Amaç-Kapsam

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sürekli artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması, daha zorlu bir uğraş haline gelmiştir.  Gelişen rekabet ortamı ile teknolojinin ürün ve hizmetlere dönüşümü hızlanmıştır. Bu ise verimli çalışan ve doğru kararları hızlı bir şekilde alabilen meslek disiplinlerine olan ihtiyacı arttırmıştır.

Endüstri/İşletme Mühendisliği; malzeme, donanım, enerji kaynakları, bilişim sistemleri ve insan unsurlarının oluşturduğu entegre sistemlerin tasarımı, etkin ve verimli işleyişi ile uğraşır. Bu tasarım ve iyileştirme ilkeleri üretim, lojistik, enerji, sağlık, finans ve bankacılık gibi farklı sektörlerde uygulana bilmektedir. Sistemin bütününü dikkate alan bakış açıları sayesinde etkin çözümler yakalayabilen ve daha iyiyi arayan bir mühendislik dalı olarak işletmelerin reflekslerini geliştirmektedirler. Bu nedenle, sistemlerin daha etkin bir şekilde çalışmasını sağlayan Endüstri/İşletme Mühendisleri`nin önemi daha da artmaktadır. Dolayısıyla Endüstri/İşletme Mühendisliği, günümüzde olduğu gibi gelecekte de aranılan bir meslek dalı olma özelliğini sürdürecektir.

Endüstri/İşletme Mühendisleri her şeyi daha iyi, daha kaliteli, daha hızlı, daha güvenli, daha az maliyetli yapmak için çalışır. Bu açıdan bakıldığında birazda yaşamın kendisidir. İnsan var oldukça endüstri ve işletmeler var olacak ve her zaman Endüstri/İşletme Mühendislerine ihtiyaç duyulacaktır. Son derece geniş bir çalışma alanı olan bu mühendislik dalları, diğer mühendislerde gereksinim olan matematik ve fen bilimleri bilgisinin yanı sıra sosyal bilimler alanında da belirli bir bilgi birikimine gerektirmektedir. Bu nedenledir ki çalıştığı sektör aracılığı ile yapmış olduğu uygulamaları, insan faktörünü de dikkate alarak topluma uygulayan meslek dallarıdır. Bu yönüyle "toplumsal Gelişimde" temel taşı koyan kişilerdendir.

Dokuncu kez gerçekleştirilecek olan Endüstri/İşletme Mühendisliği Kurultayının temel amacı, ülkemizdeki tüm Endüstri/İşletme Mühendisleri ile halen öğrenci olan Endüstri/ İşletme Mühendislerinin Oda, Sanayi ve Üniversite ortak paydasında buluşmasını ve mesleki birikimlerini paylaşmasını sağlamaktır.