Şube Tarihçesi

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Bursa Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Bursa ilinde çalışmalarına 1970 yılında, Bursa İl Temsilciliği olarak "Atatürk Cd. Sami Şehbenderler Apt. No.69/9 BURSA" adresinde; Bursa, Balıkesir, Çanakkale illerini kapsayarak başlamıştır. İlk İl Temsilcisi olarak YSE İkinci Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Hasan AKAÇİN, vekiller olarak Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan İlker YEĞİN ile YSE 2. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Hüseyin BAŞ atanmıştır.

1975 yılında yapılan Oda Genel Kurulu'nda Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik illerini kapsayan MMO Bursa Bölge Temsilciliği kurulması kararı alınmasının ardından; Nisan 1975'te DSİ 1. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Nevin ÇAVLİN, Yılmaz ULUSEMRE ve A. Vedat SONER'den oluşan Girişimci Yürütme Kurulu atanmıştır. Girişimci Yürütme Kurulu 1 ay içinde Genel Kurulu toplayarak, MMO Bursa Bölge Temsilciliği seçimlerini gerçekleştirmiştir.

MMO Bursa Bölge Temsilciliği 1. Genel Kurul'un ardından 1975 yılında "Tahtakale Veziri Caddesi. Kent İşhanı, K:5 Merkez BURSA"; 1977 yılında "Atatürk Cad. Kent Pasajı Yanı; Kent Apt., Kat 4 BURSA"; 20 Kasım 1978'de TMMOB'ye bağlı Oda birimleri ve temsilcilikler ile ortak bir yerde görev yürütmek amacıyla ile "Hacılar Mah., Eceler Sk., Beysel İşhanı BURSA" adresine taşınmıştır. 1984 yılından sonra ortak yerden ayrılan TMMOB'ye bağlı Oda birimleri ve temsilciliklerinin bürolarını, TMMOB Lokali'ne çevirerek çalışmalarını sürdüren MMO Bursa Şubesi; 23 Nisan 1991'de "Elmasbahçeler Mh., Sabunevi Sk., Mühendisler İşhanı / Osmangazi BURSA"; 19 Mayıs 2007'de "Barış Mh., İzmir Yolu, No:200, B Blok, Nilüfer / BURSA"; 01 Mart 2010 tarihinde itibaren ise  "Odunluk Mh. Kale Cd. No:20 A1 Kat:2-3 16130 Nilüfer / BURSA" adresinde bulunan BAOB Yerleşkesine taşınmıştır.

1981 yılına dek MMO birimlerinin toplantılarında alınan kararlar, toplantı tutanağı olarak imzalanarak Oda Merkezi'ne gönderilirken, 1981 yılından başlayarak noter onaylı karar defteri tutulmaya başlanmış ve alınan kararlar, karar defterlerine işlenerek imza altına alınmıştır.

Bölge Temsilciliklerin Şubeye dönüşmesi için gerekli olan 750 üye sayısına, MMO Bursa Bölge Temsilciliği 1983 yılında ulaşmış, 1981 yılı seçimlerinin ardından 1984 yılına dek TMMOB'ye bağlı odalar ve birimlerinin Genel Kurul yapmalarına izin verilmemesi ve çalışmalarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle, Şube'ye dönüşememiştir. 1984 yılında yapılan MMO Genel Kurulu'nda, dönemin koşulları göz önüne alınarak, Bölge Temsilciliklerin Şubeye dönüşmesi için gerekli üye sayısı 1500'e çıkarılmıştır. Bursa Bölge Temsilciliği, üye sayısının 1987 yılında 1500'e ulaşmasıyla, MMO Tüzüğü ve MMO Örgüt Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği gereği MMO Bursa Şubesi'ne; Yürütme Kurulu, seçilmiş yedek üyelerinin de katılımıyla Yönetim Kurulu'na dönüşmüştür. Yönetim Kurulu'nun 7 üyeye tamamlanması için, görevini sürdüren Yürütme Kurulu'nun önerisi ile biri boşalan yedek üyenin yerine olmak üzere, 2 kişi atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliği için, görüşü alınarak Oda Merkezine önerilen kişilerden biri atandıktan sonra, üyeliği kabul etmediğini belirterek, toplantılara katılmamıştır.

