ŞUBEMİZ 11. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

18 Ocak 2014

Şubemiz 11. Olağan Genel Kurulu 18 Ocak 2014 tarihinde Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği`nde gerçekleştirildi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği‘nde Oda Gözlemcisi Günay BİRTÜRK‘ün açışı ile başladı. Divan Başkanlığı‘na oybirliği ile M. Özcan TARAS, Divan Başkan Yardımcılığı‘na Akın TURAN, Yazmanlığa Ilgın BEK ve Nida AKGÜN seçildi. 11. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Nedim KARA‘nın açılış konuşmasıyla devam eden Genel Kurula 200 delege ve 20 konuk katılım sağladı.           

Sayın Divan, Değerli Konuklar, Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Şubemiz Çalışanı,  Çalışma Arkadaşlarım,

Basın Yayın Kuruluşlarının Değerli Temsilcileri,

Sizleri, Şube Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlarım. MMO Kocaeli Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu`na hoş geldiniz.

Şubemiz bir çalışma dönemini daha tamamladık. Şubemizin en üst organı olan Genel Kurulumuzda şubemiz 12.Dönem Yönetim Kurulunda görev alacak yöneticilerimizi ve MMO Genel Kurul delegelerimizi hep birlikte belirleyeceğiz. Şubemizde son iki yılda yürütülen çalışmaları, kentimizde ve ülkemizdeki gelişmeleri ve bu gelişmelerin mesleğimiz, meslektaşlarımız, ülkemiz ve halkımız üzerindeki etkilerini değerlendireceğiz. Meslektaşın, mesleğin ve kentimizin faydasına meslektaşlarıyla birlikte faaliyetler üreten daha güçlü bir şube, daha güçlü bir oda için söz üstüne söz koyacağız.

Değerli Meslektaşlarım, Saygıdeğer Konuklar,

Tamamladığımız iki yıllık çalışma döneminde dünyada ve ülkemizde önemli gelişmeler yaşanmıştır, ekonomik, siyasi, toplumsal ve mesleki alanlarda, önceki yıllardaki gelişmelerle bağlantılı olarak, geleceğimizi etkileyecek bir dizi önemli gelişme yaşanmıştır. Özellikle, Orta Doğu ve Afrika`da emperyalizm her yanı kan ve barut kokan sömürü politikaları sürdürerek dünyamızı bir cehenneme çevirmeye devam etmiştir.

Ülke iç siyasetinde yaşanan süreci ise; devlet merkezine iyice yerleşen otoriter AKP iktidarının uygulamaları, Özellikle son yıllarda ülkemiz sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal  bir çok alanda, içte ve dışta, ciddi sorunlar yaşıyor. Meslek odalarımızın sürekli olarak siyasi iktidar eliyle şekillendirilmeye çalışılması, etkisizleştirme çabaları da gelişmelerin yansımasıdır. kamu yönetimini, ülke imarını, yapı, kent, eğitim, sağlık, tarım, enerji, su, çevre ve koruma alanlarını, din, aile, kadın, çocuk gibi sosyal politika alanlarında yanlış çalışmaları/tutumları, Kürt sorununda bir türlü çözümlenemeyen süreci sıralamak mümkündür.

Değerli Meslektaşlarım, Saygıdeğer Konuklar,

Ülkemizde, yabancı sıcak para akışı ve ithalata bağımlı ekonominin kırılganlığı artmıştır. Hemen her alana yayılan sömürü ve rant politikaları ile işsizlik, güvencesiz çalışma biçimleri ve yoksulluk yayılmıştır. Cumhuriyetin tarihsel kazanımları ve laiklik karşıtı düzenlemeler yoğunlaşmıştır. Mezhep ayrımları iç ve dış politikada belirleyici hale getirilmek istenmiştir. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada barışı dışlayan politikalar egemen olmuş, başta Hatay olmak üzere birçok sınır ilimiz-ilçemiz-köyümüz şeriatçı katillerin barınağı haline gelmiştir. 

Kentsel-kırsal alanlar mülksüzleştirme, sömürü, talan ve ranta açılmıştır. İç siyasette diktatörlüklere özgü devlet şiddeti ve hukuk dışı uygulamalar egemen olmuştur.

