Endüstri Mühendisliği Dergisi: EYLÜL-ARALIK 2022 - SAYI: 2022-3

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

Bilindiği üzere, kurulduğu yıldan beri (1989), yayımlanan özgün çalışmalarla, endüstri mühendislerinin çağdaş gelişmeleri yakından takip edebilmelerine olanak tanımak, edinilen  deneyim ve bilgi birikiminin tüm endüstri mühendislerince paylaşılmasına ve ülke çapında yaygınlaştırılmasına fırsat vermek ve süreklilik kazandırmak, endüstri mühendisliği uygulamalarının topluma duyurulmasında aracı olmak, meslek sorunlarının tartışıldığı bir zemin  oluşturmak Endüstri Mühendisliği Dergisinin (ISSN : 1300-3410) başlıca hedefleri arasında yer 
almaktadır.

Bu doğrultuda, 33 yıldır, 4 aylık periyodlarla yayın hayatını sürdüren Endüstri Mühendisliği Dergisi, alanında önemli bir başvuru kaynağıdır. TR Dizin, SOBIAD, EBSCO, ProQuest, Index Copernicus, ResearchBib, ve BASE veritabanlarında yer almakta olan Endüstri Mühendisliği dergisi, https://www.mmo.org.tr/endüstri adresinden de ilgilenen herkesin erişimine  sunulmaktadır.

Dergimiz, 2019 yılından itibaren e-Dergi olarak (e-ISSN : 2667-7539) DergiPark sisteminde makale kabulene ve yayımlanmaya başlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgiler Dergipark web sayfasında https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi verilmiştir.

Dergiye, Türkçe veya İngilizce yazılmış, Endüstri Mühendisliği bilimlerindeki özgün kuramsal ve uygulamalı makaleler kabul edilmektedir. Editörler Kurulu’nda yurt dışı üye mevcut olup “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ne göre hakemli ve “Uluslararası Dergi” özelliğindedir. Dergide yayımlanan tüm makaleler teşvik kapsamına girmektedir. 

Dergi yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanmaktadır. Bu sayılara ek olarak Yayın Kurulu’nun kararıyla, Yöneylem Araştırması Derneği tarafından düzenlenen YA/EM Kongreleri ile Odamızca gerçekleştirilen Endüstri/İşletme Mühendisliği Kurultayları ve Kongrelerinde sunulan bildiriler için “Özel Sayı” yayımlanabilmektedir.  Her dönem olduğu gibi, bu dönem de, araştırma kurumları ve üniversitelerde yürütülen bilimsel ve teknolojik çalışmaları bünyesinde okuyucuları ile buluşturacak olan Endüstri Mühendisliği Dergisine, gerek makale göndererek ve gerekse görüşlerde bulunarak katkılarınızı bekliyoruz. 

Ekler