6235 sayılı TMMOB Yasası'nda 06.09.1983 günlü 85 sayılı KHK ile yapılan değişiklik ile 1984 yılından sonra Oda birimlerinin seçimleri 2 yılda bir yapılmaya başlamıştır.

27 - 28 Şubat 1988'de Ankara'da yapılan MMO 32. Genel Kurulu'nda alınan karar ile Bursa Şubesi'nin; Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik illerinden oluşan etkinlik alanına, Eskişehir ili de katılmıştır. 29 Şubat - 1 Mart 1992?de Ankara'da yapılan MMO 34. Genel Kurulu'nda alınan kararla Eskişehir İl Temsilciliği'ne Afyon, Bilecik ve Kütahya illeri bağlanarak; Eskişehir Bölge Temsilciliği düzeyine yükseltilmesi kararı alınmış ve 1 Ocak 1993 tarihinde Eskişehir Bölge Temsilciliği'nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 5 - 6 Mart 1994'te Ankara'da yapılan MMO 35. Genel Kurulu'nda Oda Tüzüğü ve Örgüt Görev, Kuruluş ve Yetki Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ile Bölge Temsilcilikleri kaldırılarak, üye sayısına bakılmaksızın tümü Şubeye dönüştürülmüştür. İstanbul Şubesi'ne bağlı olarak görev yapan Yalova İlçe Temsilciliği, Yalova'nın İl olmasının ardından; Yalova İl Temsilciliği olarak, Oda Yönetim Kurulu'nun 16.10.1995 günlü ve 718 sayılı kararı ile Bursa Şubesi etkinlik alanına katılmıştır.

Şubemiz 1987 yılında "Tekstil ve Makina Dergisi" ile 1991 yılında "Endüstri Mühendisliği Dergisi"nin, yayın yaşamına başlamasını sağlamıştır. Tekstil ve Makina Dergisi'nin adı 1991 yılında "Tekstil ve Mühendis" olarak değiştirilmiş ve Mayıs 1992'de yapılan TMMOB 32. Genel Kurulu?nda alınan karar uyarınca TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası'nın kurulması ile 1993 yılı başında, bu Odaya devredilmiştir. Endüstri Mühendisliği Dergisi 2. yılından sonra yayın yaşamını, Ankara?da sürdürmektedir. 1990 yılından bu güne dek iki aylık dönemlerle Şube Bültenini yayımlanması sürdürülmektedir.

Dönemsel olarak pek çok etkinliğe imza atan MMO Bursa Şubesi ulusal ve uluslararası düzeyde "Tekstil Sempozyum ve Fuarları" yanı sıra, geleneksel olarak sürdürdüğü "Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu"nun XI. sini 2009 yılında gerçekleştirmiştir. Ayrıca Kalite alanında 2003 yılına dek 3 adet "Kalite Sempozyumu" düzenlemiştir.

Şubemizin demokratik ve bağımsız bir Türkiye için, çalışmalarına kuruluşundan bu yana destek veren, tüm yönetim kurulu üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

1970 yılından bu yana görev yapan il temsilcileri, yürütme ve yönetim kurulları aşağıda yer almaktadır.

 
BURSA İL TEMSİLCİLİĞİ
İl Temsilcisi    Hasan AKAÇİN 1970 - 1975
      
Temsilci Vekili    * İlker YEĞİN 1970 - 1975
     * Hüseyin BAŞ 1970 - 1972
     Etem ERBAY 1972 - 1975
      
BURSA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
      
GİRİŞİMCİ YÜRÜTME KURULU: NİSAN1975    
Girişimci Başkan    Nevin ÇAVLİN
Girişimci Sekreter Üye    Yılmaz ULUSEMRE
Girişimci Sayman Üye    A. Vedat SONER
      
