Oda Bülteni Ekleri: EİM MEDAK BÜLTENİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

Makina Mühendisleri Odası 39. Olağan Genel Kurulunu 16-17 Mart 2002 tarihinde gerçekleştirdikten sonra Oda çalışma ilkeleri çerçevesinde çalışma programını çıkarmış ve 6 aylık süre içerisinde bu ilkeler ışığında çalışmalarını yürütmüştür. Birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışı ile geçmiş dönemlerde olduğu gibi üretmiş olduğu birikimleri bugüne taşıyarak, ülkenin, mesleğin ve meslektaşın sorunlarına ilişkin çözümler üretmek ve yarınlarını örgütlemek için çalışmalarını yürütmektedir.

Bağımsız, üreten, sanayileşen bir ülke özlemiyle Odamız tarafından yürütülen etkinliklerin sonuç bildirilerinden ve Odamız komisyonlarının hazırlamış olduğu raporlardan süzülerek meslek alanlarımızla ilişkin konularda Oda görüşlerini kamuoyu ile paylaşmaktayız.

Meslek alanlarımızdaki konularla ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek bu alanlardaki sorunların çözümüne yönelik hazırlanan Oda görüşleri raporlar halinde ilgililere iletilmektedir.

Hazırlamış olduğumuz bu özel sayıda;

  • Sanayi Bakanlığına

Ø      Araç İmal Tadil Montaj Konusunda Karşılaşılan Sorunlar,

Ø      Araçların LPG‘ye Dönüşümünde Karşılaşılan Sorunlar,

Ø      Asansör Yönetmeliği,

Ø      LPG İkmal İstasyonlarında Görev Alacak Üyelerimizin Görev Yetki ve Sorumlulukları,

    • Enerji Piyasası Üst Kuruluna

Ø      Türkiye‘nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikaları

Ø      konularında sunmuş olduğumuz görüş ve öneriler;

• Kongre kurultay ve sempozyumlarımızın sonuç bildirgelerinden yola çıkarak Oda komisyonlarımızca hazırlanan

Ø       Ulaşım Trafik Politikaları Raporu

Ø       Mobil Enerji Santralleri Raporu ile

• Oda Merkezinde gerçekleştirmiş olduğumuz söyleşiler sonucunda hazırlanan

Ø       İş Kanunu Ön Tasarısı hakkında

Oda görüşlerimiz yer almaktadır.

       

 

    

Saygılarımızla
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu