Şube Tarihçesi

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Bursa Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Bursa ilinde çalışmalarına 1970 yılında, Bursa İl Temsilciliği olarak "Atatürk Cd. Sami Şehbenderler Apt. No.69/9 BURSA" adresinde; Bursa, Balıkesir, Çanakkale illerini kapsayarak başlamıştır. İlk İl Temsilcisi olarak YSE İkinci Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Hasan AKAÇİN, vekiller olarak Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan İlker YEĞİN ile YSE 2. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Hüseyin BAŞ atanmıştır.

1975 yılında yapılan Oda Genel Kurulu'nda Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik illerini kapsayan MMO Bursa Bölge Temsilciliği kurulması kararı alınmasının ardından; Nisan 1975'te DSİ 1. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Nevin ÇAVLİN, Yılmaz ULUSEMRE ve A. Vedat SONER'den oluşan Girişimci Yürütme Kurulu atanmıştır. Girişimci Yürütme Kurulu 1 ay içinde Genel Kurulu toplayarak, MMO Bursa Bölge Temsilciliği seçimlerini gerçekleştirmiştir.

MMO Bursa Bölge Temsilciliği 1. Genel Kurul'un ardından 1975 yılında "Tahtakale Veziri Caddesi. Kent İşhanı, K:5 Merkez BURSA"; 1977 yılında "Atatürk Cad. Kent Pasajı Yanı; Kent Apt., Kat 4 BURSA"; 20 Kasım 1978'de TMMOB'ye bağlı Oda birimleri ve temsilcilikler ile ortak bir yerde görev yürütmek amacıyla ile "Hacılar Mah., Eceler Sk., Beysel İşhanı BURSA" adresine taşınmıştır. 1984 yılından sonra ortak yerden ayrılan TMMOB'ye bağlı Oda birimleri ve temsilciliklerinin bürolarını, TMMOB Lokali'ne çevirerek çalışmalarını sürdüren MMO Bursa Şubesi; 23 Nisan 1991'de "Elmasbahçeler Mh., Sabunevi Sk., Mühendisler İşhanı / Osmangazi BURSA"; 19 Mayıs 2007'de "Barış Mh., İzmir Yolu, No:200, B Blok, Nilüfer / BURSA"; 01 Mart 2010 tarihinde itibaren ise  "Odunluk Mh. Kale Cd. No:20 A1 Kat:2-3 16130 Nilüfer / BURSA" adresinde bulunan BAOB Yerleşkesine taşınmıştır.

1981 yılına dek MMO birimlerinin toplantılarında alınan kararlar, toplantı tutanağı olarak imzalanarak Oda Merkezi'ne gönderilirken, 1981 yılından başlayarak noter onaylı karar defteri tutulmaya başlanmış ve alınan kararlar, karar defterlerine işlenerek imza altına alınmıştır.

Bölge Temsilciliklerin Şubeye dönüşmesi için gerekli olan 750 üye sayısına, MMO Bursa Bölge Temsilciliği 1983 yılında ulaşmış, 1981 yılı seçimlerinin ardından 1984 yılına dek TMMOB'ye bağlı odalar ve birimlerinin Genel Kurul yapmalarına izin verilmemesi ve çalışmalarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle, Şube'ye dönüşememiştir. 1984 yılında yapılan MMO Genel Kurulu'nda, dönemin koşulları göz önüne alınarak, Bölge Temsilciliklerin Şubeye dönüşmesi için gerekli üye sayısı 1500'e çıkarılmıştır. Bursa Bölge Temsilciliği, üye sayısının 1987 yılında 1500'e ulaşmasıyla, MMO Tüzüğü ve MMO Örgüt Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği gereği MMO Bursa Şubesi'ne; Yürütme Kurulu, seçilmiş yedek üyelerinin de katılımıyla Yönetim Kurulu'na dönüşmüştür. Yönetim Kurulu'nun 7 üyeye tamamlanması için, görevini sürdüren Yürütme Kurulu'nun önerisi ile biri boşalan yedek üyenin yerine olmak üzere, 2 kişi atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliği için, görüşü alınarak Oda Merkezine önerilen kişilerden biri atandıktan sonra, üyeliği kabul etmediğini belirterek, toplantılara katılmamıştır.

6235 sayılı TMMOB Yasası'nda 06.09.1983 günlü 85 sayılı KHK ile yapılan değişiklik ile 1984 yılından sonra Oda birimlerinin seçimleri 2 yılda bir yapılmaya başlamıştır.

27 - 28 Şubat 1988'de Ankara'da yapılan MMO 32. Genel Kurulu'nda alınan karar ile Bursa Şubesi'nin; Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik illerinden oluşan etkinlik alanına, Eskişehir ili de katılmıştır. 29 Şubat - 1 Mart 1992?de Ankara'da yapılan MMO 34. Genel Kurulu'nda alınan kararla Eskişehir İl Temsilciliği'ne Afyon, Bilecik ve Kütahya illeri bağlanarak; Eskişehir Bölge Temsilciliği düzeyine yükseltilmesi kararı alınmış ve 1 Ocak 1993 tarihinde Eskişehir Bölge Temsilciliği'nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 5 - 6 Mart 1994'te Ankara'da yapılan MMO 35. Genel Kurulu'nda Oda Tüzüğü ve Örgüt Görev, Kuruluş ve Yetki Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ile Bölge Temsilcilikleri kaldırılarak, üye sayısına bakılmaksızın tümü Şubeye dönüştürülmüştür. İstanbul Şubesi'ne bağlı olarak görev yapan Yalova İlçe Temsilciliği, Yalova'nın İl olmasının ardından; Yalova İl Temsilciliği olarak, Oda Yönetim Kurulu'nun 16.10.1995 günlü ve 718 sayılı kararı ile Bursa Şubesi etkinlik alanına katılmıştır.

Şubemiz 1987 yılında "Tekstil ve Makina Dergisi" ile 1991 yılında "Endüstri Mühendisliği Dergisi"nin, yayın yaşamına başlamasını sağlamıştır. Tekstil ve Makina Dergisi'nin adı 1991 yılında "Tekstil ve Mühendis" olarak değiştirilmiş ve Mayıs 1992'de yapılan TMMOB 32. Genel Kurulu?nda alınan karar uyarınca TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası'nın kurulması ile 1993 yılı başında, bu Odaya devredilmiştir. Endüstri Mühendisliği Dergisi 2. yılından sonra yayın yaşamını, Ankara?da sürdürmektedir. 1990 yılından bu güne dek iki aylık dönemlerle Şube Bültenini yayımlanması sürdürülmektedir.

Dönemsel olarak pek çok etkinliğe imza atan MMO Bursa Şubesi ulusal ve uluslararası düzeyde "Tekstil Sempozyum ve Fuarları" yanı sıra, geleneksel olarak sürdürdüğü "Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu"nun XI. sini 2009 yılında gerçekleştirmiştir. Ayrıca Kalite alanında 2003 yılına dek 3 adet "Kalite Sempozyumu" düzenlemiştir.

Şubemizin demokratik ve bağımsız bir Türkiye için, çalışmalarına kuruluşundan bu yana destek veren, tüm yönetim kurulu üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

1970 yılından bu yana görev yapan il temsilcileri, yürütme ve yönetim kurulları aşağıda yer almaktadır.

BURSA İL TEMSİLCİLİĞİ

İl Temsilcisi

Hasan AKAÇİN

1970-1975

Temsilci Vekili

İlker YEĞİN

1970-1975

 

Hüseyin BAŞ

1970-1972

 

Etem ERBAY

1972-1975

BURSA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Girişimci Yürütme Kurulu                     Nisan 1975

Girişimci Başkan

Nevin ÇAVLİN

Girişimci Sekreter Üye

Yılmaz ULUSEMRE

Girişimci Sayman Üye

A. Vedat SONER

 

1. Dönem                                                     1975

Başkan

Nevin ÇAVLİN

05.05.1975-24.01.1976

Sekreter Üye

Yılmaz ULUSEMRE

05.05.1975-23.07.1975

Sekreter Üye

A. Vedat SONER

23.07.1975-24.01.1976

Sayman Üye

A. Vedat SONER

05.05.1975-23.07.1975

Sayman Üye

Selçuk SÜMER

11.10.1975-24.01.1976

 

2. Dönem                                                     1976

Başkan

Halil KÜP

24.01.1976-23.01.1977

Sekreter Üye

Nevin ÇAVLİN

24.01.1976-23.01.1977

Sayman Üye

Mustafa ELLİBEŞOĞLU

24.01.1976-01.06.1976

Sayman Üye

Akdeniz HİÇSÖNMEZ

01.06.1976-23.01.1977

 