1. DÖNEM:1975
Başkan    Nevin ÇAVLİN 05.05.1975 - 24.01.1976
      
Sekreter Üye    Yılmaz ULUSEMRE 05.05.1975 - 23.07.1975
     A. Vedat SONER 23.07.1975 - 24.01.1976
      
Sayman Üye    A. Vedat SONER 05.05.1975 - 23.07.1975
     Selçuk SÜMER 11.10.1975 - 24.01.1976
      
2. DÖNEM: 1976     
Başkan    Halil KÜP 24.01.1976 - 23.01.1977
      
Sekreter Üye    Nevin ÇAVLİN 24.01.1976 - 23.01.1977
      
Sayman Üye    Mustafa ELLİBEŞOĞLU 24.01.1976 - 01.06.1976
     Akdeniz HİÇSÖNMEZ 01.06.1976 - 23.01.1977
      
3. DÖNEM: 1977     
Başkan    İbrahim SOLAK 26.01.1977 - 22.01.1978
      
Sekreter Üye    Nevin ÇAVLİN 26.01.1977 - 22.01.1978
      
Sayman Üye    Selçuk SÜMER 26.01.1977 - 22.01.1978
      
4. DÖNEM: 1978     
Başkan    Kamer ÖZOĞUL 23.01.1978 - 24.01.1979
      
Sekreter Üye    Yusuf ÜNLER 23.01.1978 - 24.01.1979
      
Sayman Üye    Coşkun İRFAN 23.01.1978 - 01.11.1978
     Salim MENGÜÇ 01.11.1978 - 24.01.1979
      
5. DÖNEM: 1979     
Başkan    Necmi SÜLÜN 24.01.1979 - 28.01.1980
      
Sekreter Üye    Yusuf ÜNLER 24.01.1979 - 28.01.1980
      
Sayman Üye    Muhip YABAŞ 24.01.1979 - 28.01.1980
      
6. DÖNEM: 1980     
Başkan    Yusuf ÜNLER 28.01.1980 - 31.01.1981
      
Sekreter Üye    Ali Hikmet ÖZDEMİR 28.01.1980 - 31.01.1981
      
Sayman Üye    Emine TUNCEL 28.01.1980 - 31.01.1981
      
7. DÖNEM: 1981-1982-1983     
Başkan    Yusuf ÜNLER 31.01.1981 - 12.01.1984
      
Sekreter Üye    Emine TUNCEL 31.01.1981 - 05.01.1982
     Melih KARAKULAK 05.01.1982 - 12.01.1984
      
Sayman Üye    Yalçın GİRİŞKEN 31.01.1981 - 29.12.1981
     Emine TUNCEL 05.01.1982 - 12.10.1982
      
8. DÖNEM: 1984-1985     
Başkan    Yusuf ÜNLER 12.01.1984 - 31.01.1986
      
Sekreter Üye    Melih KARAKULAK 12.01.1984 - 23.01.1985
     Yunus PITIRLI 23.01.1985 - 31.01.1986
      
Sayman Üye    Yunus PITIRLI 12.01.1984 - 23.01.1985
     Necmi SÜLÜN 23.01.1985 - 31.01.1986
      
9. DÖNEM: 1986-1987     
Başkan    Yusuf ÜNLER 01.02.1986 - 16.12.1987
      
Sekreter Üye    Şerafettin ŞAHİN 01.02.1986 - 16.12.1987
      
Sayman Üye    Ahmet ATALAY 01.02.1986 - 16.12.1987
      
Yedek Üyeler    * İrfan İLHAN 01.02.1986 - 01.04.1987
     * Ercan KONUK 01.02.1986 - 17.12.1987
     * Ersan BEKDEMİR 01.02.1986 - 17.12.1987
      
BURSA ŞUBESİ
      
ŞUBEYE DÖNÜŞÜM:      
Başkan    Yusuf ÜNLER Başkan 17.12.1987 - 05.02.1988
      
Başkan Vekili    Ahmet ATALAY 17.12.1987 - 05.02.1988
      
Sekreter Üye    Şerafettin ŞAHİN 17.12.1987 - 05.02.1988
      
Sayman Üye    Ercan KONUK 17.12.1987 - 05.02.1988
      
Üye    Ersan BEKDEMİR 17.12.1987 - 05.02.1988
      
Atama Üyeler    * Alaaddin KÜÇÜKGÜLER 17.12.1987 - 05.02.1988
     (**) Gürhan AKDOĞAN
     (**) görüşü alınarak, atandıktan sonra, üyeliği kabul etmediğini belirterek, hiçbir toplantıya katılmamıştır.
      
