“ENERJİ TASARRUFU ÜLKEMİZİN GELECEĞİDİR”

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Konya Şubesi

“ENERJİ TASARRUFU ÜLKEMİZİN GELECEĞİDİR”

Yaşantımızın en önemli unsurlarından biri enerjidir. Enerjinin insan hareketinde, insanın günlük yaşantısında çok büyük bir yer tuttuğu muhakkaktır. Bu önemli ihtiyacın bilinçsiz kullanılması, insan geleceğine bir çok olumsuz etkiyi de beraberinde getirecektir. Enerjinin akılcı, israf edilmeden, gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Tasarrufu Haftası kutlanır.

Enerjinin dünya ölçeğinde etkin ve verimli kullanılmasının ne denli önemli olduğu, son yıllarda küresel ısınmanın yaratacağı olumsuz sonuçlara vurgu yapan raporlar ile bir kez daha açığa çıkmaktadır. Neredeyse her gün yayınlanan raporlarda eğer gerekli önlemler hızla alınmaz ise büyük kuraklıkların ve su kıtlığının ortaya çıkacağı, ormanların yok olacağı, tarımda verimin büyük ölçüde düşeceği, denizlerin seviyesinin yükseleceği ve hastalıkların artacağı, kısaca yakın zaman içinde hayatımızın her alanında geri dönülemez problemleri yaşayabileceğimizle ilgili uyarılar yapılmaktadır.

Uzun dönemde yapılacak planlama ile sanayiden tarıma her alanda enerji tasarrufu sağlayacak teknolojilere destek verme, güneş, jeotermal, biyokütle, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teşvik edilmesi gelecek için enerji politikalarının esas yaklaşımı olmak zorundadır.

Enerji tasarrufu; enerjinin akıllıca kullanışı ile kayıpların en aza indirilmesi, aynı enerji ile daha çok iş yapılması veya aynı iş için daha az enerji kullanılması anlamını taşımaktadır. Enerjinin verimli kullanılması ile gereksinimler ve konfor şartları içersinde, fazladan ve gereksiz tüketilen enerjinin tasarruf edilmesi sağlanacaktır. Enerji tasarrufu, enerji kaynaklarının daha rasyonel kullanılmasına, enerji üretim yatırımlarının ve enerji maliyetinin azaltılmasına olanak vererek, çevre sorunlarının azaltılması açısından oldukça büyük önem taşımaktadır.

Makina Mühendisleri Odası olarak, kaynaklarımızın verimli kullanıldığı doğru bir üretim ve sanayileşme sürecinde teknolojinin doğru seçimiyle ilgili olduğunu bir kez daha belirtiyoruz. Tüm bu değerlendirmelerin ışığında, enerji politikamızın, milli çıkarlarımız ve kamu yararı doğrultusunda ele alınması gerektiğini, kendi kaynaklarımızın üretimine ağırlık veren, kaynakları çeşitlendiren stratejilerin arttırılmasının zaruri olduğunu vurguluyoruz. Saygılarımla.

                                                                                                                              Dr. Aziz Hakan ALTUN

                                                                                                                                           Başkan