KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDETE HAYIR!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Ankara Şubesi

MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında 24.11.2020 tarihinde bir açıklama yaptı.

Eşit, Özgür ve Korkusuzca Bir Yaşam Mücadelenizde Yalnız Değilsiniz!

Biz de Varız!

Kadınlara yönelik şiddet maalesef ki her geçen gün artmaktadır. Mirabal Kardeşlerin yaşadığı vahşet, erkek egemen sistemde kadınların yaşadığı şiddetin ne ilki ne de sonuncusudur. Kadınların emeklerine, bedenlerine, kimliklerine, yaşamlarına yönelik saldırılar yüzyıllardır devam etmektedir ve ülkemizde de aile, eğitim, çalışma yaşamı ve istihdam başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında kadınlara yönelik şiddeti meşrulaştıran yaklaşımlar son yıllarda oldukça artmıştır.

Özellikle Pandemi koşullarında, kadınlara yönelik ayrımcı uygulamalarla cinsiyet eşitsizliği derinleştirilmekte, işten ilk çıkarılanlar kadınlar olmakta, özellikle küçük yaşta çocuğu olan kadınlar çaresiz bırakılmaktadır.

Pandemi koşullarında artan ev içi şiddete karşı kadınlar savunmasız bırakılmışlardır.

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır

11 Mayıs 2011 yılında İstanbul’da imzaya açılan ve 1 Ağustos 2014 yılında yürürlüğe giren Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi), toplumsal cinsiyeti tanımlayan ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddeti temel alan ilk uluslararası belgedir. Sözleşme, şiddet mağdurlarına eşit koruma sağlanmasını öngörmekte ve mağdurlar arasında her türlü ayrımcılığı yasaklamaktadır.

İstanbul sözleşmesinden vazgeçmek, fiziksel, ekonomik veya duygusal her türlü şiddetle mücadeleden ve kadın şiddetine yönelik önleme, koruma, kovuşturma gibi politikalardan vazgeçmek anlamına gelmektedir.

Kadın cinayetlerinin sürekli olarak artığı ülkemizde, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Koruma Kanunu kadınların yaşam güvencesidir.

Kadın Cinayetleri Platformu’nun verilerine göre 2016'da 328 kadın, 2017'de 409 kadın, 2018'de 440 kadın, 2019 yılında ise 474 kadın öldürüldü. 2020 yılının Ekim ayı sonuna kadar ise 370 kadın öldürüldü.

Kadınların haklı mücadelesinin yanındayız

Kadınların hayatını çalan erkek şiddetine, bu şiddeti meşrulaştıran, toplumsallaştıran, cesaretlendiren kadın düşmanı söylemlere,

kadınları kamusal alandan soyutlayıp eve hapsetmeye çalışan, evlilik, miras, boşanma haklarında güvencesiz bırakılmasının önünü açan politikalara,

çocuk istismarına, çocukların geleceğini karanlığa teslim edenlere karşı yürütülen haklı mücadelenin her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde, eşit, özgür ve korkusuzca yaşamak isteyen kadınların taleplerini desteklediğimizi, mücadelelerine sahip çıktığımızı; tüm kadın üyelerimizin gerek işyerlerinde karşılaştıkları mobing, baskı, cinsiyetçi uygulamalar, gerekse de evde, sokakta karşılaştıkları şiddet gibi konularda hukuksal destek sağlayarak her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.

         TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Ankara Şube Yönetim Kurulu