HALKIN SAĞLIĞINI HİÇE SAYARAK, ÇEVRESEL ETKİLERİLERİ GÖZ ARDI EDEREK YAPIMINDA ISRARCI OLUNAN HADDEHANE PROJESİ GERİ ÇEKİLMELİDİR!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

Kartepe İlçesi Uzunbey Mahallesi’nde yapılmak istenen haddeleme ve çelikhane tesisine ilişkin gerçekleştirilecek ÇED Halkın Katılımı Toplantısı öncesi yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz!  Halk sağlığını ve çevreyi tehdit eden bu tesisin yapımını DURDURUN!

03.08.2022

HALKIN SAĞLIĞINI HİÇE SAYARAK, ÇEVRESEL ETKİLERİLERİ GÖZ ARDI EDEREK YAPIMINDA ISRARCI OLUNAN HADDEHANE PROJESİ GERİ ÇEKİLMELİDİR!

Kartepe İlçesi Uzunbey Mahallesi’nde yapılmak istenen haddeleme ve çelikhane tesisine ilişkin gerçekleştirilecek ÇED Halkın Katılımı Toplantısı öncesi yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz!  Halk sağlığını ve çevreyi tehdit eden bu tesisin yapımını DURDURUN!

Yıldızlar Yatırım Holding tarafından Kartepe Uzunbey Mahallesi’nde yapılmak istenen haddeleme ve çelikhane tesisine ilişkin Şubat ayında düzenlenmesi planlanana ÇED Halkın katılımı Toplantısı baskılar ve tepkiler üzerine yapılamayarak ertelenmişti.

Hazırlanan ÇED raporu göstermektedir ki kente dair pek çok veri raporda yer almamıştır. Halk sağlığından lojistiğe, çevre etkilerinden depreme pek çok başlık eksik bırakılmış ya da üstü kapalı cümleler ile geçiştirilmiştir.

İktidar Temsilcileri Sessiz!

16 Şubat 2022 tarihinde Kocaeli Milletvekili Fikri IŞIK, yaptığı basın açıklamasında; tesisin yılda yaklaşık 5 milyon ton olmak üzere, tamamına yakını İTHAL HURDA DEMİR eriteceğini, yıllık yaklaşık 2.5 milyon Mw/h elektrik tüketeceğini, günde yaklaşık 2 bin kamyonun giriş - çıkış yapacağı bir tesisin oluşturacağı ilave emisyon ve trafik yükünün hayatı daha da zorlaştıracağını, hurdaların limanlardan taşınmasının trafikte mal ve can güvenliği sorununu da meydana getireceğini, yeşil üretim ve karbon ayak izinin azaltılması konusunda bu girişimin hükümet politikalarıyla açık bir çelişki oluşturacağını, Çevre etkisi yüksek ve enerji tüketimi yoğun bu tip yatırımların “yatırımda öncelikli bölgelerde” ve özellikle meskun mahallerin çok uzağında kurulması gerektiğini belirterek, Bakanlıkların konuya müdahil olup bu girişime izin vermeyeceklerine inandığını ifade etmişti.

1 Nisan 2022 tarihinde konuyla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir BBÜYÜKAKIN, gazetecilerle yaptığı toplantıda; gerek çevresel faktörlerle ilgili gerek lojistik, gerekse de ulaşımla ilgili çekincelerinin olduğunu, bu sebeple Büyükşehir Belediyesi olarak söz konusu kurulması planlanan fabrikayla ilgili olumsuz görüş beyan ettiklerini,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büyükşehir Belediyesinin olumsuz görüşüne rağmen olumlu olarak projeyi görebileceğini, Çevreye zarar vermeyecek, lojistiği ve ulaşımı doğru planlanmış bir proje olursa yapılabileceğini, o günkü şartlarda olumsuz görüşümüzü yazılı bir şekilde bildirdiklerini ifade etmişti.

04.08.2022 (yarın) tarihinde yapılacak ÇED Halkın Katılımı Toplantısı öncesi kentimizin hükümet temsilcilerinin sessizliği manidardır.

Veriler göstermektedir ki Kocaeli ili yılda 85 kez zehre doymuştur!

Ulusal hava Kalitesi İzleme Ağı (UHKİA) verilerine göre 2021-2022 arası 1 yıllık dönemde Kocaeli ilinin yıllık ortamalar baz alındığında Türkiye, AB ve Dünya Sağlık Örgütü sınır verilerini defalarca kez aştığı gözlenmektedir. PM10 (10 mikrometreden küçük partiküller) için yapılan ölçümlerde İzmit’in 130 kez, Alikahya’nın 89 kez, Körfez’in 78 kez, Gölcük’ün 41 kez, Başiskele’nin 74 kez ve Kocaeli ilinin ise 85 kez Türkiye Sınır Değeri olan40 µ/m3’nin üzerine çıktığı görülmüştür. Bu tablo PM2,5 (2,5 mikrometreden küçük partiküller), Azotoksitler, Karbonmonoksit ve Kükürtdioksit gibi zehirli gazlar için de değişmemektedir.

