MUĞLA ENERJİ VERİMLİLİĞİ GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİRLDİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Denizli Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

24 Kasım 2008

Muğla İl Temsilciliğimiz, Elektrik Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği ve Muğla Belediyesince oluşturulan Muğla Enerji Verimliliği Platformu (MEVEP) 'nun düzenlediği "Muğla Enerji Verimliliği Günleri" 10-11/Ekim/2008 tarihlerinde Konakaltı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı.

Muğla İl Temsilciliğimiz, Elektrik Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği ve Muğla Belediyesince oluşturulan Muğla Enerji Verimliliği Platformu (MEVEP) ‘nun düzenlediği "Muğla Enerji Verimliliği Günleri" 10-11/Ekim/2008 tarihlerinde Konakaltı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı.  

 10 - 11 EKİM 2008 Muğla Enerji Verimliliği Günleri Sonuç Bildirgesi Enerji verimliliği; tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesidir. MEVEP (Muğla Enerji Verimliliği Platformu) Muğla Belediyesi, Makina Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği ve Elektrik Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliğinin birlikte çalışmaları neticesinde Kurulmuş bir platformdur.
Platformun amacı doğrultusunda yapılan bu etkinliğimizle bilginin Muğla halkına, öğrencilerimize, Sivil Toplum Örgütlerine, kamuya anlatılmasını amaç edinmiştir. Enerji, hayatımızın her yönünü etkilemektedir: bize ışık, ısı, ulaşım ve diğer araçlar için kaynak sağlar. Ancak, bugün, enerji tedarikimizin güvenliği ve fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin, çevre üzerindeki etkisi konularını her zaman olduğundan daha fazla düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz. Artık hepimiz enerjinin üretim ve tüketim şeklini değiştirmeye başlamadığımız takdirde geri dönüşü olmayan bir çevre kriziyle karşı karşıya olduğumuzu anlamış bulunmaktayız. Bunun anlamı, gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarını çok daha fazla kullanmamız ve enerji verimliliğine daha fazla odaklanmamız gerektiğidir. Ancak, enerjinin akıllıca kullanılması konusunda mesajın yayılması için daha işin başındayız ve yapacak çok işimiz var. Hem tüketicilerin hem de sosyal alanda söz sahibi olan kişilerin, sürdürülebilir enerji üretimi ve kullanımı konusunda ikna edilmeleri gerekmektedir. Hedeflerimize varmak için birey, toplum, sanayi temsilcileri veya yetkili kamu kuruluşları olarak herkesin bu çabaya katılması gerekmektedir. Enerjinin kapsamını değiştirme yolunda yapılacak olan en küçük katkı dahi önemsiz olmayacaktır. Aynı hedefe bakan farklı meslek gruplarının bilgi paylaşımının arttırılması gerekmektedir. Projelerin ortak hazırlanması ve ortak paydada buluşulması zorunludur. Bireyler, güneşin, bol olduğu ilimizde enerji kaynağı olarak hayatımıza ne kadar çok girmesi gerektiğinin farkında olmalıdır. Uygulamalarının düşük maliyetlerde yapılabilmesini sağlamak ise başta yetkili kamu kuruluşları olmak üzere herkesin görevidir. Enerji Verimliliği, herkesin bilinçaltında yer edene kadar güncel tutulmalıdır. Bu konu ile ilgili somut örnekler ve uygulamalar olması için tüm bireylere görevler düşmektedir. Enerjimizi geleceğe saklamalıyız. Bu gönüllülüğü ve öncülüğü getirmektedir.