ASANSÖR SEMPOZYUMU 2010

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 21 Mayıs 2010 Cuma - 12:00 - 23 Mayıs 2010 Pazar - 21:00
Yer: İZMİR

TMMOB Elektrik ve Makina Mühendisleri Odaları asansör alanında seminer, sempozyum ve kongre çalışmalarını 1993 yılından itibaren İzmir‘de Asansör Semineri ve Sempozyumu, İstanbul‘da İletim Makinaları Kongre ve Sergisi etkinlikleri ile başlatmıştır.

21-23 Mayıs 2008 tarihlerinde İzmir‘de Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası birlikte her iki meslek disiplinini ilgilendiren bu alandaki çalışmalarını ortaklaştırarak Asansör Sempozyumu 2008 etkinliğini düzenlemişlerdir.

Ülkemiz kent merkezlerinde hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak gelişen dikey yapılaşma, asansör ve yürüyen merdiven sektörünü de doğrudan etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak güvenlik, konfor, verimlilik ve ekonomiklik gibi faktörler ön plana çıkmaktadır. Asansör ve yürüyen merdiven sektörü, bu sürece ayak uydurabilmek için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemek ve uygulamak zorundadır. Sektörde üretilen ürün ve hizmetin kalitesinin artırılması için eğitilmiş, nitelikli personele ihtiyaç duyulmakta, hem enerji verimliliği hem de uygun teknolojilerin kullanılması için mühendis istihdamı büyük önem taşımaktadır.

Asansör ve yürüyen merdiven sektöründe standartlara uygun güvenli üretim yapılması, haksız rekabet koşullarının önüne geçilmesi, kamu güvenliği açısından piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları ve periyodik kontrol çalışmalarının sağlıklı ve yaygın bir şekilde yürütülmesi, asansörlerin tesisinden sonraki işletme ve bakım süreçlerinin düzenlenmesi ve kullanıcılara güvenli asansörlerin sunulabilmesi için etkin koordinasyon zeminleri yaratılmalıdır.

Odalarımız; bu tespitlerden hareketle, sektörü oluşturan firmalar, ilgili bakanlıklar, sektörel dernekler, akademisyenler, meslek odaları ve bu alanda görev yapan mühendis ve teknik elemanların ortak platformu olan Asansör Sempozyumu 2010‘u 21-23 Mayıs 2010 tarihlerinde İzmir‘de düzenleyecektir.

Asansör Sempozyumu 2010‘da belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için asansör ve yürüyen merdiven sektöründeki tüm kişi, kurum ve kuruluşları Sempozyuma katılmaya, katkı ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.

ANA TEMA - Asansörlerde Enerji Verimliliği

Uzun yıllardır fosil yakıtları üzerinden elde edilen enerjinin kullanımının birçok alanda hızla artması bir yandan küresel ısınma yoluyla ekolojik dengenin bozulmasına yol açmış, diğer yandan bu enerji kaynaklarının bir gün tükeneceği gerçeğiyle enerjinin etkin olarak kullanılması yönünde araştırma ve geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. KYOTO Protokolü ile başlayan süreçte ise enerjinin etkin kullanımı için oluşturulan mevzuatların tüm ülkelerce kendi iç mevzuatlarına uyumlaştırılması ile hayatımızın her alanında enerjinin etkin ve verimli kullanımına yönelik unsurları karşımıza çıkarmıştır. Bu konuda Avrupa Birliği üye ülkeleri, toplam enerji tüketiminin önemli bir parçası olan konut, ticari, hizmet binalardaki enerji tüketim ve CO2 emisyon miktarını her ülkenin kendi belirleyeceği metodlarla binaların enerji tüketimleri ve CO2 emisyon miktarına göre sertifikalandırılması ve bu sertifikalandırma süreci ile binaların enerji tüketimini yenilenebilir ve yeni enerji teknolojileri kullanarak düşürülmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede ülkemizde 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği binaların enerji tüketimine göre sınıflandırılmasını amaçlamaktadır. Asansörlerde bu sınıflandırma içinde yer almakta olup sektörün önünde önemli ve güncel bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle Sempozyum Yürütme Kurulumuz bu sempozyumun ana temasını "Asansörlerde Enerji Verimliliği" olarak belirlemiş olup bu konuda asansör ve asansör ekipmanlarının enerji performansları ile ilgili teorik, uygulamalı araştırmaların sunulması, yasal mevzuatın, yöntemlerin değerlendirilmesi ve tartışılması için tüm bilim insanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve bu alanda hizmet üreten üyelerimizi katkı koymaya davet ediyoruz.

BİLDİRİ KONULARI

 • Sistem Güvenliği
 • Enerji Verimliliği
 • Kumanda ve Kontrol Sistemleri
 • Kullanıcı Güvenliği ve Kullanıcı Bilinci
 • Bakım, Koruyucu Bakım ve Arıza İzleme Sistemleri
 • Asansörlerin Tasarımı ve Projelendirilmesi
 • Periyodik Kontroller
 • Asansörlerde Belgelendirme
 • Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çalışmaları
 • Asansör Yönetmeliği ve Uygulamaları
 • Mevcut Asansörlerin İyileştirilmesi (Modernizasyon, verimlilik, güvenlik ve haberleşme)
 • Makina Emniyeti Yönetmeliği Kapsamında Kaldırma Sistemleri
 • Acil Durumlar ve Özel Kullanım Amaçlı Asansörler (Yangın, deprem, engelli vb.)
 • Teknik Personel Eğitimi
 • Asansör Mühendisliği
 • Asansörlerde Kalite Yönetimi
 • Asansör ve Çevre
 • Asansörlerde İş Güvenliği
 • Asansör Kazaları ve Denetimsizlik
 • Asansör Teknolojileri
 • Asansör Sektöründeki Üyelerimizin Hak ve Sorumlulukları
 • Yürüyen Merdivenler/Yolcu Bantları