3. Dönem                                                     1977

Başkan

İbrahim SOLAK

26.01.1977-22.01.1978

Sekreter Üye

Nevin ÇAVLİN

26.01.1977-22.01.1978

Sayman Üye

Selçuk SÜMER

26.01.1977-22.01.1978

 

4. Dönem                                                     1978

Başkan

Kamer ÖZOĞUL

23.01.1978-24.01.1979

Sekreter Üye

Yusuf ÜNLER

23.01.1978-24.01.1979

Sayman Üye

Coşkun İRFAN

23.01.1978-01.11.1978

Sayman Üye

Salim MENGÜÇ

01.11.1978-24.01.1979

 

5. Dönem                                                     1979

Başkan

Necmi SÜLÜN

24.01.1979-28.01.1980

Sekreter Üye

Yusuf ÜNLER

24.01.1979-28.01.1980

Sayman Üye

Muhip YABAŞ

24.01.1979-28.01.1980

 

6. Dönem                                                     1980

Başkan

Yusuf ÜNLER

28.01.1980-31.01.1981

Sekreter Üye

Ali Hikmet ÖZDEMİR

28.01.1980-31.01.1981

Sayman Üye

Emine TUNCEL

28.01.1980-31.01.1981

 

7. Dönem                                                     1981-1982-1983

Başkan

Yusuf ÜNLER

31.01.1981-12.01.1984

Sekreter Üye

Emine TUNCEL

31.01.1981-05.01.1982

Sekreter Üye

Melih KARAKULAK

05.01.1982-12.01.1984

Sayman Üye

Yalçın GİRİŞKEN

31.01.1981-29.12.1981

Sayman Üye

Emine TUNCEL

05.01.1982-12.10.1982

 

8. Dönem                                                     1984-1985

Başkan

Yusuf ÜNLER

12.01.1984-31.01.1986

Sekreter Üye

Melih KARAKULAK

12.01.1984-23.01.1985

Sekreter Üye

Yunus PITIRLI

23.01.1985-31.01.1986

Sayman Üye

Yunus PITIRLI

12.01.1984-23.01.1985

Sayman Üye

Necmi SÜLÜN

23.01.1985-31.01.1986

 

9. Dönem                                                     1986-1987

Başkan

Yusuf ÜNLER

01.02.1986-16.12.1987

Sekreter Üye

Şerafettin ŞAHİN

01.02.1986-16.12.1987

Sayman Üye

Ahmet ATALAY

01.02.1986-16.12.1987

Yedek Üye

İrfan İLHAN

01.02.1986-01.04.1987

Yedek Üye

Ercan KONUK

01.02.1986-17.12.1987

Yedek Üye

Ersan BEKDEMİR

01.02.1986-17.12.1987

 

BURSA ŞUBESİ

ŞUBEYE DÖNÜŞÜM

Başkan

Yusuf ÜNLER

17.12.1987-05.02.1988

Başkan Vekili

Ahmet ATALAY

17.12.1987-05.02.1988

Sekreter Üye

Şerafettin ŞAHİN

17.12.1987-05.02.1988

Sayman Üye

Ercan KONUK

17.12.1987-05.02.1988

Atama Üye

Ersan BEKDEMİR

17.12.1987-05.02.1988

Atama Üye

Alaeddin KÜÇÜKGÜLER

17.12.1987-05.02.1988

Atama Üye

Gürhan AKDOĞAN

17.12.1987-05.02.1988

 

1. Dönem                                                     1988-1989

Başkan

Yusuf ÜNLER

05.02.1988-26.01.1990

Başkan Vekili

Ahmet ATALAY

05.02.1988-26.01.1990

Sekreter Üye

Şerafettin ŞAHİN

05.02.1988-07.06.1988

Sekreter Üye

Özcan ŞENİŞLER

28.03.1989-26.01.1990

Sayman Üye

Şaban ERYILMAZ

05.02.1988-21.02.1989

Sayman Üye

Özcan ALTINAY

28.03.1989-26.01.1990

Üye

Ercan KONUK

05.02.1988-26.01.1990

Üye

Alaeddin KÜÇÜKGÜLER

05.02.1988-26.01.1990

Üye

Özcan ŞENİŞLER

05.02.1988-07.06.1988

Üye

Nuri BENLİ

07.06.1988-21.02.1989

Üye

Sibel AKMANSOY

21.02.1989-26.01.1990

 

2. Dönem                                                     1990-1991

Başkan

Yusuf ÜNLER

27.01.1990-01.02.1992

Başkan Vekili

Ahmet ATALAY

27.01.1990-14.02.1992

Sekreter Üye

Özcan ŞENİŞLER

27.01.1990-01.02.1992

Sayman Üye

Remzi ERİŞLER

27.01.1990-16.09.1991

Sayman Üye

Gürhan AKDOĞAN

17.09.1991-01.02.1992

Üye

Gürbüz YILMAZ

27.01.1990-01.02.1992

Üye

İrfan İLHAN

27.01.1990-01.02.1992

Üye

Gürhan AKDOĞAN

27.01.1990-17.09.1991

Üye

Emre FİDAN

27.12.1991-01.02.1992

 

3. Dönem                                                     1992-1993

Başkan

Yusuf ÜNLER

02.02.1992-03.02.1994

Başkan Vekili

İrfan İLHAN

02.02.1992-02.03.1993

Başkan Vekili

Şerafettin ŞAHİN

02.03.1993-03.02.1994

Sekreter Üye

Gürhan AKDOĞAN

02.02.1992-03.02.1994

Sayman Üye

Ali Bülent SETBAŞ

02.02.1992-03.02.1994

Üye

Ali Rahmi BEYRELİ

02.02.1992-03.02.1994

Üye

Şerafettin ŞAHİN

02.02.1992-02.03.1993

Üye

Hayati KORKMAZ

02.03.1993-03.02.1994

Üye

Ziya ÖZEK

02.02.1992-23.06.1992

Üye

M. Mete YAYOĞLU

23.06.1992-03.02.1994

 

4. Dönem                                                     1994-1995

Başkan

Yusuf ÜNLER

04.02.1994-10.01.1996

Başkan Vekili

Gürhan AKDOĞAN

04.02.1994-10.01.1996

Sekreter Üye

Ali Bülent SETBAŞ

04.02.1994-10.01.1996

Sayman Üye

Hayati KORKMAZ

04.02.1994-10.01.1996

Üye

M. Mete YAYOĞLU

04.02.1994-10.01.1996

Üye

Ali Rahmi BEYRELİ

04.02.1994-10.01.1996

Üye

Raif GÜNEY

04.02.1994-10.01.1996

 

5. Dönem                                                     1996-1997

Başkan

Gürhan AKDOĞAN

11.01.1996-26.01.1998

Başkan Vekili

Özcan ŞENİŞLER

11.01.1996-26.01.1998

Sekreter Üye

Remzi ERİŞLER

11.01.1996-26.01.1998

Sayman Üye

Osman KARADEMİRLER

11.01.1996-26.01.1998

Üye

Ömer ATALAY

11.01.1996-26.01.1998

Üye

Raif GÜNEY

11.01.1996-26.01.1998

Üye

Filiz GÜLER

11.01.1996-02.09.1997

Üye

H. Eren KURAL

02.09.1997-26.01.1998

 

6. Dönem                                                     1998-1999

Başkan

Gürhan AKDOĞAN

27.01.1998-26.01.2000

Başkan Vekili

Özcan ŞENİŞLER

27.01.1998-16.03.1999

Başkan Vekili

H. Eren KURAL

16.03.1999-26.01.2000

Sekreter Üye

Remzi ERİŞLER

27.01.1998-01.06.1999

Sekreter Üye

Cumhur SANRI

01.06.1999-26.01.2000

Sayman Üye

Cumhur SANRI

27.01.1998-01.06.1999

Sayman Üye

Ali Bülent SETBAŞ

01.06.1999-26.01.2000

Üye

Raif GÜNEY

27.01.1998-26.01.2000

Üye

Ali Bülent SETBAŞ

27.01.1998-01.06.1999

Üye

Remzi ERİŞLER

01.06.1999-26.01.2000

Üye

H. Eren KURAL

27.01.1998-16.03.1999

Üye

Serdar ARKAN

16.03.1999-26.01.2000

 

