat sektörü, cihaz, malzeme, ekipman üretimi ve taahhüt uygulamalarıyla birlikte ciddi bir pazar oluşturmaktadır. Sektörde ürün tasarımından imalata, satış hizmetlerine, kullanım alanlarına ilişkin projelendirme hizmetlerine, cihaz ve sistemlerin montaj, işletmeye alma, test, kontrol, kabul, işletme ve bakım aşamalarına kadar sürecin her noktasında makina mühendisleri görev yapmaktadır. Tesisat kongrelerimizin temel amacı da tesisat mühendisliğinin ülkemizdeki gelişimine katkı sağlamaktır.

Tüm dünyada enerji verimliliğine, güvenliğe, akıllı kentler ve akıllı binalar yaratmaya verilen  önemin artması tüm sektörlerde olduğu gibi tesisat sektörünü ve tesisat mühendisliği uygulamalarını da ciddi bir dönüşüme tabi tutuyor. Yapılar karmaşıklaştıkça yüksek performanslı sistemlerin geliştirilmesinde ve mimari üzerinde tesisat mühendisliğinin etkisi ve rolü de giderek artıyor. Tüm dünyada sistem tasarımcıları, üreticiler, temsilciler ve taahhüt firmaları bu gelişmelere uyum sağlamak için çalışıyorlar. Ülkemizde de bu konuda yasal düzenlemeleri de içine alacak şekilde, tasarım ve uygulama kriterleri, uygulanacak sistemler, test ve devreye alma, işletme, ölçme, denetim, bakım, eğitim, belgelendirme vb. tüm alt başlıklarda kapsamlı bir tartışma ve çalışma yürütülmesine,  ihtiyaç var. Kongremizin bu çerçevede, bilimsel, mesleki, sektörel gerekliliklere işaret eden, sorunları çözümleriyle birlikte ortaya koyan; üretken, verimli, paylaşımcı bir atmosferde geçmesini diliyorum.

Mesleki denetimlerin engellenmesine izin vermeyeceğiz

Yıllardır yaptığım tüm konuşmalarda mesleğimizin insan yaşamıyla ve insanların can güvenliğiyle ne kadar yakından ilişkili olduğunu dile getiriyorum. Meslek alanımızdaki her disiplin insanların ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili olduğu kadar, insanların can güvenliğini sağlamakla ilgilidir. Bu gerçekliğe rağmen siyasi iktidar çok uzun yıllardır TMMOB ve bağlı Odalarını hem yapı denetim süreçlerinden dışlamak hem de mesleki denetim uygulamalarımızı sınırlandırmak için sistemli bir çaba içinde bulunuyor.

TMMOB yasasında yapılmak istenen değişiklik ile mesleki denetim yetkimiz de gasp edilmek isteniyor. Biliyorsunuz mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı alanında her türlü hizmete ilişkin mesleki yeterliliklerinin denetimi, meslek içi eğitimleri ve belgelendirilmeleri, sicil kayıtlarının tutulması vb. hususlar meslektaşlarımızın üyesi oldukları meslek odası tarafından yürütülmesi zorunlu iş ve işlemlerdir. Mühendislik ve mimarlık etkinliklerinin toplum yararı gözetilerek, bilim ve tekniğin gereklerine, yasal kurallara, mesleki davranış ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen mesleki denetimlerin engellenmesine yönelik girişimlere izin vermeyeceğimizi buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum.

Üreten, sanayileşen, hakça paylaşan bir Türkiye umudumuzu hep birlikte büyüteceğiz

Cumhuriyetin yüzüncü yılında cumhuriyet tarihimizin belki de en önemli seçimlerine gideceğiz. 14 Mayıs seçimlerinde bizi hangi adayın yöneteceğini, önümüzdeki 5 yıl boyunca kimin cumhurbaşkanlığı görevini üstleneceğini değil, nasıl bir rejim altında yönetileceğimizi belirleyeceğiz. Bu anlamıyla seçimlerden çok cumhuriyet ile tek adam rejimi arasında bir referandum bizi bekliyor. İktidar bloğunun ittifak yapısı ve ittifak ortaklarının açıklamaları çok açık biçimde gösteriyor ki, bu referandumda toplumumuzu kuşatan karanlıkla aydınlık yarınlar arasında bir seçim yapacağız.

Bildiğiniz gibi TMMOB olarak yıllardan beri seçim dönemlerinde bir seçim bildirgesi hazırlayarak ülkemizin temel meseleleri hakkındaki görüşlerimizi dile getiririz. Bu seçimler için de benzer bir çalışmayı yaptık ve hazırladığımız seçim bildirgemizi kamuoyuyla paylaştık. Bu seçimlerde de sözümüzü esirgemeden konuşacağız. Talep ve önerilerimizin yaşam bulması için mesleğimizin evrensel ilkeleri ve bilimin yol göstericiliğinde çalışmaya, ülkemizin güzel geleceği ve umutlu yarınları için mücadele etmeye devam edeceğiz. Üreten, sanayileşen, kalkınan ve hakça paylaşan bir Türkiye umudumuzu hep birlikte büyüteceğiz.”

Isıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, doğalgaz, jeotermal, güneş enerjisi alanlarında ürün ve hizmet üreten 100’den fazla firmanın katıldığı Teskon+Sodex Fuarına, 2 bine yakın delege ve 20 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor. Fuar 29 Nisan akşamına kadar MMO İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Dört gün sürecek kongredeki tartışmalardan çıkan görüşlerle oluşturulacak sonuç bildirisi ise daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak.