Oda Bülteni: KASIM 2020 - SAYI: 269

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

66 YILDIR GÜÇLENEREK, BÜYÜYEREK, MÜCADELE EDEREK BUGÜNLERE GELEN TMMOB VE ODAMIZI AYNI YURTSEVER KAMUCU MESLEKİ ÇİZGİDE GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ

Genel Kurulumuzun ardından ilk Danışma Kurulu toplantısını Ekim ayının başında yaptık. Danışma Kurulumuz, Oda Çalışma İlkeleri, Genel Kurul Kararları ve yapılan güncel değerlendirmeler eşliğinde görüş birliğiyle tamamlandı. 
48. Oda Olağan Genel Kurulu delegelerine, ardından Şubelerimize ve ilk Danışma Kurulu Toplantısına sunulan 48. Dönem Oda Çalışma Programı, Oda Yönetim Kurulu tarafından gelen öneriler doğrultusunda düzenlenerek yürürlüğe girdi. Yeni dönem çalışmalarında bütün örgütümüze başarılar diliyoruz.
Bilindiği üzere Ekim ayının 23-25’inde yapılması gereken TMMOB Olağan Genel Kurulu, iktidarın Barolar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının genel kurullarına yönelik kurguları nedeniyle ertelendi. 
Başta AKP olmak üzere siyasi partiler ve sendikalar kongre/genel kurul yapabilirken salgını bahane ederek TBB ve TMMOB başta olmak üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına genel kurul yasağı getirilmesi ve ardından Cumhurbaşkanının bu meslek kuruluşlarına yönelik düzenleme yapacaklarını belirtmesi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu’nun “İktidar Dayatmasıyla Değil, Genel Kurul İradesiyle Yöneteceğiz” kararını alması çok isabetli olmuştur. 
11-12-13 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak olan TMMOB 46. Dönem Olağan Genel Kurulu ve seçimlerine delegelerimizin tam katılımını diliyoruz.
18-21 Ekim 1954 tarihinde TMMOB’nin ilk genel kurulu toplanmıştı ve bu tarihleri Mühendislik-Mimarlık Haftası olarak kutluyoruz. 
Birlik Başkanımızın açıklamasında belirttiği üzere ilk genel kuruldan bu yana geçen 66 yılda TMMOB güçlenerek, büyüyerek ve mücadele ederek bugünlere gelmiştir. Özellikle 1970’lerden itibaren Odamız da Teoman Öztürk ve arkadaşlarının yönetimindeki TMMOB ile aynı yurtsever halkçı kamucu/toplumcu mesleki çizgisinde önemli mesafeler kat etmiştir. 
Şimdi görevimiz, iktidarın Odalarımız ve Birliğimizi, kamu yararının tasfiyesi eşliğinde özerk yerinden yönetim kuruluşu hüviyetinden uzaklaştırma çabasına ustalıkla direnip aynı çizgi içinde örgütlülüğümüzü geleceğe taşımak ve ülkemizin aydınlık geleceğine katkıda bulunmaktır. 
Cumhuriyetin ilanının 97. yılını siyasal İslamcı rejime geçiş çabaları ve ona karşı Cumhuriyetçi, laik, demokratik, kamucu direnç eşliğinde, geçmişin kazanımlarını daha üst bir seviyede tesis edeceğimizin bilinciyle kutladık. 
Mevcut bütün olumsuzluklara karşın Cumhuriyetin ilanı sonrası elde edilen tarihsel toplumsal kazanımlar Türkiye’de kök salmıştır. 
Bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik, kamucu kalkınma politikaları, barışçı dış politika gibi tarihsel değer ve gerekliliklerin savunusu dinmemiş ve dinmeyecektir. Odamızın TMMOB çatısı altındaki safı ve yeri de burasıdır. 
Bu bilinçle üyelerimizin Mühendislik-Mimarlık Haftası’nı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; Bağımsızlık Savaşı’nın önderi ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.
Odamızın 43 ve 44. Çalışma Dönemlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Bünyamin Aydın arkadaşımızı da aramızdan ayrılışının beşinci yıldönümü vesilesiyle sevgi ve özlemle anıyoruz. 
TMMOB 46. Dönem Olağan Genel Kurulu’da birlik, mücadele, dayanışma ruhuyla buluşmak üzere bütün üyelerimize esenlikler diliyoruz. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Ekler