7. Dönem                                                     2000-2001

Başkan

Ömer ATALAY

27.01.2000-01.02.2002

Başkan Vekili

Yüksel ERDİ

27.01.2000-01.02.2002

Sekreter Üye

Muzaffer OVALIER

27.01.2000-01.02.2002

Sayman Üye

İbrahim MART

27.01.2000-01.02.2002

Üye

Şerafettin ŞAHİN

27.01.2000-01.02.2002

Üye

Serbay CEYLAN

27.01.2000-01.02.2002

Üye

Engin MEYDAN

27.01.2000-01.02.2002

 

8. Dönem                                                     2002-2003

Başkan

Ömer ATALAY

27.01.2002-23.08.2002

Başkan

Yüksel ERDİ

27.08.2002-31.12.2004

Başkan

Remzi ERİŞLER

06.01.2004-24.01.2004

Başkan Vekili

Yüksel ERDİ

27.01.2002-27.08.2002

Başkan Vekili

Nedret YAYLA

27.08.2002-05.01.2004

Başkan Vekili

Tamer DURMAZ

06.01.2004-24.01.2004

Sekreter Üye

Remzi ERİŞLER

27.01.2002-06.01.2004

Sekreter Üye

Doğan USTAER

06.01.2004-24.01.2004

Sayman Üye

Serbay T. CEYLAN

27.01.2002-24.01.2004

Üye

Reyhan ÇAKIR

27.01.2002-24.01.2004

Üye

Nedret YAYLA

27.01.2002-27.08.2002

Üye

Tamer DURMAZ

28.08.2002-06.01.2004

Üye

Nevin ATAY

06.01.2004-24.01.2004

Üye

A. Bülent SETBAŞ

27.01.2002-15.07.2003

Üye

Hasan ANLAŞ

15.07.2003-24.01.2004

 

9. Dönem                                                     2004-2005

Başkan

İsmail Hakkı KAVURMACI

12.02.2004-09.02.2006

Başkan Vekili

Sevda TELLİ

12.02.2004-09.02.2006

Sekreter Üye

Kadir UYAR

12.02.2004-09.02.2006

Sayman Üye

Mehmet MUTLU

12.02.2004-09.02.2006

Üye

Mustafa UYSAL

12.02.2004-09.02.2006

Üye

Yusuf ORDU

12.02.2004-09.02.2006

Üye

Bayram Ali ÖZDEMİR

12.02.2004-09.02.2006

 

10. Dönem                                                  2006-2007

Başkan

Nedret YAYLA

09.02.2006-19.01.2008

Başkan Vekili

Gürsel ÖZCAN

09.02.2006-19.01.2008

Sekreter Üye

Doğan USTAER

09.02.2006-19.01.2008

Sayman Üye

Semiha ÖZBEY

09.02.2006-19.01.2008

Üye

Engin MEYDAN

09.02.2006-19.01.2008

Üye

Murat KORKUT

09.02.2006-19.01.2008

Üye

İsmail H.KAVURMACI

09.02.2006-15.08.2006

Üye

M. Mehtap OĞUZ

15.08.2006-19.01.2008

 

11. Dönem                                                  2008-2009

Başkan

Nedret YAYLA

20.01.2008-31.01.2010

Başkan Vekili

Gürsel ÖZCAN

20.01.2008-31.01.2010

Sekreter Üye

Remzi ERİŞLER

20.01.2008-31.01.2010

Sayman Üye

Doğan USTAER

20.01.2008-20.05.2008

Sayman Üye

Fikret ÇARAL

20.05.2008- 31.01.2010

Üye

M. Mehtap OĞUZ

20.01.2008-31.01.2010

Üye

Hakan YILMAZ

20.01.2008-31.01.2010

Üye

Doğan USTAER

20.05.2008-12.11.2008

Üye

Hüseyin GENCER

12.11.2008-31.01.2010

 

12. Dönem                                                  2010-2011

Başkan

İbrahim MART

01.02.2010-13.01.2012

Başkan Vekili

Fikri DÜŞÜNCELİ

01.02.2010-13.01.2012

Sekreter Üye

Ercüment Ş. ÇERVATOĞLU

01.02.2010-13.01.2012

Sayman Üye

Fikret ÇARAL

01.02.2010-13.01.2012

Üye

Güner MUTLU

01.02.2010-13.01.2012

Üye

Murat KORKUT

01.02.2010-13.01.2012

Üye

Semiha ÖZBEY

01.02.2010-13.01.2012

 

