ENERJİ GÖRÜNÜMÜ RAPORU VE SUNUMU

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubunun hazırladığı Türkiye’nin Enerji Görünümü 2022 başlıklı Oda Raporu yayımlandı.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 2022 YAYIMLANDI

MMO’nun Enerji ile İlgili Zengin ve Güvenilir Temel Bir Bilgi Kaynağı Olan Raporu Açık Erişime Sunuldu

Oda Enerji Çalışma Grubumuzun 2010 yılından itibaren hazırladığı ve 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 tarihli enerji görünümü raporlarını, Türkiye’nin Enerji Görünümü 2022 başlıklı Oda Raporu izledi. Raporun bölümlerini, alanlarında uzman olan elektrik, endüstri, jeofizik, jeoloji, kimya, maden mühendisleri, iktisatçı, istatistikçi, matematikçi 20 yazar kaleme aldı.

Ekteki grafiklerde de görüleceği üzere Raporda:

 • Fosil yakıt tüketiminde hızlı artış, genel olarak enerji, özel olarak elektrik enerjisi üretiminde ithal fosil yakıtlarda kaynak olarak birkaç ülkeye yüksek oranlı bağımlılık,
 • Artan enerji ithalatı faturası,
 • Kamunun görev ve işlevlerini yerine getirmediği bir süreçte, kömür yakıtlı özel santralların çevreyi koruyucu yatırımları yapmadan üretimlerini sürdürmelerine izin verilmesi, “çevreyi zehirleme hakkı” tanınması ve alım garantisi, kapasite mekanizması, YEKDEM uygulamalarıyla özel şirketlere aktarılan kaynaklar,
 • Enerji fiyatlarında enflasyonun çok üzerinde yüksek artışlar, yaygınlaşan, yoğunlaşan enerji yoksulluğu,
 • Değerlendirmeyi bekleyen zengin güneş ve rüzgâra dayalı elektrik enerjisi potansiyeli

konularının yanı sıra:

 • Türkiye’de birincil enerji arzı ve tüketimi,
 • Elektrik üretiminin mevcut durumu ve analizi,
 • Doğalgaz ve petrol sektörlerindeki gelişmeler,
 • Kömür sektöründeki uygulamalar,
 • Nükleer güç santrallarındaki gelişmeler,
 • Türkiye’nin hidroelektrik rüzgâr, güneş, jeotermal, biyoyakıt potansiyeli ve gelişme durumu,
 • YEKDEM,
 • Enerji verimliliği ve
 • İklim

sorunları ele alınmıştır.

Odamız, uzmanlık ve çalışma alanları ile ilgili inceleme, çözümleme ve değerlendirmelerde, sorunları toplum çıkarları açısından değerlendirmekte ve toplum çıkarlarını gözeten kamucu çözümler önermektedir. TMMOB ve bağlı Odalara yöneltilen; “Bunlar yalnız eleştirirler, sorunların çözümü için hiç öneride bulunmazlar!” suçlamasını, her çalışmamızda daha da zenginleşerek yer alan kapsamlı ve ayrıntılı önerilerle boşa çıkardık. Bu bakış açısıyla hazırlanan Türkiye’nin Enerji Görünümü 2022 Oda Raporu, 9 bölüm ve 22 makalede ayrıntılı olarak açıklanan enerji gerçekleri ışığında; neden başka ve demokratik bir enerji programının gerektiğini açık bir şekilde göstermektedir. Raporda belirtildiği gibi:

“Yenilenebilir kaynaklara dayalı, toplum yararını gözeten, kamusal planlamayı esas alan, ekonomik ve teknik anlamda verimliliğe öncelik veren, kamusal hizmet olarak temin edilecek enerjiyi azami oranda etkin kullanmayı öngören, işleyişi katılımcı, içeriği demokratik bir enerji programını geliştirme ve uygulamalıyız.”

Enerji ve bağlantılı konulara ilgi duyan, bilgiye ihtiyacı olan herkes, bu raporu ve rapordaki bilgilere dayalı olarak hazırlanan Türkiye Enerji Görünümü 2022 Sunumu, Odamızın internet sitesinden indirilebilir.

Bu değerli çalışmanın, başta sektör çalışanları ve basın mensupları, üniversite ve tüm yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri ve öğrenciler, enerji yönetimi ve enerji ile ilgili tüm kişi ve kuruluşlar ve ilgili tüm kesimler için ciddi, güvenilir, yararlı bir kaynak olmasını diliyoruz.

Yayına Giriş Tarihi

2022-09-01 06:15:00