UYGULAMALI KAYNAKÇI EĞİTİMLERİMİZ VE KAYNAKÇI SERTİFİKALANDIRMA SINAVLARIMIZ BAŞLADI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Kaynaklı imalat yapan işletmelerde kaynakçı olarak çalışanların/çalıştırılacakların, kullandıkları kaynak metotlarına uygun olarak teorik-uygulamalı eğitim verilmesi ve uluslararası geçerlilikte belgelendirilmesi amaçlanmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız..

UYGULAMALI KAYNAKÇI EĞİTİMLERİMİZ VE KAYNAKÇI SERTİFİKALANDIRMA SINAVLARIMIZ BAŞLADI...

A) AMAÇ VE KAPSAM
Kaynaklı imalat yapan işletmelerde kaynakçı olarak çalışanların/çalıştırılacakların, kullandıkları kaynak metotlarına uygun olarak teorik-uygulamalı eğitim verilmesi ve uluslararası geçerlilikte belgelendirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimler ve belgelendirme aşağıda belirtilen 5 yöntemde yapılacaktır;

· Elektrik Ark Kaynağı

· Gazaltı MIG/MAG Kaynağı

· TIG(Argon) Kaynağı

· Oksi-Asetilen Kaynağı

· Polietilen Kaynağı

Kaynakçı eğitimleri bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik, teorik ve pratik bilgilerin aktarıldığı ve birbirlerini takip eden eğitim basamakları olarak sınıflandırılmışlardır. Eğitimle ilgili tüm program MMO tarafından yürütülmektedir.

Eğitimler TMMOB Makine Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi`nde bulunan 'Kaynak Merkezi Atölyesi`nde veya yeter sayıdaki başvurularda firmaların bünyesinde gerçekleştirilecektir.

Tercih edilen eğitim sonrasında veya isteğe göre yapılacak sınavla birlikte kaynakçıların EN 287-1 veya EN 13067 standartlarına göre akredite belgelendirilmesi yapılacaktır.

B) EĞİTİM SÜRELERİ

Kaynak yöntemleri ile ilgili kaynakçı eğitimleri aşağıda belirtilen sürelerde ve fiyatlarda gerçekleşecektir:

2 Günlük Eğitimler
Bu eğitimler plastik kaynakçısı eğitimi almak isteyen kaynakçılar içindir. Eğitime katılmak için belgelendirme standartlarına uygun olarak eğitim veya tecrübeyi (en az iki yıl) kanıtlayan belge gereklidir. 7 saat teorik ve 7 saat pratik olmak üzere toplam 14 saatlik bir eğitimdir.

3 Günlük Eğitimler
Tecrübeli çelik ve alüminyum kaynakçıları için yapılan eğitimlerdir. Eğitimler 3 saat teorik ve 18 saat pratik olmak üzere toplam 21 saatlik süreyi kapsamaktadır.

7 Günlük Eğitimler

Birkaç yıl kaynakçılık yapan ve tecrübesi orta düzeyde olan çelik ve alüminyum kaynakçıları için yapılan eğitimlerdir. Eğitimler 7 Saat teorik ve 42 saat pratik olmak üzere toplam 49 saatlik süreyi kapsamaktadır.

20 Günlük Eğitimler

Kaynak konusunda çok fazla çalışmamış ve kaynak ile ilgili çok az tecrübesi olan çelik ve alüminyum kaynakçıları için yapılan eğitimlerdir. Eğitimler 14 saat teorik ve 126 saat pratik olmak üzere toplam 140 saatlik süreyi kapsamaktadır.

**Eğitimden sonra sınav olmak isteyen (uluslararası sertifika isteyen) katılımcılara EN 287-1 veya EN 13067 standartlarına göre sınav yapılacak olup, sınav sonunda başarılı olan katılımcılara uluslararası geçerlilikte olan "Kaynakçı Vasıflandırma Sertifikası" verilecektir. Sınava girmek istemeyen katılımcılara ise eğitime katıldığını bildiren '`Kaynakçı Eğitimi Katılım Belgesi`` verilecektir.


C) SINAV VE SERTİFİKA

Belgelendirme için yapılan başvurular ardından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan kaynakçılara MMO-TURK LOYDU protokolü çerçevesinde uluslararası geçerlilikte olan "Kaynakçı Vasıflandırma Sertifikası`` verilmektedir. Bu sınavlar;

1) Çelik kaynakçıları için EN 287-1 standardına göre,

2) Polietilen kaynakçıları içinse EN 13067 standardına göre yapılacaktır.