Ancak Taksim Gezi Parkından başlayıp ülke geneline yayılan halk hareketi bu gidişe "artık yeter-dur" demiştir. Halk devlet-polis şiddetine karşı durmuş, bütün kamusal-toplumsal alanları sahiplenmiş, sınırsız demokrasi, özgürlük istemini yükseltmiş, Türkiye`nin bugünü ve geleceğini aydınlatacak bir direniş yaşanmıştır. Ve AKP`nin yönetim tarzının iç yüzü, son günlerde görünür hale gelen rüşvet-usulsüzlük-yolsuzluklarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. İktidar ortakları arasındaki çatışma, bizlerin yıllardır dile getirdiği rant ve talan eksenli eleştirileri doğrulamıştır. Buradan Gezi`de yitirdiğimiz memleket sevdalısı, yürekli yurttaşlarımızı anıyor ve mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyorum.

Değerli Meslektaşlarım, Saygıdeğer Konuklar,

Böylesi süreçlerin yaşandığı bir ortamda gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuz, önümüzdeki süreçlerde de bugüne kadar izlediğimiz çizginin devamı ve örgütlülüğümüzün hangi yönlerinin daha da güçlendirilmesine dair bizlere yol gösterecektir.

Değerli Meslektaşlarım, 

Şubemiz ve odamız gücünü yalnızca örgütlü üyelerimizin katkısından ve üyelerinin meslek alanlarındaki çalışmalarıyla, oda çalışmalarının kaynaştırılmasından almaktadır. Bu temel üzerinde örülmesi gereken Genel Kurumuz, şubemizin iki yıllık çalışmalarının değerlendirilmesi ve yeni dönemin daha örgütlü biçimde kurulması adına bizlere önemli bir fırsat sunacaktır. Genel Kurulumuz önümüzdeki dönemin örgütlenmesine yönelik duyarlılıkların geliştirilmesi için çok önemlidir.

Değerli Meslektaşlarım, Saygıdeğer Konuklar,

Sorunlu bir ülkede yaşıyoruz ve sıkıntılar, sorunlar bitmiyor. AKP`nin hali hazırda eksikli olan ülke demokrasisini zapturapt altına alma çalışmalarının, siyasi ve sosyal yaşamdaki yansımalarına artık her alanda tanık oluyoruz. Meslek odalarımızın sürekli olarak siyasi iktidar eliyle şekillendirilmeye çalışılması, etkisizleştirme çabaları da gelişmelerin yansımasıdır. İktidarın 2012 yılsonunda TMMOB Yasası`nı değiştirme girişimi, TMMOB olarak başlattığımız imza kampanyası ve diğer eylemlerle 2013 yılın başlarında durduruldu. Ancak, iktidarın meslek alanlarımız, uygulamalarımız ve örgütlülüğümüze yönelik saldırıları durmadı. 2013 Temmuz ayında İmar Yasası içinde yapılan bir değişiklikle mesleki denetimlerimiz sınırlanmak istendi. Son olarak, 12 Eylül faşizmi döneminde 1983 yılında yapılan fakat ne o dönemde ne de sonraki hükümetler tarafından uygulamaya konulmayan bir kanun hükmünde kararname düzenlemesi 2013`ün son ayı içinde devreye sokularak TMMOB ve bağlı Odalarının "idari ve mali denetimi"  Çevre Şehircilik Bakanlığı‘na bağlamıştır.

Değerli Meslektaşlarım, Saygıdeğer Konuklar,

İşleyişi tüm şeffaflığı ile çalışma raporlarında, her türlü iletişim kanalını kullanarak üyesi ile paylaşan Meslek Odalarımızı; ülkemizin genel bütçesini ve kamu kurum ve kuruluşlarının mali harcamalarını Sayıştay denetiminden kaçıranlar yani bu gün isimleri yolsuzluk soruşturmaları karşı karşıya olanlar denetleyecektir; gerisini sizler düşünün. Makine Mühendisleri Odamız şeffaftır, denetlenirliğini denetim kurullarına, genel kurullara, örgütlü üyelerimizin birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme mekanizmalarına bağlamıştır.