13. Dönem                                                  2012-2013

Başkan

İbrahim MART

14.01.2012-18.01.2014

Başkan Vekili

Feridun TETİK

14.01.2012-18.01.2014

Sekreter Üye

Fikri DÜŞÜNCELİ

14.01.2012-18.01.2014

Sayman Üye

Fikret ÇARAL

14.01.2012-18.01.2014

Üye

Devrim Tutku ATEŞ

14.01.2012-18.01.2014

Üye

Erkut YAVUZ

14.01.2012-18.01.2014

Üye

Murat KESEN

14.01.2012-18.01.2014

 

14. Dönem                                                  2014-2015

Başkan

İbrahim MART

19.01.2014-16.01.2016

Başkan Vekili

Devrim Tutku ATEŞ

17.11.2015-16.01.2016

Başkan Vekili

Ferudun TETİK

19.01.2014-17.11.2015

Sekreter Üye

Fikri DÜŞÜNCELİ

19.01.2014-16.01.2016

Sayman Üye

Ferudun TETİK

17.11.2015-16.01.2016

Sayman Üye

Fikret ÇARAL

19.01.2014-17.11.2015

Üye

Fikret ÇARAL

17.11.2015-16.01.2016

Üye

Devrim Tutku ATEŞ

19.01.2014-17.11.2015

Üye

Yaşar Murat Can TEK

19.01.2014-14.04.2015

Üye

Özgür Cihan BERK

19.01.2014-16.01.2016

Üye

Dilek ÖNELGE

14.04.2015-16.01.2016

 

15. Dönem                                                  2016-2017

Başkan

İbrahim MART

17.01.2016-13.01.2018

Başkan Vekili

Devrim Tutku ATEŞ

17.01.2016-13.01.2018

Sekreter Üye

Fikri DÜŞÜNCELİ

17.01.2016-13.01.2018

Sayman Üye

Ferudun TETİK

17.01.2016-13.01.2018

Üye

Ahmet İhsan TAŞKINSEL

17.01.2016-13.01.2018

Üye

Taşkın KOÇAK

17.01.2016-13.01.2018

Üye

Ercan MASTAR

17.01.2016-13.01.2018

 

16. Dönem                                                  2018-2019

Başkan

Fikri DÜŞÜNCELİ

14.01.2018-08.02.2020

Başkan Vekili

Devrim Tutku ATEŞ

14.01.2018-08.02.2020

Sekreter Üye

Ferudun TETİK

14.01.2018-08.02.2020

Sayman Üye

Ahmet İhsan TAŞKINSEL

14.01.2018-08.02.2020

Üye

A.Bülent SETBAŞ

14.01.2018-08.02.2020

Üye

Yasemin YEŞİL

14.01.2018-08.02.2020

Üye

Ercan MASTAR

14.01.2018-08.02.2020

 

17. Dönem                                                  2020-2021

Başkan

Fikri DÜŞÜNCELİ

19.02.2020-12.02.2022

Başkan Vekili

Devrim Tutku ATEŞ

19.02.2020-12.02.2022

Sekreter Üye

Ferudun TETİK

19.02.2020-12.02.2022

Sayman Üye

D. Alparslan GÜRBÜZER

19.02.2020-12.02.2022

Üye

Ahmet İhsan TAŞKINSEL

19.02.2020-12.02.2022

Üye

Emine KAYA

19.02.2020-12.02.2022

Üye

Yasemin YEŞİL

19.02.2020-28.12.2021

Üye

Nuray YILMAZ GÜLTEKİN

28.12.2021-12.02.2022

 

18. Dönem                                                  2022-2024

Başkan

Ahmet İhsan TAŞKINSEL

18.02.2022-17.02.2024

Başkan Vekili

Nuray YILMAZ GÜLTEKİN

18.02.2022-17.02.2024

Sekreter Üye

Emine KAYA

18.02.2022-17.02.2024

Sayman Üye

Filiz Engin TAMBOVA

18.02.2022-05.12.2023

Üye

Devim YONTAR

05.12.2023-17.02.2024

Üye

Esengül BASUT

18.02.2022-28.06.2022

Üye

Devim YONTAR

18.02.2022-17.02.2024

Üye

İlker Ulaş MOLLAOĞLU

18.02.2022-17.02.2024

Üye

Tuna EZİM

28.06.2022-17.02.2024

Üye

Özgür Karataş

05.12.2023-17.02.2024