Sınav adımları ise aşağıdaki gibidir;

· '`MMO Kaynak Merkezi Eğitimi ve Sınavı Başvuru Formu`` nun doldurulması ve alınmak istenen sertifika ile ilgili bilgilerin formda belirtilmesi (Malzeme adı, malzeme kalınlığı, kaynak yöntemi, kaynak pozisyonu vs.)

· Uluslararası geçerlilikte olan "Kaynakçı Vasıflandırma Sertifikası" isteyen katılımcılara formda belirtilen kaynak yöntemi için ilgili standarda göre (EN 287-1 (metalik malzemelerin ergitme kaynağı - Çelik) ve EN 13067 (Kaynakçı nitelik sınavları-Plastik kaynağı yapan personel-Kaynaklı termoplastik birleştirmeler) sınavın yapılması ve yine ilgili standarda göre sınavın değerlendirilmesi

· Sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara uluslararası geçerlilikte olan '`Kaynakçı Vasıflandırma Sertifikası``düzenlenmesi

Sınavlar MMO Kaynak Merkezinde veya sınav yeterliliklerinin sağlanması durumunda toplu başvuruda bulunan firmaların atölyelerinde başvuru yeter sayılarına ulaşıldığında yapılacaktır.

Çelik kaynakçısı ve alüminyum kaynakçısı için sınavlar uygulamalı olacaktır. Uygulamalı sınavların ardından her bir kaynakçının parçası EN 287-1 standartında belirtildiği üzere çeşitli tahribatsız ve tahribatlı testlere tabii olacaktır. Bu testlerden başarı ile çıkan kaynaklı parçaları uygulamalı sınavda gerçekleştiren kaynakçılar uluslararası geçerlilikte olan "Kaynakçı Vasıflandırma Sertifikası``nı almaya hak kazanacaktır.

Polietilen kaynakçısı için ise EN 13067`ye uygun olarak teorik ve pratik bilgisini sınamaya yönelik sınavlar gerçekleştirilecektir. Sınavlar sonunda başarılı olan katılımcılar uluslararası geçerlilikte olan '`Kaynakçı Vasıflandırma Sertifikası``nı almaya hak kazanacaktır.
Sınava katılmayan, sadece eğitime katılan katılımcılara "Kaynakçı Eğitimi Katılım Belgesi`` verilecektir.

D) AÇIKLAMALAR

· Kursiyerler teorik ve uygulamalı eğitimler sırasında MMO yetkililerince yapılan tüm sözlü-yazılı uyarılara ve belirlenen iş güvenliği kurallarına uymak zorundadır.

· Eğitimin yapılacağı yerde konaklama yeri seçimi ve konaklama ücreti kursiyerlere aittir. Konaklama gereksinimi olan kursiyerler için konaklama seçenekleri talep etmeleri durumunda, MMO tarafından kursiyerlere yardımcı olmak amacıyla bildirilir. MMO konaklama yerlerinin hizmet kalitesinden sorumlu değildir.

· Öğle yemekleri, eğitim sırasındaki ikramlar ve ders notları eğitim ücretine dahildir.

· Eğitim ve sınavlar en az 10 kişilik başvuru olması durumunda açılacaktır.

· Eğitimler isteğe bağlı olarak TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi`nde bulunan kaynak merkezi atölyesinde veya toplu katılımlarda (En az 10 kişi) firmaların bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir.

· Düşük alaşımlı çelikler, paslanmaz çelikler ve alüminyum alaşımlarının sınava girenlerce temin edilmesi gerekmektedir.

· En az 10 kişilik grup katılımlarda eğitim ve sınav ücretlerinde %10 indirim uygulanacaktır.

· Sadece sınava katılacak olan ve en az 10 kişilik grup katılımlarda sınav ücretlerinde % 10 indirim uygulanacaktır.

· "EN 287-1 Kaynakçı Vasıflandırma Sınavı"nda başarılı olan kaynakçılara uluslararası geçerliliği olan "Kaynakçı Vasıflandırma Sertifikası" MMO - Türk Loydu arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenmektedir.

· Uluslararası geçerliliği olan "Kaynakçı Vasıflandırma Sertifikası", kaynakçıların çalıştıkları işyerlerinde, 6 ayda bir, kaynakçılık işine devam ettiğine dair onaylatmaları durumunda, belgelerin geçerlilik süresi 2 yıldır.

· TMMOB Makina Mühendisleri Odası eğitimlerin ve sınavların tarihlerini değiştirme, iptal etme veya yıl içinde ilave eğitim açma hakkına sahiptir.

• TMMOB Makina Mühendisleri Odası eğitimlerin ve sınavların fiyatlarını değiştirme hakkına sahiptir.