 Açık ki iktidar, şeffaf ve ak bir işleyişe sahip olan bizler üzerinde otoriter bir vesayet tesis etmek istiyor. İktidar, ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan meslek odalarını ve TMMOB`yi işlevsizleştirmeyi, Odaların üyeleriyle ilişkilerini zayıflatmayı amaçlıyor. İktidar, kamusal-toplumsal, yeraltı-yerüstü varlıkların talanını merkezileştirerek ranta açmanın önündeki toplumcu engelleri ortadan kaldırmayı, meslek odaları ile belediyelerin anayasal hak, yetki ve görevlerini ellerinden almayı amaçlamıştır. TMMOB ve bağlı Odaların idari ve mesleki yapısına yönelik müdahalenin, Türkiye`nin idari ve sosyoekonomik yapısına, kentsel-kırsal imar projeksiyonlarına, deresine, suyuna, tüm öz kaynak ve nitelikli insan gücüne yönelik müdahalelerle bağlantılı olduğu açıktır.

Meslek Odalarımıza yönelik artan saldırıların sebebi; her türlü rantçı, çıkarcı yaklaşım ve girişimlerin karşısında bilim ve tekniği esas alıp kamusal çıkarları gözeterek "Kral Çıplak" dememiz ve demeye devam edecek olmamızdır.

Bilinmelidir ki; TMMOB`nin tarihi bu ve benzeri türde baskı ve yıldırma politikalarına karşı verilen mücadelelerle doludur. Yılların birikimine dayanan, örgütlü üyelerimizin, hepimizin emeği ve özverisiyle oluşan demokratik işleyişi, bağımsız duruşu ile emekten halktan yana Oda ve Şube örgütlülüklerimizin korunarak sürdürülmesi, önümüzdeki dönemin de bizlere yüklediği en önemli sorumluluktur.

Değerli meslektaşlarım,

Şubemizin ve Odamızın çalışmalarında, yürüttüğü faaliyetlerde duruşu nettir. Farklı dünya görüşlerine sahip üyelerini, dünya görüşlerine göre ayırmadan, din, dil, ırk ayrımını gözetmeden, mesleki uzmanlık alanlarından hareketle oluşturduğu oda görüşlerimiz doğrultusunda çalışmalar yapar. Buradan hareketle, düzen içi saflaşmalarda taraf olmayan, iktidar mücadelelerine yedeklenmeyen bağımsız duruşu ile örgütsel varlığıyla, sağduyulu duruşu, tam bir uyum içerisinde sürdürmek, bundan sonrada temel tavrımız olmalıdır. Siyasi kimliği adıyla anılan veya siyaseten destekler arayarak ya da alarak, bulundukları ticaret odalarının yönetimlerinden destek alarak hatta olanaklarını kullanarak yönetimlere talip olanlara karşı da net bir duruş sergilemeliyiz. Böylesi kimliklerin şube yönetimlerinde bulunmaması tarihi bir sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır.

Değerli meslektaşlarım,

İki yıllık çalışma döneminin sonunda, MMO Kocaeli Şube 11.Dönem Yönetim Kurulu olarak, şubemiz ve temsilciliklerimiz açısından oldukça yoğun bir o kadar bizleri gururlandıran ve bizleri bu görevlere layık gören sizlere, mesleğimize, odamıza karşı dönem içi görev ve sorumluluklarımızı yerine getirme mutluluğunu yaşıyoruz.

Mesleğimizin sorunlarını ülkemizin sorunlarından ayrı tutmadan birlikte üretmek ve birlikte yönetmek anlayışı ile birçok bilimsel, mesleki ve sosyal faaliyetler ile bu onurlu sürecimizi tamamladık. Diğer emek ve meslek örgütleri ile omuz omuza yan yana birlikte meslektaşlarımızın ve halkın çıkarları doğrultusunda ortak bir mücadele hattı örmeye çalıştık. Yönetim Kurulu olarak çalışmalara katılmak ve katkı koymak isteyen üyeye kapılarını açan, kolektif bir yönetim anlayışı ile çalışmalarımızı yaptık. 

Değerli Meslektaşlarım,

Şube çalışmalarımızı, gönülden çalışan kişisel hiçbir şey beklemeden, istemeden işinden, özel hayatından zaman ayıran üyelerimizin desteği ile sürdürdük. Kurumsallaşma adına, Şube Yönetim Kuruluyla, Temsilcilik Yürütme Kurullarıyla, Komisyonlarımızla, İşyeri Temsilcilerimizle, Danışma Kurulumuzla, dönem içerisinde oluşturduğumuz çalışma gruplarıyla, teknik görevlilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ve Oda Kurulu üyelerimizle var olan şube örgütlülüğümüzü güçlendirme çabası içerisinde yer aldık.

