TRAKYA'DA SANAYİLEŞME VE ÇEVRE SEMPOZYUMU V

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 09 Kasım 2023 Perşembe - 9:30 - 11 Kasım 2023 Cumartesi - 18:30
Yer: EDİRNE BELEDİYESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Cumhuriyet’in 100. Yılında TRAKYA’nın BUGÜNÜ ve GELECEĞİ için TRAKYA’DA SANAYİLEŞME ve ÇEVRE SEMPOZYUMU 5

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Bugüne dek; 3 – 6 Ocak 1996’da Çorlu’da, 6 – 8 Kasım 1997’de Kırklareli’nde, 11 – 13 Kasım 1999’da Edirne’de ve 14-15 Ekim 2005’de Edirne‘de olmak üzere dört Trakya’nın Bugünü ve Geleceği için Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu yapılmıştır.

Bu sempozyumların beşincisi 9 – 10 – 11 Kasım 2023 tarihinde Edirne’de düzenlenecek ve sempozyum sürecinde Trakya’nın değişik yerleşim birimlerinde Sempoyuma Doğru başlığı altında sempozyum kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

AMAÇ:

Geçen 17 yıl içerisinde bölgede yaşanan gelişmeleri analiz etmek, sorunları ve çözüm önerilerini saptamak ve  tartışmak, sürece olumlu yönde müdahale edebilecek tüm merkezi, gönüllü / mesleki /yerel kuruluş ve kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmektir.

KAPSAM:

İlk dört Sempozyum’un kapsamı aşağıdaki gibi duyurulmuştu.

“Trakya’da yaşanmaya başlayan

1) Çarpık sanayileşmeyi,

2) Tarımsal alanların tahribini,

3) Çarpık kentleşmeyi,

4) Nüfus artışını ve göçünü,

5) Çevrenin kirletilmesini konu edinir.

Fakat yaşanan sempozyumlar süreci kapsamı daha da genişletmiş ve tüm sektörleri, kentleri ve kentlerin sorunlarını, gelişme eğilimlerini kapsar duruma getirmiştir.

Sempozyumların da katkısı ile Trakya’da – en azından kağıt üzerinde - planlı bir koruma / kalkınma sürecine girilmiştir. Gerçekten, sempozyumlarda çıkan eğilimlerin en fazla damga vurduğu ERGENE HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANI Protokolu1999’da III. Sempozyumun açılışında Çevre Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi arasında imzalanmıştır.  Bu plan daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropolitan Planma Merkezi tarafından revize, aslında iptal edilmiş ve REVİZE  ERGENE HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANI adıyla yürürlüğe girmiştir.

1/25000 ölçekli planlar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ belediyeleri ve meclisleri tarafından onaylanmıştır. Her iki plan da birçok itirazı ve mahkeme sürecini yaşamıştır. Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2010 – 2013 TR21 Trakya Bölge Planı ve   2014 – 2023 TR21 Trakya Bölge Planı hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Yaşanan süreçte Tekirdağ, Büyükşehir’e dönüşmüştür.

Yaşanan Pandemi tüm toplumsal yaşamı etkilemiştir.

Rusya – Ukrayna savaşı, tarımın önemini daha belirgin hale getirmiştir.

Edirne ve Kırklareli illerinde, ekonomik krizin derinleşmesine bağlı olarak, günlük sınır ticareti önemli bir hacme ulaşmıştır.

Ve 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan, 11 ili ve 15 milyon nüfusu vuran depremler ülke içinde göç eğilimini daha da güçlenmiştir.

Bu depremin tetiklediği “İstanbul Depremi” tartışmaları; Trakya’ya hem sanayinin hem de nüfusun göçünün artışı eğilimini daha da güçlendirmiştir.

Trakya’nın yaşadığı çevresel sorunlara ek olarak, küresel ısınma ve kuraklık organik yaşamı tehdit eden bir gelişme olarak daha da belirginleşmiştir.

Beşinci sempozyum,  ek olarak bu konuları da kapsamına almıştır.

Sempozyumda, 2023’te Cumhuriyetin 100. Yılı dolması nedeniyle Trakya’nın sosyo – ekonomik, kültürel, tarihsel birikimini ve önemini konu alan oturumlara da yer verilecektir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi ve Sempozyumda Sunulması

Sempozyum kapsamına giren tüm bildiriler, Sempozyum Bilim Kurulu içinde oluşturulacak Değerlendirme Kurulları tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonrasında kurullarca uygun görülenler Sempozyum oturumlarında sunulacaktır. Sempozyumda sunulmayacak bildiriler, Sempozyum Bildiriler Kitabında (elektronik ve basılı) yer alacak ve sempozyum süresince “poster” bildiri olarak sunulacaktır. Değerlendirme Kurulları bildirileri, tam metin üzerinden değerlendirecektir.

Bildirilerin 15 word.doc sayfasını geçmemesi önerilir.

Bildiri Başlıklarının ve Konusunun Gönderilmesi için son Tarih 15 Ağustos 2023’dür. Bildiri özetlerinin 250 kelimeyi geçmemesi önerilir.

Bildirilerin Gönderilmesi için son tarih 15 Eylül 2023’tür.

Bildiri Konuları

Sempozyum kapsamına giren tüm konularda bildiri verilebilir. Bildirilerin sempozyumda Tarım, Orman, Su, Sanayi, Enerji v.b. sektör bazlı planlanmış oturumlarda ve Çevre Sorunları ve Çevre Mücadelesi ve Kent ve Kentleşme Sorunları ve Çözüm Önerileri oturumlarında sunulması tasarlanmaktadır.

Ayrıntılı bir konu ve alt konu sınıflandırılması yapmak yerine önceki dört sempozyuma sunulan bildirilerin listesi EK 1’de sunulmuştur.

Bu sempozyumda:

Trakya, Nüfus ve Göç başlığı altında 6 Şubat depreminin ve özellikle İstanbul’daki deprem beklentisinin tetikleyebileceği Sanayi ve nüfus göçünün de tartışılması,

Süreç içinde verilen hukuksal mücadelelerin,

pandemi sürecinin daha da görünür kıldığı Halk Sağlığı sorunlarının da oturumlarda yer bulması amaçlanmaktadır.

Trakya bölge ve çevre planlarının bitiş tarihi 2023 sonudur. Bu nedenle yaşanan süreçte planlananları ve gerçekleşenleri karşılaştıran analizlerin yapıldığı bildirilerin ve 2024 ve sonrasına ilişkin hedeflerin ve temel parametrelerinin tartışıldığı bildirilerin sunulması temel amaçlardan biridir. Bu analizlerin yapılması ve 2024 sonrasına ilişkin hedeflerin paylaşılması ilgili kuruluştan (Trakya Kalkınma Ajansı) temel beklentimizdir. Yaşanan sürecin eleştirel analizini ve geleceğe ilişkin temel parametreleri içeren bildiriler, akademisyenlerimiz ve uzmanlarımızdan da beklenmektedir.

Sempozyumda, meslek odalarımızın, kent konseylerimizin, gönüllü kuruluşlarımızın deneyimlerini sundukları oturumlar yer alacaktır. Fakat ilgili kurumlarımız da deneyimlerini özetledikleri ve taleplerini sıraladıkları bildirileri yazılı olarak da gönderebilirler.

İletişim Bilgileri

Bildiriler –  başlıkları ve özetleri dahil - sempozyumedirne [at] mmo.org.tr e – posta adresine gönderilebilir.

Bilim insanlarımızın, uzmanlarımızın, gönüllülerimizin, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın sempozyuma sahip çıkacağına, bildirileri, analizleri ve değerlendirmeleri ile bilimin aydınlığını tüm Trakya’ya bir kez daha taşıyacağına ve yeni bir kamusal belgeyi bir kez daha topluma sunacağımıza tüm içtenliğimizle inanıyoruz.