AMAÇ ve KAPSAM

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI YERLİ ÜRETİM 1. KONGRE VE SERGİSİ;

Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması, enerji ithalatı faturasının düşürülmesi, değerlendirilmeyi bekleyen büyük yenilenebilir enerji potansiyelinin yerli enerji ekipmanları ile değerlendirilmesi vb. ulusal ölçekteki plan, program ve uygulamaların yanı sıra, uluslar arası ölçekte Paris Antlaşması, Yeşil Mutabakat gibi fosil yakıt tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının azami ölçüde değerlendirilmesini öngören uluslararası çapta taahhüt, niyet ve eylem planlarının varlığını da dikkate alarak; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji tesislerinin yerli üretimi ile ilgili olarak sektördeki son gelişmelerin takip edileceği, başta rüzgâr ve güneş enerjisi olmak üzere yenilebilir enerji kaynaklarının yerli makina ve ekipmanlarla değerlendirilebilmesi için; mevcut durumun analiz edileceği, sorunların belirleneceği, çözümlerin geliştirileceği, politika ve strateji belgeleri, yol haritaları, eylem planlarının görüşüleceği, en son teknolojilerin anlatılacağı, geniş katılımlı bir platform olarak kurgulanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ile ilgili olarak; gerek ürün (makina, ekipman, yazılım), gerekse hizmet alanında bölgesel bir merkez olma potansiyeli olan ülkemizin; sahip olduğu yerli imkan ve yetkinlikleri temel alarak, ilgili alanlardaki yerli üretim politika ve planlarının, geleceğe dair projeksiyonların görüşüleceği Kongre ve Serginin,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sanayi Teknoloji Bakanlıklarının aktif katılım ve destekleri ve akademi, üretici sanayi kuruluşları, bilimsel araştırma kuruluşları, meslek, uzmanlık ve sektör derneklerinin yaygın katılımıyla gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Birçok önemli tematik konunun ele alınacağı Kongrede, teknik oturumların yanı sıra; en yeni akademik gelişmelerin de paylaşılacağı oturumlar ile akademi, sanayi, toplum iş birliğine katkı sunulacağı, yerli imalat teknolojileri ve üreticilerin karşılaştıkları sorunların da tartışılacağı oturumlara yer verilecektir.

Kongre bünyesindeki Sergide; sektörde faaliyet gösteren firmaların en yeni ürün ve hizmetlerini üç gün süre ile sektör ilgililerinin yanı sıra, tüm kamuoyuna duyurabilecekleri Kongre mekanlarında ve sergi alanlarında düzenlenecek özel oturumlarda, üreticiler ürünlerini tanıtma, katılımcılar ise merak ettikleri ürün, uygulama ve teknolojileri görme, inceleme imkanı bulacaktır.