Hakim rüzgar yönü hatalı!

Kocaeli’de yaşayanlar olarak biliyoruz ki Alikahya’da bulunan çöp bertaraf tesisinin kokusu Yahya Kaptan Mahallesinde dahi alınmaktadır. Bu göstermektedir ki hakim rüzgar yönü raporda belirtilen GüneyDoğu rüzgarının aksine hakim rüzgar KuzeyDoğu rüzgarı olup, hava akışı GüneyBatı yönündedir.

Dosyada ve planlamada deprem sadece bir istatistik!

Hazırlanan soya ve planlamada deprem anı, öncesi ve sonrası ile ilgili bir eylem planı bulunmamaktadır.  Yalnızca istatistik verisi verilerek alanın 1. Derece Deprem bölgesinde kaldığı ifade edilmiş, Fabrika için sismik izolatör kullanılıp kullanılmayacağı, tesisin tahliyesi ve acil durum planları ve olası bir kötü senaryoda kentin bu durumdan nasıl etkileneceği konuları es geçilmiştir.

Lojistik planlama eksik ve yetersiz!

Tesisin, büyük bir kısmı yurtdışından ithal edilecek hurda demir olarak belirlendiği görülen hammaddenin tesise ulaştırılmasından, atıkların bertaraf edilmesine varıncaya kadar gerçekleşecek tüm süreçlerdeki transferlerin hangi yollardan nasıl yapılacağı bilinmemektedir. Bu trafik ağının Derince ve liman bölgesinden Kartepe’ye kadar trafiğe getireceği ek yük görülmesine rağmen raporda bahsi geçirilmemiştir. İlimizdeki mevcut limanlar içerisinde hurda demir boşaltımı yapılabilecek liman sayısı sınırlıdır. Liman bölgesinde hurda depolaması yapılması durumunda, gerek yükleme boşaltma gerekse depolama alanından demir ve pas tozlarının denize karışması kaçınılmazdır. Diğer tesisilerden de bilindiği üzere  yüksek enerji ihtiyacı olan bu tür tesisler için hurdanın ergitilmesi için deniz yolu ile kömür de getirilmektedir. Bu koşulda demiz tozu yanında kömür tozları da denize ve çevreye yayılacaktır. Diğer yandan hurda demirin gemi ile sevkiyatında Karasu limanın da kullanılabileceği ihtimalle dahilindedir. Böylesi bir durumda sadece Kocaeli değil Sakarya İli de bu risklere maruz kalacaktır.

Atık maddelerin ve tozların bertarafının nasıl yapılacağı belirsiz!

Tesiste geri dönüştürülemeyen cüruf ve tufal denilen (işlem gördükten sonra açık alanda depolanması planlanan) atıklarla, filtrelerde biriken ve devamlı temizlenmesi gereken tozların nasıl bertaraf edileceği, nereye depolanacağı, depolama sahasında nasıl kontrol altında tutulacağı veya çevreye ve doğaya karışmasının önüne nasıl geçileceği bahsi geçen raporda belirtilmemiştir. Oysa bu atıkların benzer fabrikalarda açıkta vahşi şekilde depolandığı bilinmektedir. Havaya ve toprağa karışan bu maddelerin insana ve çevreye verdiği zararın önüne geçilmesi mümkün görünmemektedir.

Bu denli büyük sağlık ve çevre kirliliği tehdidine dair veri ve yanıt bulunmayan bir raporun, halk sağlığından mı yoksa sermayeden yana mı olduğu sorgulanmalıdır.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak Bilimi ve tekniği halkımızın hizmetine sunmak için her türlü çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda kararlıyız! Tüm bileşenlerimiz ile birlikte; halk sağlığını ve çevreyi tehdit eden bu tesisin yapılamaması için, Kocaeli Halkını, tesisin yapılmaması için daha önce açıklama yapan Kartepe bölge muhtarlarını, Kartepe halkını, Sivil Toplum Kuruluşları ve tüm kent bileşenlerini 4 Ağustos’ta gerçekleştirilecek ÇED Halkın Katılımı Toplantısına, bu tesisin yapımına DUR DEMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

Yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz halk sağlığını ve çevreyi tehdit eden bu tesisin yapımını DURDURUN!

 

Mehmet Ali ELMA

TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri