TRAKYA'DA SANAYİLEŞME VE ÇEVRE SEMPOZYUMU III

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 08 Ekim 1999 Cuma - 15:00 - 09 Ekim 1999 Cumartesi - 15:00
Yer: EDİRNE

SONUÇ BİLDİRGESİ

1994‘te başlayan ve günümüze kadar sürdürülen çalışmaların ürünü olan Trakya‘da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumları‘nın dördüncüsü yapılmayacaktır". Olumsuz gibi görünen bu açıklama aslında basit bir gerçeği ifade ediyordu: Yapılan Sempozyumlar amacına ulaşmıştı. Çünkü; I. Sempozyumda, Sempozyum konusu aşağıdaki biçimde duyurulmuştu:
"Trakya‘da yaşanmaya başlayan
1) Çarpık sanayileşmeyi,
2) Tarımsal alanların tahribini,
3) Çarpık kentleşmeyi,
4) Nüfus artışını ve göçünü,
5) Çevrenin kirletilmesini
konu edinir."
Amaç ise: "Sempozyum, Trakya‘da girilen sanayileşme sürecinin hemen başlarında:
1) Çarpık sanayileşme olarak tanımlanan genel sürecin yaşanmaması için alınması gereken önlemleri netleştirmeyi;
2) Uzman kişi ve kuruluşların bu netleştirme sürecine katılmalarını;
3) Trakya‘nın genel bir ekonomik envanterinin yapılmasını;
4) Trakya‘nın geleceğine ilişkin projeksiyonlarda bulunulmasını;
5) Yaşanmakta olan ve yaşanacak olan bu sürece ilişkin olarak karar verme durumunda olan tüm kurumların uyarılmasını ve bilgilendirilmesini;
6) Halkın yaşanan sürece ilişkin bilgilendirilmesini;
7) Üniversite ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere sürece olumlu yönde müdahale edebilecek tüm örgütlerle işbirliği koşullarının geliştirilmesini amaçlar." biçiminde ifade edilmişti.
Yapılan üç sempozyum sonunda üçüncüsü ile birlikte toplam 1200 sayfayı geçen ve Trakya için tartışmasız bir başvuru kitabı niteliğini kazanan Bildiri Kitapları oluştu. Sempozyumların Danışmanlar Kurulu kendi içinde süreklilik kazandı ve uzmanlar arasında kendiliğinden bir koordinasyon merkezi işlevini gördü.
Halkın ve sivil toplum örgütlerinin konu üzerine duyarlılığı arttı; bu duyarlılık yer yer günlük yaşama müdahale eden etkinliklere, eylemlere, toplu dava açmalara dönüştü.
III. Sempozyumun Trakya‘daki üç ilin valilikleri başta olmak üzere, ilgili birçok kuruluşun desteği ile yapıldı ve muhtemelen en geniş destekleyen kuruluş listesine sahip oldu.
Sempozyum açılışında Çevre Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi arasında Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı Protokolü imzalandı.
Ve Sempozyum konuları ile ilgili olarak Trakyadaki tüm toplantılarda çözüm olarak öne sürülen Bölgesel Plan konusunda kalıcı bir organizasyonun adımları atıldı. Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce Edirne Şubemize gönderilen yazı aşağıdaki cümleleri içeriyordu: "Trakya Üniversitesi Senatosunca 23 Haziran 1999 tarihinde Trakya Bölgesel Plan Eşgüdüm Uygulama Araştırma Merkezi kurulmuştur. Merkezin amacı, bölgesel çevre eylem planı hazırlamak, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illeri) sektörel envanterini çıkarmak, bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik durumunu tespit etmek, bölgesel plan hazırlanmasına katkısı olacak kişi kurum kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlayacak önerilerde bulunmaktır.
Yönetmelik gereği Merkezin Danışma Kurulunda temsil edilmek üzere bir üye belirlenmesini takdirlerinize sunarım...."
Makina Mühendisleri Odası olarak, görevini yapmış ve amaçlarına ulaşmış bir örgüt olarak artık rahatlıkla ve gururla söyleyebiliyoruz: Trakya‘da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumlarının dördüncüsü olmayacak. Bir süreç; hazırlık, ikna etme ve organize olma süreci bitti. Şimdi yeni bir süreç başlıyor: Bölgesel Plan hazırlama ve uygulama süreci. Kimsenin şüphesi olmasın Makina Mühendisleri Odası‘nın küçük ama etkin bir şubesi olarak Edirne Şubesi, bu süreçte de üzerine düşenleri yerine getirecek. Yani sözlerimizden hiç kimse "yapabileceğimiz her şey bitti, köşemize çekiliyoruz" anlamını çıkarmasın; bu konuda her şey şimdi başlıyor.