      
1. DÖNEM: 1988-1989     
Başkan    Yusuf ÜNLER 05.02.1988 - 26.01.1990
      
Başkan Vekili    Ahmet ATALAY 05.02.1988 - 26.01.1990
      
Sekreter Üye    Şerafettin ŞAHİN 05.02.1988 - 07.06.1988
     Özcan ŞENİŞLER 28.03.1989 - 26.01.1990
      
Sayman Üye    Şaban ERYILMAZ 05.02.1988 - 21.02.1989
     Özcan ALTINAY 28.03.1989 - 26.01.1990
      
Üyeler    * Ercan KONUK 05.02.1988 - 26.01.1990
     * Alaeddin KÜÇÜKGÜLER 05.02.1988 - 26.01.1990
     * Özcan ŞENİŞLER 05.02.1988 - 07.06.1988
     Nuri BENLİ 07.06.1988 - 21.02.1989
     Sibel AKMANSOY 21.02.1989 - 26.01.1990
      
2. DÖNEM: 1990-1991     
Başkan    Yusuf ÜNLER 27.01.1990 - 01.02.1992
      
Başkan Vekili    Ahmet ATALAY 27.01.1990 - 14.02.1992
      
Sekreter Üye    Özcan ŞENİŞLER 27.01.1990 - 01.02.1992
      
Sayman Üye    Remzi ERİŞLER 27.01.1990 - 16.09.1991
     Gürhan AKDOĞAN 17.09.1991 - 01.02.1992
      
Üyeler    * Gürbüz YILMAZ 27.01.1990 - 01.02.1992
     * İrfan İLHAN 27.01.1990 - 01.02.1992
     * Gürhan AKDOĞAN 27.01.1990 - 17.09.1991
     Emre FİDAN Üye 27.12.1991 - 01.02.1992
      
3. DÖNEM: 1992-1993     
Başkan    Yusuf ÜNLER 02.02.1992 - 03.02.1994
      
Başkan Vekili    İrfan İLHAN 02.02.1992 - 02.03.1993
     Şerafettin ŞAHİN 02.03.1993 - 03.02.1994
      
Sekreter Üye    Gürhan AKDOĞAN 02.02.1992 - 03.02.1994
      
Sayman Üye    Ali Bülent SETBAŞ 02.02.1992 - 03.02.1994
      
Üyeler    * Ali Rahmi BEYRELİ 02.02.1992 - 03.02.1994
     * Şerafettin ŞAHİN 02.02.1992 - 02.03.1993
     Hayati KORKMAZ 02.03.1993 - 03.02.1994
     * Ziya ÖZEK 02.02.1992 - 23.06.1992
     M. Mete YAYOĞLU 23.06.1992 - 03.02.1994
      
4. DÖNEM: 1994-1995     
Başkan    Yusuf ÜNLER 04.02.1994 - 10.01.1996
      
Başkan Vekili    Gürhan AKDOĞAN 04.02.1994 - 10.01.1996
      
Sekreter Üye    Ali Bülent SETBAŞ 04.02.1994 - 10.01.1996
      
Sayman Üye    Hayati KORKMAZ 04.02.1994 - 10.01.1996
      
Üyeler    * M. Mete YAYOĞLU 04.02.1994 - 10.01.1996
     * Ali Rahmi BEYRELİ 04.02.1994 - 10.01.1996
     * Raif GÜNEY 04.02.1994 - 10.01.1996
      
