ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLER KALDIRILSIN!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Ankara Şubesi

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Sadettin ÖZKALENDER, 16.05.2018 tarihinde, Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Engelli Vatandaşlarımızın Temel Hak ve Özgürlüklerinin Önündeki Tüm Engeller Kaldırılsın!

Birleşmiş Milletlere üye 156 devlet, 10-16 Mayıs tarihleri arasının Engelliler Haftası olarak kutlanması hususunda ortak bir karara varmışlardır.

Engelliler Haftası, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının tartışılıp gündeme getirilmesi, toplumun diğer kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip olmaları yönünde farkındalık oluşturulması açısından önem arz etmektedir.

TUİK 2011 Nüfus ve Konut araştırmasına göre, Türkiye’de 4 milyon 883 bin engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Yani ülke nüfusunun %6,6’sını engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır.

Bu kadar yüksek oranlara rağmen, erişilebilirlik, çalışma hayatı, eğitim ve sağlık başta olmak üzere engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı birçok sorun alanı bulunmaktadır.

Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılmasının önündeki en büyük engellerden biri erişilebilirliktir. Oysaki 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda,  kentsel yaşamın engellilerin erişilebilirliğine uygun olarak düzenlemesi yasal olarak zorunlu hale getirilmiştir.

Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı bir diğer sorun ise istihdamdır. Yine TUİK verilerine göre, engelli nüfusun iş gücüne katılım oranı %22’dir. Kadın engelli vatandaşlarımız ise, bu konuda ikinci bir engelle karşı karşıyadır.

Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim ile meslek yaşamına katılamama gibi temel haklardan yoksun bırakılma, sosyal dışlanmışlık gibi daha birçok sorunla karşı karşıya bırakılan engelli bireylerin, toplum içinde genel varlıklarıyla kabul görülerek sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri toplumsal yaşamın her alanındaki ayrımcı uygulama ve düzenlemeleri ortadan kaldırmakla mümkündür.

Engelli vatandaşlarımızın ekonomik, toplumsal, kültürel ve mesleki yaşantılarında karşılaştıkları sorunların çözümü için mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılarak var olan engellerin kaldırılması, denetimlerin arttırılması gerekmektedir. Belediyelerde “engelliler masası” kurulmalı; mevcut engelliler masaları, bu konuda aktif çalışan dernekler ve STK’lar ile işbirliği halinde olmalıdır.

Odamız da engelli üyelerimizin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çeşitli adımlar atmıştır. Engelli üyelerimizin üye ödentileri ile ilgili 20.12.2016 tarihinde aldığı karar bu adımlardan biridir. 2378 nolu karara göre; doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yetilerini kalıcı olarak çeşitli derecelerde kaybeden ve durumunu belgeleyen engelli üyelerimizden üye ödentisi alınmayacaktır.

Engelli olmanın insanlığın ortak bir sorunu olduğu bilinciyle, engelli üyelerimize ve ailelerine Odamızın kapılarının her zaman açık olduğunu,  engelli üyelerimizin sorunlarını dinlemeye, birlikte çözüm önerisi geliştirmeye her zaman hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatırız.

Engelli vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin önündeki tüm engellerin kaldırılması temennisiyle, sağlıklı, huzurlu, güneşli güzel günler dileriz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Ankara Şube 26. Dönem Yönetim Kurulu adına

Başkan Sadettin ÖZKALENDER