III. KALİTE SEMPOZYUMU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 06 Haziran 2003 Cuma - 15:15 - 07 Haziran 2003 Cumartesi - 15:15
Yer: BURSA

SONUÇ BİLDİRGESİ

Avrupa birliği pazarında malların serbest dolaşımını ilgilendiren temel politikalar Avrupa Kalite Politikası olarak uygulanmaktadır. Bu politika kapsamında iç pazarda da dünya piyasalarıyla rekabet edebilecek güvenirlikte ve kalitede ürün sağlamak zorunluluğu vardır. Özellikle malların küresel dolaşımı söz konusudur. Ancak bunu AR-GE ve emek için söylemek söz konusu değildir.

Türkiye AB teknik mevzuatına uyum çabalarını sürdürürken çeşitli düzenlemelerin çıkarılması ve uygulanması konusunda istenen performansa henüz ulaşamamıştır. İlgili Teknik Mevzuatın sanayinin bilgisine sunulması, yaygınlaştırılması, tartışılması, uygulamanın kolaylaştırılması ve hızlandırılması aşamalarında sorunlar yaşanmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Bursa Şube yürütücülüğünde 6-7 Haziran 2003 tarihlerinde Bursa‘da üçüncüsünü gerçekleştirdiği Kalite Sempozyumu‘nda ana tema "Türkiye AB ilişkileri kapsamında sanayileşme içeriğinde kalite politikaları"dır. Bu etkinlik aynı zamanda Türkiye‘de çok yoğun biçimde sürdürülen kalite konusundaki çalışmaların gerçeği yakalamasına dönük bir yön göstermedir. Türkiye AB teknik mevzuatına dönüşümünü hedeflerken rasyonel olmak zorundadır. Yeni projelerin üretilmesi zorunludur. Avrupa‘da kalite konusunda yapılan hatalar Türkiye‘de tekrarlanmamalı onların tanımlarıyla zaman tekrar yitirilmemelidir. Bu bağlamda meslektaşlarımızın, öğrencilerimiz ve ilgili kurum kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik sırasında, 5 oturumda sunulan 20 bildiri ve düzenlenen "Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı kapsamında KOBİ‘lerde CE Uygulamaları Sorunlar ve Çözümler"konulu panelle sektörün sorunları tartışılmış ve çözüm önerileri ortaya konulmuştur.

Bu Sempozyumda sunulan bildiriler yapılan tartışmalar ve panel sonucunda kamuoyuna duyurulmak üzere aşağıdaki tespit ve öneriler yapılmıştır.

· Türkiye‘de kalite alanında yer alan ve bunlarla ilişkili çeşitli kurum ve kuruluşların tarihsel konumlarının irdelenerek; geleceğe taşınması, işlevlerinin tartışılması gibi önemli bir süreçteyiz. Bu noktada 1970‘ lerden bu yana yitirilen 25 yılın dikkate alınmasının önemine işaret ediyoruz. Ayrıca 2000‘ lerde geleceğe dönük oluşturulan söz konusu stratejilerde bu alandaki tüm kurum ve kuruluşların (TMMOB, TÜBİTAK, TSE, MPM , KOSGEB, TÜRKAK vb.) ve burada sayılmayan kalite , tüketici dernekleri ve benzeri örgütlerin sürece ortak edilmesi ve düzenli işbirliğinin sürdürülmesini vurguluyoruz. Bu bağlamda sorunların aşılmasında kurumsal işbirliği sağlanması önem taşımaktadır, özellikle KOBİ‘lerin teknik mevzuata uyumu kapsamında, bütün kurum ve kuruluşlar çalışmalarda yer almalıdırlar.

· TMMOB Makina Mühendisleri Odası bu süreçte üzerine düşeni yapmaya çalışmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa Şubelerinde; Makinalarda, Basit Basınçlı Kaplarda, Gaz Yakan Cihalarda, Sıvı ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanlarında, Asansörlerde, Basınçlı Ekipmanlarda CE işaretlemesi uygulama rehberi hazırlıkları sürdürülmektedir. Ayrıca Bakanlığa Onaylanmış Kuruluş başvurumuz yapılmıştır. Oda çalışanlarımız bu kapsamda eğitimden geçirilmektedir.

· Kalite çalışmalarının Türkiye‘de laboratuar, AR-GE, eğitim vb. alanlarında alt yapıyı güçlendirmesi; özellikle eğitim alanında "İnsan yetiştirme düzeni" üzerinde durması; ilköğretimden üniversiteye, hatta üniversite sonrasında eğitimde kaliteyi somut programlarla hedeflemesi gerekmektedir. KOBİ ‘lere laboratuar desteği nasıl sağlanacaktır? İşletme düzeyinde ya da merkezi laboratuar yapıları nasıl işleyecektir? Mevcut altyapıda sürdürülen uygulamanın kalitesi nedir? Çünkü Kaliteli yaşam düzeyi ölçüm düzeyinin niteliğine bağlıdır.

