21 Haziran Dünya Güneş Günü Etkinliğimiz gerçekleşti.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

21 Haziran Dünya Güneş Günü Mezitli Belediyesi ve MMO Mersin Şube evsahipliğinde Güneş Park Enerji Kompleksinde büyük coşku ile düzenlendi. Etkinliğimizin açılış konuşmasını MMO Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim YÜCESOY, MMO Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Yunus YENER, Mezitli Belediye Başkanı Neşet TARHAN ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap SEÇER yaptı. Dünya Güneş Günü Etkinliği açılış konuşmalarının ardından Kokteyl ile Ahmet BARAN ve Orkestrasının Konseriyle devam etti.

MMO Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim YÜCESOY'un açılış konuşması:

 

Değerli Kamuoyu ve Görsel, İşitsel ve Yazılı Basınımızın Değerli Temsilcileri;

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (ISES) tarafından, temiz ve sonsuz enerji kaynağı olan güneş enerjisine dikkat çekmek amacıyla; kuzey yarım kürede güneş ışığından yararlanılan en uzun gün olan 21 Haziran günü  "Dünya Güneş Günü" olarak ilan edilmiş ve bu çerçevede 21 Haziran dünyanın birçok ülkesinde kutlanmaktadır.

Yılın üç yüzden fazla gününün güneşli geçtiği Mersin’de TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) adına, Mersin Şubesi olarak, 1997 yılından bugüne kadar güneş enerjisi sistemleri konulu çok sayıda mesleki ve bilimsel seminerler, eğitimler, etkinlikler ve ulusal düzeyde sekiz kez sempozyum ve sergi düzenlenmiştir. 

MMO Mersin Şubesi olarak bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarımızda amacımız, öncelikle farkındalık yaratmak, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek oldu. Özellikle yılda ortalama 1311 kWh/m2 ışınım alan ülkemizde, güneş enerjisinin kullanım alanlarının yaygınlaşmasını sağlayacak uygulamaları tanıtmak, yerli ve yeni teknolojilerin ülkemizde üretimini ve kullanılmasını sağlamak olmuştur.

Sanayileşmenin ve üretimin temel girdisi olan "Enerji" aynı zamanda refahın ve uygarlığın da gelişmesini hızlandıran önemli bir kaynaktır. Ülkemizde hızlı nüfus artışına, sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak enerji tüketimi hızla artmakta konvansiyonel enerji kaynakları da gün geçtikçe aynı hızla azalmaktadır.

Bu durumda; dünyanın çevre dengesinin sürekliliğini sağlayan çevre dostu enerji kaynağı olan "Güneş" büyük önem kazanmaktadır.

Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat (günlük ortalama 7,5 saat), yıllık toplam gelen ışınım şiddeti günlük ortalama 4,18 kWh/m² olduğu tespit edilmiştir. Güneş Enerjisinin toplam gücü 1.3 milyar ton petrole eşdeğer olup bu güç değerlendirilmelidir.

Ülkemizde birincil enerji arzı içinde fosil kaynakların payı yüzde 83,5, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 16,5; ithal kaynakların payı yüzde 69, yerli kaynakların payı ise yüzde 31’dir.

2020 yılındaki verilere göre ülkemizde elektrik üretimimizin enerji çeşidine göre dağılımı yüzde 31,8’i hidrolik enerji, yüzde 27,2’si doğalgaz, yüzde 20,3’ü kömür ve linyit, yüzde 8,9’u rüzgâr, yüzde 6,8’i güneş, yüzde 1,7’si jeotermal ve yüzde 3,3’ü ise diğer kaynaklar şeklindedir.

Ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığı giderek artmaktadır. Odamız doğal, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile bu stratejik alanda bağımlılığımızı azaltmanın, enerji girdileri ithalatına ödediğimiz yüksek bedellerin azaltılmasının mümkün olduğu düşüncesindedir.

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında güneş enerjisi yer almaktadır. Güneşin milyarlarca yıldır dünyadaki bütün yaşamın tek kaynağı olduğu, bugün güneş enerjisinin dünyamızı yoğunlaşan çevre sorunlarıyla ve küresel ısınma sorunlarıyla karşı karşıya getiren fosil yakıtlara alternatif olacak güce eriştiği gerçektir.

Öte yandan nükleer santraller, enerji arz eksikliğine ve dışa bağımlılığa alternatif olarak gösterilmekte ve nükleer santral yapımına devam edilmektedir. Ülkemizde güneş enerjisi potansiyeli başta olmak üzere tüm yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları yeterince değerlendirilmezken, yeterli teknik altyapı ve mevzuat olmadan, kamusal denetimin dışlandığı bir yapıda, dışa bağımlılığı azaltmak bir yana, daha çok bağımlılığı artıracak bir süreçtir.  

Güneş enerjisi sistemlerine örnek oluşturmak ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Mersin’de birinci etabı 2017 yılında tamamlanan ve kullanılmaya başlanan Güneş Park Enerji Kompleksi Fosil Yakıtların yerine yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına örnek teşkil etmektedir. Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı enerji kompleksi olan Güneş Park; halkımıza ve öğrencilerimize enerji üretimi, uygulamaları ve kullanım alanları hakkında eğitimler verilerek gelecek nesillere temiz enerjinin önemi aktarılmaktadır.

Mühendis olarak enerji ile ilişkimizi değerlendirdiğimizde: enerjiyi gerektiği yerde kullanmak, kullandığımız enerjiyi uygun cihaz ve sistem tasarımlarıyla en verimli şekilde değerlendirmek tüm mühendislik disiplinlerinin  (mimari, inşaat, makine ve elektrik) yaptıkları çalışmalarda; enerji verimliliğini ön planda tutarak bir enerji kültürü oluşturmak durumundayız.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülke kaynaklarının ve teknolojinin, halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda kullanımını savunmaktadır. Mesleğimizle ilgili alanlarda meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, yeni uygulamaların tanıtılmasının yanı sıra, altyapıdaki ve yasalardaki sorunlarıyla birlikte ele alınması odamızın sorumlulukları arasındadır.

Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi olarak, Güneş Kenti Mersin’de 21 Haziran Dünya Güneş Gününü kutluyoruz. (21/06/2021)

TMMOB

MMO Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim YÜCESOY