5. DÖNEM: 1996-1997     
Başkan    Gürhan AKDOĞAN 11.01.1996 - 26.01.1998
      
Başkan Vekili    Özcan ŞENİŞLER 11.01.1996 - 26.01.1998
      
Sekreter Üye    Remzi ERİŞLER 11.01.1996 - 26.01.1998
      
Sayman Üye    Osman KARADEMİRLER 11.01.1996 - 26.01.1998
      
Üyeler    * Ömer ATALAY 11.01.1996 - 26.01.1998
     * Raif GÜNEY 11.01.1996 - 26.01.1998
     * Filiz GÜLER 11.01.1996 - 02.09.1997
     H. Eren KURAL 02.09.1997 - 26.01.1998
      
6. DÖNEM: 1998-1999     
Başkan    Gürhan AKDOĞAN 27.01.1998 - 26.01.2000
      
Başkan Vekili    Özcan ŞENİŞLER 27.01.1998 - 16.03.1999
     H. Eren KURAL 16.03.1999 - 26.01.2000
      
Sekreter Üye    Remzi ERİŞLER 27.01.1998 - 01.06.1999
     Cumhur SANRI 01.06.1999 - 26.01.2000
      
Sayman Üye    Cumhur SANRI 27.01.1998 - 01.06.1999
     A.Bülent SETBAŞ 01.06.1999 - 26.01.2000
      
Üyeler    * Raif GÜNEY 27.01.1998 - 26.01.2000
     * Ali Bülent SETBAŞ 27.01.1998 - 01.06.1999
     Remzi ERİŞLER 01.06.1999 - 26.01.2000
     * H. Eren KURAL 27.01.1998 - 16.03.1999
     Serdar ARKAN 16.03.1999 - 26.01.2000
      
7. DÖNEM: 2000-2001     
Başkan    Ömer ATALAY 27.01.2000 - 01.02.2002
      
Başkan Vekili    Yüksel ERDİ 27.01.2000 - 01.02.2002
      
Sekreter Üye    Muzaffer OVALIER 27.01.2000 - 01.02.2002
      
Sayman Üye    İbrahim MART 27.01.2000 - 01.02.2002
      
Üyeler    * Şerafettin ŞAHİN 27.01.2000 - 01.02.2002
     * Serbay CEYLAN 27.01.2000 - 01.02.2002
     * Engin MEYDAN 27.01.2000 - 01.02.2002
      
8. DÖNEM: 2002-2003     
Başkan    Ömer ATALAY 27.01.2002 - 23.08.2002
     Yüksel ERDİ 27.08.2002 - 31.12.2004
     Remzi ERİŞLER 06.01.2004 - 24.01.2004
      
Başkan Vekili    Yüksel ERDİ 27.01.2002 - 27.08.2002
     Nedret YAYLA 27.08.2002 - 05.01.2004
     Tamer DURMAZ 06.01.2004 - 24.01.2004
      
Sekreter Üye    Remzi ERİŞLER 27.01.2002 - 24.01.2004
     Doğan USTAER 06.01.2004 - 24.01.2004
      
Sayman Üye    Serbay T. CEYLAN 27.01.2002 - 24.01.2004
      
Üyeler    * Reyhan ÇAKIR 27.01.2002 - 24.01.2004
     * Nedret YAYLA 27.01.2002 - 27.08.2002
     Tamer DURMAZ 28.08.2002 - 06.01.2004
     Nevin ATAY 06.01.2004 - 24.01.2004
     * A. Bülent SETBAŞ 27.01.2002 - 15.07.2003
     Hasan ANLAŞ 15.07.2003 - 24.01.2004
      
9. DÖNEM: 2004-2005     
Başkan    İsmail Hakkı KAVURMACI 12.02.2004 - 09.02.2006
      
Başkan Vekili    Sevda TELLİ 12.02.2004 - 09.02.2006
      
Sekreter Üye    Kadir UYAR 12.02.2004 - 09.02.2006
      
Sayman Üye    Mehmet MUTLU 12.02.2004 - 09.02.2006
      
Üyeler    * Mustafa UYSAL 12.02.2004 - 09.02.2006
     * Yusuf ORDU 12.02.2004 - 09.02.2006
     * Bayram Ali ÖZDEMİR 12.02.2004 - 09.02.2006
      
10. DÖNEM: 2006-2007     
Başkan    Nedret YAYLA 09.02.2006 - 19.01.2008
      
Başkan Vekili    Gürsel ÖZCAN 09.02.2006 - 19.01.2008
      
Sekreter Üye    Doğan USTAER 09.02.2006 - 19.01.2008
      
Sayman Üye    Semiha ÖZBEY 09.02.2006 - 19.01.2008
      
Üyeler    * Engin MEYDAN 09.02.2006 - 19.01.2008
     * Murat KORKUT 09.02.2006 - 19.01.2008
     * İsmail H.KAVURMACI 09.02.2006 - 15.08.2006
     M. Mehtap OĞUZ 15.08.2006 - 19.01.2008
     

11. DÖNEM: 2008-2009     
Başkan    Nedret YAYLA 20.01.2008 - 31.01.2010
      
Başkan Vekili    Gürsel ÖZCAN 20.01.2008 - 31.01.2010
      
Sekreter Üye    Remzi ERİŞLER 20.01.2008 - 31.01.2010
      
Sayman Üye    Doğan USTAER 20.01.2008 - 20.05.2008
     Fikret ÇARAL 20.05.2008- 31.01.2010
      
Üyeler    M.Mehtap OĞUZ 20.01.2008 - 31.01.2010
     Hakan YILMAZ 20.01.2008 - 31.01.2010
     * Doğan USTAER 20.05.2008 - 12.11.2008
     * Hüseyin GENCER 12.11.2008 - 31.01.2010

12. DÖNEM: 2010-2011

ŞUBE BAŞKANI İBRAHİM MART

 BAŞKAN VEKİLİ FİKRİ DÜŞÜNCELİ

 SEKRETER ÜYE ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU

 SAYMAN FİKRET ÇARAL

 ÜYE GÜNER MUTLU

 ÜYE MURAT KORKUT

 ÜYE SEMİHA ÖZTAN

 Yedek Üyeler

 YEDEK ÜYE GÜZİN UZUN

 YEDEK ÜYE ŞENCAN KURT

 YEDEK ÜYE ERKUT YAVUZ

 YEDEK ÜYE DEVİM YONTAR

 YEDEK ÜYE MURAT KESEN

 YEDEK ÜYE YAŞAR MURAT CAN TEK

 YEDEK ÜYE SÜLEYMAN ALTIPARMAK

 

13. DÖNEM: 2012-2013

ŞUBE BAŞKANI İBRAHİM MART

 BAŞKAN VEKİLİ FERUDUN TETİK

 ŞUBE SEKRETERİ FİKRİ DÜŞÜNCELİ

 ŞUBE SAYMANI FİKRET ÇARAL

 ÜYE DEVRİM TUTKU ATEŞ

 ÜYE ERKUT YAVUZ

 ÜYE MURAT KESEN

 Yedek Üyeler

 YEDEK ÜYE HÜLYA VARLIK

 YEDEK ÜYE DİLEK ÖNELGE

 YEDEK ÜYE TAŞKIN KOÇAK

 YEDEK ÜYE DEVİM YONTAR

 YEDEK ÜYE OLCAY ADAK

 YEDEK ÜYE EMRE ÜNLÜ

 YEDEK ÜYE YAŞAR MURAT CAN TEK

 

14. DÖNEM: 2014-2015

ŞUBE BAŞKANI İBRAHİM MART

 ŞUBE BAŞKAN VEKİLİ DEVRİM TUTKU ATEŞ

 ŞUBE SEKRETERİ FİKRİ DÜŞÜNCELİ

 ŞUBE SAYMANI FERUDUN TETİK

 ÜYE FİKRET ÇARAL

 ÜYE ÖZGÜR CİHAN BERK

 ÜYE DİLEK ÖNELGE

 Yedek Üyeler

 YEDEK ÜYE DURMUŞ ALPASLAN GÜRBÜZER

 YEDEK ÜYE AHMET İHSAN TAŞKINSEL

 YEDEK ÜYE MAKSUT MAKARÇ

 YEDEK ÜYE YASEMİN YEŞİL

 YEDEK ÜYE ESENGÜL BASUT

 YEDEK ÜYE ERCAN MASTAR

 

15. DÖNEM: 2016-2017

BAŞKAN İBRAHİM MART

 BAŞKAN VEKİLİ DEVRİM TUTKU ATEŞ

 ŞUBE SEKRETERİ FİKRİ DÜŞÜNCELİ

 ŞUBE SAYMANI FERUDUN TETİK

 ÜYE AHMET İHSAN TAŞKINSEL

 ÜYE TAŞKIN KOÇAK

 ÜYE ERCAN MASTAR

 Yedek Üyeler

 ÜYE DURMUŞ ALPASLAN GÜRBÜZER

 ÜYE FİLİZ ENGİN TAMBOVA

 ÜYE YASEMİN YEŞİL

 ÜYE UTKU KAYNAR

 ÜYE ESENGÜL BASUT

 ÜYE UMUT KAHRAMAN

 ÜYE METİN SARİBAL

 

16. DÖNEM: 2018-2019

BAŞKAN FİKRİ DÜŞÜNCELİ

 BAŞKAN VEKİLİ DEVRİM TUTKU ATEŞ

 ŞUBE SEKRETERİ FERUDUN TETİK

 ŞUBE SAYMANI  AHMET İHSAN TAŞKINSEL

 ÜYE ALİ BÜLENT SETBAŞ

 ÜYE ERCAN MASTAR

 ÜYE YASEMİN YEŞİL

 Yedek Üyeler

ÜYE D. ALPASLAN GÜRBÜZER

ÜYE  NURAY YILMAZ GÜLTEKİN

 ÜYE  FİLİZ ENGİN TAMBOVA 

 ÜYE  ESENGÜL BASUT

 ÜYE UMUT KAHRAMAN

 ÜYE METİN SARIBAL

 ÜYE ASLI KÖK ÖZTEN

 

17. DÖNEM: 2020-2021

BAŞKAN FİKRİ DÜŞÜNCELİ

 BAŞKAN VEKİLİ DEVRİM TUTKU ATEŞ

 ŞUBE SEKRETERİ FERUDUN TETİK

 ŞUBE SAYMANI  DURMUŞ ALPASLAN GÜRBÜZER

 ÜYE AHMET İHSAN TAŞKINSEL

 ÜYE EMİNE KAYA

 ÜYE YASEMİN YEŞİL

 Yedek Üyeler

 ÜYE  NURAY YILMAZ GÜLTEKİN

 ÜYE  FİLİZ ENGİN TAMBOVA 

 ÜYE  ESENGÜL BASUT

 ÜYE CENGİZ HEYCAN

 ÜYE SUNULLAH KUMRU

 ÜYE METİN SARIBAL

 ÜYE İLKER ULAŞ MOLLAOĞLU

 

18. DÖNEM: 2022-2023

 

BAŞKAN  AHMET İHSAN TAŞKINSEL

 BAŞKAN VEKİLİ  NURAY YILMAZ GÜLTEKİN

 ŞUBE SEKRETERİ  EMİNE KAYA

 ŞUBE SAYMANI  FİLİZ ENGİN TAMBOVA 

 ÜYE  ESENGÜL BASUT 18/02/2022 - 28/06/2022

 ÜYE  DEVİM YONTAR

 ÜYE  İLKER ULAŞ MOLLAOĞLU

 ÜYE  TUNA EZİM 28/06/2022 -.......

 Yedek Üyeler

ÜYE  TUNA EZİM 18/02/2022 - 28/06/2022

ÜYE  ÖZGÜR KARATAŞ

ÜYE  SUNULLAH KUMRU

ÜYE  SERPİL GÜZEL

ÜYE KORAY VATANSEVER

ÜYE ELİF ÇETİN SAKALLIOĞLU

ÜYE SÜLEYMAN TARHAN