· Önemli noktalardan bir tanesinin de piyasa gözetimi ve denetimi olduğu vurgulanmış, ülkemizde de birçok alanda yeterli denetimin söz konusu olmadığının dikkate alınarak kamu kurumu niteliği taşıyan bağımsız denetim kurumlarının da yer almasının öneminin kavraması gerektiği ifade edilmiştir Kalite konusunda da denetimi ve gözetimi sağlayabilmek için özellikle denetim alanında Türkiye‘nin bugünkü sürecinde belgelendirme, laboratuar, test, danışma, onaylanmış kuruluş, eğitim vb. kapsamda pek çok yabancı ve yerli kuruluşlardan oluşan yapılanmanın da olacağını bilerek; "yeni" ulusal yararı hedefleyen bir model oluşturmasının gerekliliği değerlendirilmiştir.

· TMMOB ve TMMOB Makina Mühendisleri Odasının sürece katılması, bu alanda işlev yüklenmesi doğru bir yaklaşım olacağı değerlendirilerek, 18 Şubesi, 200‘ ü aşkın çalışanıyla ülke düzeyinde yıllardır sanayiye meslek alanında eğitimler veren, belge veren ölçümler yapan, kamusal niteliği olan MMO‘nun bu süreçte yeterince algılanmadığı belirtilmiş ve MMO‘nun potansiyelinin dikkate alınmasıyla, ulusal ölçekte önemli derecede yarar sağlanabileceği ifade edilmiştir.

· Yoğun zaman, emek ve para içeren kalite çalışmaları sonucunda pratikte elde ettiğimiz değeri, ölçümlerle vardığımız sonuçları titizlikle irdelemek zorundayız. Sanayiye dönük gerçekçi politikaları üretip önermek zorundayız. Bu politikalar tasarım, üretim, dağıtım, pazarlama vb. her aşamada kurgulanmalıdır. Ülkemizin buna gereksinimi vardır.

· Ülkemizde tüketicilerin örgütlenmesi, mevcut tüketici örgütlerinin güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi de hedeflenmesi gereken önemli bir projedir. Sonuçta dünya ölçeğindeki üreticiler yani mal dolaşımı tüketicilerden de onay almak zorundadır. O nedenle örgütlü tüketicilere sahip bir ülke kendi çıkarlarını daha rasyonel değerlendirme olanağına sahip olabilir. Bu noktada da meslek odalarına ve benzeri örgütlere yine büyük görevler düşmektedir.

· Ülkemizde çok sözü edilen KOBİ‘lere dönük kalite politikaları verimliliğe yeni proje üretimine, yaratıcı insan yetiştirmeye ne derece yöneliktir? Özellikle yoğun kalite faaliyetleri sonucunda mevcut uygulamanın en azından bu aşamada sorgulanması gerekmektedir. Yine KOBİ‘lere yönelik teşviklerin ve hedefine ulaşan kaynak aktarımlarının planlanması uygun olacaktır. Halen KOBİ‘lere ilişkin sürdürülen politikaların yetersiz olduğu vurgulanarak, kararlı ve günün şartlarını yansıtan yeni politikaların hayata geçirilmesi gerekliliği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; Sempozyumda dile getirilen gerçekler ışığında yeni projelerin, yeni yapılanmaların mevcut kurum ve kuruluşların ortak çaba içerisine sokarak; müşteri yararını aşarak 2000‘lerden öteye yurttaş yararına genel hedeflere dönüşmesini diliyoruz. İşletmeler bazında elde edilen başarıların ülke düzeyinde başarılara dönüşmesinin hedeflenmesini istiyoruz. Kalitenin şablonları belirlenmiş; durumu şablonlara uyarlama şeklindeki ezberci politikalardan ayrılmasını; üretken, yaratıcı tasarıma ve tüketicilerin yararına; ülkemiz yararına kullanılan değeri yaratmak olarak algılanmasını öneriyoruz. Bu süreçte TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak 1954‘ ten bu yana kalite çalışmalarını sürdürdüğümüzü, kalite belgesi verdiğimizi, bu gün de bu alanda etkin biçimde yer aldığımızı vurgularken önümüzdeki süreçte de sorumluluğumuzun bilinciyle üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Sempozyum Düzenleme Kurulu