CUMHURİYET SAHİPSİZ DEĞİLDİR

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

Ülkemizi yüzyıllarca geri bırakan hilafet, saltanat ve yarı-sömürge ekonomisi zincirlerinden kopuşu sağlayan Cumhuriyet’in ilanının 99. yıldönümünü, ona saldırıların arttığı koşullarda ve geçmişin kazanımlarını daha üst seviyede, halkçı toplumcu bir çerçevede tesis etme kararlılığıyla kutluyoruz.

Kurtuluş Savaşı, bağımsızlığın kazanılması ve Cumhuriyet’in ilanının ardından devrimci-modernleşmeci dönüşümlerle çağdaş toplumsal yaşama geçiş süreci başlamış, eğitim-öğretim birliği tesis edilmiş; 1929 dünya ekonomik bunalımıyla birlikte planlı ekonomi, kamu işletmeciliğine geçiş ve bu çerçevedeki sanayileşme hamleleri ile kamu-toplum yararını esas alan bir kalkınma yaklaşımı benimsenmişti. Ülkemiz böylece ciddi bir gelişme sürecine girmiş, mühendislik bu süreçte inşacı-imarcı, kurucu, sanayileşmeci işlevlerle saygın bir yer edinmiş, giderek örgütlenmesini de tamamlamıştı.

Bugün ise saltanat-hilafet-şeriat özlemleri ve Cumhuriyete yönelik karalama kampanyaları, kalkınma planlamasının tasfiyesi, sanayisizleşme, ülkemiz ve halkımızın yoksullaştırılması ve baskı ve şiddet politikaları eşliğinde sürüyor. Tarihi ilerleme ve gelişmelerin düşmanı olan dinci gericilik, laikliğe, demokrasiye, sosyal hukuk devleti gereklerine karşı açık bir mücadele yürütmektedir. Yasama erki, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ile demokratik hak ve özgürlükler ayaklar altına alınmıştır. Ülkemiz emek sömürüsünün, işçi, kadın, çocuk cinayetlerinin ve adaletsizliklerin mekânı olmuştur. Ülkemiz mevcut iktidar altında plansızlığın, sanayisizleşmenin, kamu yararının tasfiyesinin, hukuk dışılığın, kuralsızlaşma, yolsuzluk ve büyük rant talanlarının acı sonuçlarını yaşamaktadır.

Mühendislik bilimlerinin gereklerinin terk edilmesi, mesleklerimizin itibarsızlaştırılması ve meslek örgütlerimizin tasfiye edilmeye çalışılması bu koşullarda gündeme gelmektedir. Ancak özellikle belirtmek isteriz: Yaşanan tüm karşı-devrimci tasfiyelere, siyasal İslamcı iktidarın yıkıcılığı ve yoksullaştırıcılığına karşın ne Cumhuriyet, ne ülkemiz ve halkımız, ne de mesleklerimiz sahipsiz değildir, sahipsiz kalmayacaktır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubasi Yönetim Kurulu olarak; bütün meslektaşlarımızın ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, laikliğin ve bilimin aydınlatıcılığında kamu-toplum yararının hakim olduğu, planlama-sanayileşme-kalkınma-tam istihdam-toplumsal refah bütünlüğünün sağlandığı, ülkede-bölgede-dünyada barış politikasının esas alındığı, halk egemenliğindeki bir Türkiye özlemiyle kutluyoruz.

 

MEHMET ALİ ELMA

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI