ŞANTİYE ve ŞANTİYECİLİK

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ve MAKİNA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ŞANTİYE ve ŞANTİYECİLİK HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME EĞİTİM ÇALIŞMASI

Odamız, üyelerimiz yanı sıra makina mühendisliği eğitimi alan öğrencilere ve makina mühendisliği disiplinine yakın olan konularda eğitim gören meslek lisesi ve teknikerlik öğrencilerine de yararlı olabilecek konulardaki teknik yayınları yayımlamaya ve ilgili kesimlere ulaştırmaya çaba harcamaktadır.

Temel amacımız; üyelerimiz veya belirli konularda yararlanabileceğini düşündüğümüz kişi ve kurumların meslek alanlarımızla ilgili olarak yaptıkları bilimsel araştırmalar kadar, bireylerin sahada yaşayarak öğrendikleri ve kazandıkları deneyimlerini de ilgililerine aktarmaktır. Topluma hizmet etmek amacıyla yapılan bu aktarımların gerçekleştirilebilmesi için, sempozyumlar, toplantılar, webinarlar düzenlenmekte ve ilgili metinler Odamızın dergilerinde yayımlanmakta ve çok kapsamlı olanlar ise kitap olarak basılmaktadır.

Yazılı olarak basılan belge ve bilgilerin kalıcılığının daha fazla olduğu bilinmektedir. Şu anda elinizde bulunan Makina Mühendisliği Ve Makina Teknikerliği Öğrencileri İçin Şantiye Ve Şantiyecilik Eğitim Çalışması adlı kitap da bu amaçla, üyemiz Levent Çorbacıoğlu’nun 42 yıllık şantiye yaşam deneyimlerinden ve bilgilerinden yola çıkarak hazırladığı, okuyuculara çok yararlı olacağına inandığımız, bir anlamda ders kitabı özelliği de taşıyan bir bilgilendirme yayınıdır.

Kitapta; şantiye mühendisliğinin birçok mühendislik dalını kapsamasından dolayı bağımsız bir dal gibi nitelendirilerek, üniversitelerde ve teknik okullarda, en azından seçmeli ders olarak okutulmasının, gençlerin ilgisini çekeceği, yol gösterici olacağı ve özendirici olabileceği belirtilmektedir.

Kitap, şantiyeciliğin çeşitli zorluklarını ve yaşanabilecek sıkıntıları anlatırken, gerektiği gibi, kendini vererek yapılması durumunda kazanılacak başarılarla ne büyük hazların elde edilebileceğini de vurguluyor. Öğrencilere verdiği şantiyecilik ön bilgilerinin ve yol göstericiliğinin yanında işe yeni başlamış, deneyimsiz gençlere de birçok yararlı şantiyecilik bilgileri aktarıyor. Bu kitabı okuyanların, şantiyeciliğe sıfırdan başlamayacaklarını söylemek yanlış olmaz diye düşünüyoruz.

Şantiyecilik zorlu ve tehlikeli bir iş dalı olduğundan, konusunda bilgili ve deneyimli kişiler tarafından yürütülmeli, yeni şantiyecilere gerekli eğitimler verilerek güvenli çalışabilmeleri sağlanmalıdır. Doğru ekip, donanım ve aygıtlarla ve doğru yöntemlerle yapılan çalışmalar tehlike riskini ortadan kaldıracak, başarıyı ve şantiyeciliğin zevkini tatmaya yardımcı olacaktır.

Şantiyeciler, “şantiyenin tozunu yutmadan iyi mühendis olunmaz” derler. Bunda gerçeklik payı vardır. Şantiyeci, şantiyeden şantiyeye, başarıdan başarıya koştuktan sonra, şantiyecilik bir yaşam biçimi olur. Her proje, özünde birbirine benzemekle birlikte ayrı bir dünyadır. Günümüzde özellikle uluslararası şantiyelerde iş yapan Türk üstlenici ve şirketlerinin gittikçe çoğalmasından dolayı bu kitabın, şantiyelerde çalışmayı düşünen mühendislik ve teknikerlik öğrencileri ile genç meslektaşlarımıza çok yararlı ve yol gösterici olacağına inanıyor ve bu alanda çalışan ve çalışacak tüm okuyuculara başarılar diliyoruz.

Bu çalışmayı Odamız yayınları arasına sokmamızı sağlayan Sayın Levent Çorbacıoğlu’na, kitabın gözden geçirme- değerlendirilme süreçlerinde yardımcı olan ve katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza, kitabı baskıya hazırlayan Oda çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla.

Yayın No: 
743
Yayın Yeri: 
Ankara
Sayfa Sayısı: 
174
Kitap Türü: 
Teknik Kitaplar