Tanımlı organlar ve kurullarımız dışında olabildiğince sık ve geniş katılımlı etkinliklerle üyelerimizle birlikte olmaya çalıştık. Yönetim Kurulu olarak, Temsilcilik Yürütme Kurulları ile birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, temsilcilik-şube arası iletişimi artırmak adına şube-temsilcilik yöneticileri ve bütün çalışanlarımızla eşgüdüm toplantıları gerçekleştirdik. Özellikle temsilcilik yürütme kurulları toplantılarına katılarak faaliyetlerimizi şube merkezinden dışındaki temsilciliklerimize de taşımaya gayret gösterdik. Çeşitli sektörlerde çalışan üyelerimizle sektörel toplantılar tertip ederek, sektörün ve sektördeki meslektaşlarımızın sorunlarına birlikte çözüm üretmeyi ve bilgi paylaşımını hedefledik.

SMM üyelerimizi ziyaret ederek, şubede düzenlediğimiz toplantılarla şubemizin sunduğu hizmetlerinin daha verimli, daha kaliteli gerçekleşmesi adına yapılması gereken çalışmaları birlikte tespit ettik.

Yönetim Kurulu olarak, 11.Dönem süresince düzenlenen tüm Oda Danışma Kurullarına ve TMMOB Danışma Kurullarına aktif katılım sağladık. Bu alanlarda şubemiz görüşlerini ifade ederek Oda Merkez komisyonlarında ve Odamızın düzenlediği Kongre, Kurultay ve Sempozyumda, Düzenleme ve Yürütme Kurullarında yer alıp, katkı sağladık.

Değerli Meslektaşlarım,

Biraz sonra Şubemiz 11.Dönem Yönetim Kurulu Sekreter Üyemizin sunacağı 11. Dönem çalışma raporunda detaylarını göreceğiniz dönem çalışmalarından bazılarını sizlerle paylaşmak isterim.

11.Çalışma döneminde 780 yeni üyeyle, üye sayımızı 5500 bulmuştur. Öğrenci üye sayımız 1600`ü aşmıştır.  

Mesleki gelişim konusunda yürütülen faaliyetlere yönelik kurslar, eğitimler, mesleki denetim, peryodik kontroller, sosyal faaliyetler 11.Dönemde artarak devam etmiştir. Artık üyelerimizin ajandasında her ayın ilk pazar gününde, MMO Kocaeli Şube Üye Geleneksel Kahvaltısı notu vardır. Ailelerimizle gerçekleştirdiğimiz kahvaltımızın en sonuncusunda üyemiz ve ailelerinde oluşan 450 konuğumuz vardı.

Şube etkinlik alanımızda düzenlenen 74 MİEM kursumuza 1.359 meslektaşımız katılmış, dönem içerisinde birçok mesleki ve teknik konularda açılan çoğu ücretsiz düzenlenen 157 adet eğitim, seminer, kurs etkinliklerimize 3.403 üyemiz katılmıştır. Üstelik bu eğitimlerin hepsi işsiz üye ve öğrenci üyelerimizin tamamına bedelsiz olarak sunulmuştur..

Ayrıca 431 İş makineleri eğitimi, 38 Sanayi kazanları eğitimi, 61 LPG Personel eğitimi ve 22 Kaynakçı uygulama sınavı bile 8.567 ara teknik eleman faydalanmıştır. 

Yine bu dönemde şubemiz bünyesinde görev yapan Teknik Görevli meslektaşlarımızın özverili çalışmalarıyla, 103.651 adet ekipmanın peryodik kontrolü ve 12.908 adet proje denetimi gerçekleştirdik.

Yine 11.Dönem içerisinde; 34.780 araçta LPG montaj tespiti ve 73.745 araçta LPG sızdırmazlık kontrolü yapılmış ve dönem içerisinde 1.847  adet bilirkişilik hizmeti gerçekleştirdik.

Değerli Meslektaşlarım,

11.Dönem içerisinde 3.000 üyemize bedelsiz ferdi kaza sigortası yapılmıştır. Şubemize başvuran iş arayan meslektaşımızdan 250`sine iş bulunmuştur.

Hukuk birimiz bedelsiz 500 üyemizin hak gaspına yönelik hukuki haklarını aramada danışmanlık hizmeti vermiştir.

Özellikle aktarmak istediğim bir çalışma da uygulamalı eğitim merkezimizle ilgidir. Makine Mühendisleri Odasının Ülke çapında tek A Sınıfı belgelendirilmiş kurum olarak belgelendirmesini sağladığımız ve Kocaeli şubemizin hem teknik hem ekonomik öz kaynakları Çarşı Yapı Sitesinde kurduğumuz ve Nisan 2011`den beri faaliyette olan Uygulamalı eğitim merkezimizde gerçekleştirdiğimiz 48 eğitimde, 852 teknik eleman katılmıştır. BU eğitimlerin 27 adeti Enerji Yöneticisi Sertifikalandırma eğitimleri olarak gerçekleşmiş ve bu uygulamalı eğitimlerimizde 552 meslektaşımız enerji yöneticisi sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Yine dönem içerisinde, şubemiz yürütücülüğünde, Odamız adına iki ulusal etkinlik gerçekleştirdik. Bunlardan ilki, 30-31 Mayıs-01 Haziran 2013 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi`ne gerçekleştirdiğimiz VI. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRE VE SERGİSİ`dir. Kongremiz süresince düzenlenen sergiye, sektörde ürün ve hizmet üreten 35 kuruluş katılmıştır. Kongremize 500`ü aşkın mühendis, teknik eleman ile üniversite öğrencisi izlemiş, düzenlenen sergi 850 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

İkincisi ise; Gebze‘de 26-27-28 Eylül 2013 tarihlerinde TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünde, TUBİTAK ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 8. ULUSAL ÖLÇÜM BİLİM KONGRESİ ve SERGİSİ`dir. Kongremiz süresince düzenlenen sergiye, sektörde ürün ve hizmet üreten 31 kuruluş katılmıştır. Kongremize 350`ü aşkın mühendis, teknik eleman ile üniversite öğrencisi izlemiş, düzenlenen sergi 500 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Değerli Meslektaşlarım, Saygıdeğer Konuklar,

11.Dönem içerisinde de TMMOB`nin Kocaeli ilinde yer alan disiplinlerinin oluşturduğu ve 15 disiplinin yer aldığı TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliğini yürütmeye devam ettik. Bu alanda ayrıntıları çalışma raporumuzda bulacağınız kentimizi, ülkemizi, mesleğimizi ilgilendiren bir çok konuya müdahil olduk. Özellikle TMMOB deprem anma yürüyüşünü kentimizde ülkenin her tarafından gelen mimar ve mühendislerle ve halkımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Demokratik hak arama mücadelesinde her daim omuz omuza birlikte mücadele verdiğimiz kentimiz demokrasi güçleriyle birlikte yürüttüğümüz mücadele, bundan sonraki şube çalışmaları için ciddi örnekler olmuştur.

Değerli Meslektaşlarım,

Şubemiz bünyesindeki yaptığımız ve kısaca açıklamaya çalıştığım bütün faaliyetler hiç şüphesiz üyemizden aldığımız güç ve destekle gerçekleşmiştir. Bu bağlamda gece gündüz demeden, özel hayatından zaman ayırarak, şube ve temsilciliklerimizin yaptığı etkinliklerde ve odamızı güçlendirme çalışmalarında komisyonlarda, işyeri temsilciliklerinde, danışma kurulumuzda, dönem içinde oluşturduğumuz çalışma gruplarında çalışarak katkı koyan siz üyelerimize, teknik görevli arkadaşlarımız başta olmak üzere çalışanlarımıza ve temsilcilik yürütme kurullarımıza,  oda kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim.

Bu gurur tablosu hepimizindir.

Değerli meslektaşlarım,

Şubemiz seçimlerde 11.Dönem yönetim kuruluna adayların sayısının hayli olduğunu hepimiz biliyoruz. 2 listeli bir seçim yarışı içerisindeyiz. Ben mevcut dönemin şube başkanı olarak bu demokrasi yarışı sürecinde olan herkese başarılar diliyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Şahsım için bu dönem bayrak teslimi zamanı gelmiştir. 6 yıldır, 2 yıl Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 4 yıldır da Şube Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdüğüm bu onurlu görevin bayrağını, önümüzdeki şube seçimlerimizde teslim etmiş olacağım. Ben Makine Mühendisleri Odası`nı hayatının merkezine koyan örgütçü bir anlayışın temsilcisiyim. Yönetim Kurullarında olmasam da her daim şubemiz çalışmalarında verilen her görevi yerine getirmek için hazır olacağımı da ifade etmek isterim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığım bu görevde; desteklerini esirgemeyen başta sevgili eşime, aileme sizlerin huzurunda teşekkür ederim. Birlikte çalıştığım bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, temsilcilik yürütme kurullarımıza, şube çalışanlarımıza siz üyelerimize çok teşekkür ederim, hayatımın en onurlu görevinde verdiğiniz destekler, sunduğunuz katkılar için.

Değerli Meslektaşlarım, Saygıdeğer Konuklar,

Hemen ifade etmek isterim ki, bu süreçte doğal olarak ben bir tarafım. Şubemizden Odamızdan tarafım. Yönetimin sürekliliği ilkesinden hareketle, 11 Dönem Yönetim Kurulundan 4 arkadaşımızla 10 yeni arkadaşımızdan oluşan ve Danışma Kurulumuzun onayladığı,  şubemizi yukarıda anlattığım guru tablosunun oluşmasında kuruluşundan beri emek koyan, yöneten geleneğin devamı olan Demokrat Makine Mühendisleri adaylarının tarafıyım.

Şube Danışma kurulumuz mevcut dönemin yönetim kurulu üyeleri, temsilcilik yürütme kurulu üyeleri, şube komisyonları üyeleri, şube teknik görevlileri, iş yeri temsilcileri, önceki dönemde yönetim kurulunda ve oda kurullarında görev yapmış/yapan üyelerimizden oluşmaktadır.

Değerli Meslektaşlarım

Danışma kurulumuz hem şubemizin, hem odamızın hafızası, aynı zamanda şubemizin kuruluşundan beri biriktirdiklerini bu günlere taşımakta, içinde bulunan dönemin çalışmalarını belirlemede ve yürütmekte çok önemli bir şube birikimimizdir. Şube süreçlerine öğrenci üyelikten, komisyonlara, komisyonlardan yedek yönetim kuruluna, yedekten asıl adaylıklara ilerleyen süreçte oluşan danışma kurulumuz adayları olan Demokrat Makine Mühendisleri-Mavi Liste`ye yükledikleri bu onurlu aday süreçleri için şube danışma kurulumuza teşekkür ederim. Kişilerden bağımsız oda görüşlerini ve ilkelerini benimseyen anlayışların örgütümüzü yönetmesi açısından çok önemlidir. Şubemizde ve temsilciliklerimiz çalışmalarına katkı sunmak isteyen herkese şube ve temsilciliklerin kapısı sonuna kadar açılmıştır. Bundandır ki, samimiyet önemlidir. Şube-temsilcilik çalışmalarına katkı koymayı bırakın 24 aylık çalışma döneminde neredeyse 22-23 ay şubeye-temsilciliğe uğramamış, çalışma döneminde şube-temsilcilik çalışmalarına zerre katkı koymamış, bahsettiğim etkinliklere katılmayı boş verin, gündemine dahi almamış fakat sadece şube yönetimlerine dahil olmak isteyen arkadaşlarımızın samimiyetini bu memleketin okumuş, eğitimli mühendisleri sorgulayacaktır, sorgulamadır.

Değerli Meslektaşlarım, Saygıdeğer Konuklar,

Şubemiz 11. Dönem çalışmalarında, demokrat, ilerici çağdaş, yurtsever karakterimizle, Ülkemiz sorunlarının çözüm önerilerinde emekten ve halktan yana tavır aldık. Irkçılığa ve şovenizme karşı demokrasiyi, kardeşliği, birlikte yaşamayı ve barışı savunmaya devam ettik. Şubemizin önümüzdeki dönemde, meslek alanlarımız üzerinden çıkarak sadece doğruları, sadece bilimin ve tekniğin gösterdiği biçimde; ama içinde insan ve memleket sevdası olarak sözünü söylemeye devam edeceğine olan inancımla, sizleri sevgiyle, dostlukla ve en içten duygularımla selamlıyorum.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğümüz.

Yaşasın MMO ve Kocaeli Şube Örgütlülüğümüz.

Nedim KARA (TMMOB MMO Kocaeli Şube 11.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı.)