II. KALİTE SEMOZYUMU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 15 Haziran 2001 Cuma - 15:15 - 16 Haziran 2001 Cumartesi - 15:15
Yer: BURSA

SONUÇ BİLDİRGESİ

Ülkemizin gündeminde çok sık yer almaya başlayan kalite kavramı sanayi kuruluşları başta olmak üzere, toplumsal yaşamın tüm kurumlarının ilgisini çekerek adeta moda haline gelmiştir. Özellikle sanayide yer alan kuruluşlar kalite ile ilgili yoğun çalışmalar yapmaktadırlar. Uluslararası düzeyde yapılan yarışmalarda birkaç firmanın derece elde etmesi, Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde ve uluslar arası ticarette oluşturulması zorunlu hale gelen kalite güvence sistemleri, KALİTE sözcüğüne adeta sihirli bir hava katmaktadır. Bu bağlamda ülkemizin eğitim ve sağlık kurumları başta olmak üzere, güvenlik ve adalet teşkilatları da kalite güvence sistem belgesi alabilmek için gayret içine girmişlerdir.

Kalitenin, müşteri memnuniyetini sağlamada ürün veya hizmete ait soyut bir yarar olduğu bu soyut yararı elde etmek için somut girdilerin sağlanmış olmasının zorunluluğundan yola çıkarak, "Kalite Nereye?" diye sormanın zamanı geldiği düşüncesiyle bu sempozyumu düzenliyoruz. Amacımız kalite konusundaki çabaların sadece sertifika sahibi olmaktan çıkarılıp, ülkemizin her alanda yaşam kalitesini yükseltmeyi sağlamaktadır. Bu sempozyumda kalitenin erdemlerini öven söylemlerden çok, bugüne kadar yapılan uygulama yanlışlarından nasıl kaçınılması gerektiği ve bundan sonraki çabaların neler olacağı tartışılacaktır. Çünkü, kalite konusunda son yıllarda yapılan sempozyum ve kongreler, genel anlamda, birbirini tekrarlayan etkinlikler olmaktan kendini kurtaramamıştır.

Yukarıda kısaca belirtmeye çalıştığımız amaca yönelik olarak bu konuda bilgi ve deneyim sahibi tüm üye ve uzmanlara ulaşmayı ve onların katkı ve katılımlarını sağlamayı arzu etmekteyiz.

BİLDİRİ KONULARI

Ulusal Kalite, Kurumsallaşması ve Yasal Süreçler

· Kalite Disiplinde Hizmet Veren Kurum, Kuruluş ve Organizasyonların (Kamu ve/veya Özel) Ulusal Kalite Kurumlaşması ve Yasal Süreçlerdeki Etkileri ve Yerleri

 

· Kurumsal Yapılanma Sürecinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)‘ın Ulusal Kalite Yapılanmasındaki Yeri ve Etkileri

Yeni Dünya Düzeninde Kalite

· AB ile Uyumu Süreci, Yasal Zorunluluklar ve Sorunlar

 

· Bölgesel Oluşumlar ve Kalite

 

· Ulusal Kalite Yapılanmasına ve Uygulamalarına Uluslar Arası Değişimlerin ve /veya Gelişmelerin Etkileri (WTO-Dünya Ticaret Örgütü, GATS-Hizmet Ticareti Genel Antlaşması, Vb.)

 

· Uluslar Arası Akreditasyon Düzenlemeleri ve Ulusal Yapılanmaya Etkileri

Kalite Yönetim Sistemleri

· Sistem Belgelemede Maliyetler, Sorunlar ve Beklentiler

 

· Kalite Süreci İçinde Sanayi Üretiminde ve İşverenlerde Başkalaşımlar

 

· ISO 9000 Standartları ile Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin Çatışması

 

· Kalite Yönetim Sistemleri ve Çevre Yönetimi

 

· Kalite Yönetim Sistemleri ve İşçi Sağlığı İş Güvenliği

Kalite Alanında Eğitim

· Örgün Eğitimde Kalite ile İlgili Eğitimler ve Önemi

 

· Yaygın Eğitimde Kalite ile İlgili Eğitimler ve Önemi

 

· Halk Eğitiminde Kalite ile İlgili Eğitimler ve Önemi

 

· Kalite Sistem Uygulamalarında Meslek İçi Eğitiminin Önemi, Gerekliliği, Personel Belgelendirme İşlemleri, Meslek Odalarından Bu Kapsamdaki Beklentiler

 

· Bir Uzmanlık Alanı Olarak Kalite Mühendisliği Kavramı

Toplumsal Kalite ya da Yaşam Kalitesi

· Tüketicilerin Kalite Algılaması

 

· Yerel Yönetimlerde Kalite Politikaları

 

· Kalite Güvence Yöneticisinin Kalitesi

 

· Kalite ve Çevre

 

· Emek Süreçlerinde Kalite

Sendikalar ve Kalite

ILO Standartları ve Kalite